Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijgesteld programma bezoek prins en Máxima aan Groningen

Datum nieuwsfeit: 07-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 25 oktober 2001 Persbericht nr. 218

Bijgesteld programma bezoek 7 november a.s. van ZKH Prins Willem van Oranje en mevrouw Máxima Zorrequieta aan provincie Groningen

Bijgaand treft u aan het bijgestelde programma van het bezoek dat ZKH Prins Willem van Oranje en mevrouw Máxima Zorrequieta op 7 november a.s. aan de provincie Groningen zullen brengen. Tevens is bijgevoegd een overzicht van de wijzigingen ten opzicht van het oorspronkelijk geplande bezoek op 13 september jl, dat vanwege de gebeurtenissen in Amerika werd geannuleerd.

Verplichte accreditatie pers

Wij wijzen de vertegenwoordigers van de pers er uitdrukkelijk op dat voor het bijwonen van het bezoek noodzakelijk is dat men zich uiterlijk 31 oktober a.s., 16.00 uur laat accrediteren bij de Rijksvoorlichtingsdienst, tel. 070-3564142, fax. 070-3564684.

Ook voor degenen die zich al geaccrediteerd hadden voor het oorspronkelijk geplande bezoek, geldt de verplichting zich wederom aan te melden.

Mogelijkheid busvervoer

Als men gebruik wil maken van busvervoer tussen de te bezoeken locaties, dient dit vermeld te worden bij de accreditatieaanvraag.

Programma

09.30 uur Aankomst bij het Stadhuis te Groningen. Ter verwelkoming zijn aanwezig:

- de heer J.G.M. Alders, Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen

- de heer J. Wallage, burgemeester van Groningen Door mevrouw L.H.F. Louis wordt aan mevrouw Máxima Zorreguieta een handboeket aangeboden.
In de Hal (1e verdieping) van het Stadhuis worden door de Commissaris van de Koningin voorgesteld de leden van het college van Gedeputeerde Staten:

- de heer M.A.E. Calon (PvdA)

- de heer H. Bleker (CDA)

- de heer J.R.A. Boertjens (VVD)

- mevrouw R.G. Jansen (PvdA)

- mevrouw M.L. de Meijer (PvdA)

- de heer T.A. Musschenga (CDA) en

- de heer H.J. Bolding, griffier
en door de burgemeester, de wethouders van de stad Groningen:
- de heer W. Smink (PvdA)

- de heer K.F.Schuiling (VVD)

- de heer R.J. Bron (D66)

- de heer F.J. Paas (CDA)

- de heer T.P.J. Bruinsma (PvdA)

- de heer W.R. Pattje (PvdA) en

- de heer A.Wink, gemeentesecretaris

09.35 uur Verwelkoming door de burgemeester van Groningen in de Oude Raadszaal van het Stadhuis.
Toelichting op het programma door de Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen.
Een tweetal presentaties zal worden verzorgd over ontwikkelingen in de provincie en stad Groningen door:

- gedeputeerde M.A.E. Calon en

- wethouder W. Smink

10.00 uur Vertrek via bordes Stadhuis van Groningen

10.02 uur Aanvang wandeling door de binnenstad van Groningen naar het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.

10.15 uur Aankomst bij het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.
Ter verwelkoming zijn aanwezig:

- de heer S.K. Kuipers, voorzitter College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen

- de heer D.F.J. Bosscher, Rector Magnificus Rijksuniversiteit Groningen

- de heer D.J. Houwen, voorzitter College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen
In de Engelse Zaal van het Academiegebouw stelt de heer Kuipers de deelnemers voor van het onder zijn leiding te voeren gesprek over voor- en nadelen verbonden aan de invoering van een Bachelor- en Master-degree, c.q. de integratie van universitair en hoger beroepsonderwijs.
Het betreft:

- mevrouw Saskia van de Mortel, studente Rijksuniversiteit Groningen;

- de heer Alexander Dalenoort, student Rijksuniversiteit Groningen;

- mevrouw Fransien van ter Beek, studente Hanzehogeschool Groningen;

- de heer Alexander Kolks, student Hanzehogeschool Groningen. De heren Kuipers, Bosscher en Houwen nemen eveneens aan dit gesprek deel.

10.45 uur Vertrek per koets door de binnenstad van Groningen naar het Groninger Museum.

11.00 uur Aankomst bij het Groninger Museum. Begroeting door de directeur van het museum, de heer K. van Twist. Ontvangst in paviljoen Mendini I, waar de heer Van Twist het werk van het Nederlandse ontwerpersduo Viktor & Rolf zal toelichten, gevolgd door een korte bezichtiging van het nieuwe Ploegpaviljoen.

11.25 uur Vertrek per bus naar het Reitdiepgebied. Tijdens de busrit zal een aantal ontwikkelingen in dit gebied op het terrein van de landbouw, natuur en landschap door gedeputeerde mevrouw R.G. Jansen worden toegelicht.

11.55 uur Aankomst in Garnwerd (gemeente Winsum) Bij korenmolen "De Meeuw" is ter begroeting aanwezig de burgemeester van Winsum, de heer A. Dees
Korte wandeling naar café Hammingh.
In de gelagkamer van het café stelt de Commissaris van de Koningin de deelnemers voor van de onder zijn leiding te voeren gedachtenwisseling over de landbouw-ontwikkelingen in Groningen en de toekomstverwachtingen.
Het betreft:

- de heer Derk Gesink;

- mevrouw Ingeborg Bosma;

- de heer Erno van den Aker;

- mevrouw Wiena van Maldegem-Barkema;

- de heer Jan Willem Bakker;

- de heer Frans Keurentjes.
Bij dit gesprek is tevens aanwezig gedeputeerde mevrouw R.G. Jansen.

12.35 uur Vertrek naar het asielzoekerscentrum in Winsum.

12.50 uur Aankomst bij het asielzoekerscentrum in Winsum Ter begroeting is aanwezig de locatiemanager van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), de heer A.J. Schutrups. Rondleiding, waarbij kennis wordt genomen van een aantal centrale voorzieningen zoals de fietsenwerkplaats, kledingwinkel, kindercrèche en recreatieruimte.
Korte ontmoeting met een asielzoekersfamilie in één van de wooncaravans.

13.20 uur Vertrek naar de borg Verhildersum in Leens (gemeente De Marne)

13.40 uur Aankomst bij de borg Verhildersum in Leens. Ter begroeting is aanwezig de burgemeester van de gemeente De Marne, mevrouw J. Stam en de voorzitter van de Stichting Borg Verhildersum, de heer R.P. Meijer.
In het koetshuis van de borg zal mevrouw Stam een uiteenzetting geven over de Waddenzee als natuurgebied en het ontstaan van het cultuurlandschap Lauwersmeer-gebied in relatie tot de Waddenzee. Korte wandeling naar het "Schathoes" van Verhildersum.

14.00 uur Informele bijeenkomst met alle direct betrokkenen bij het kennismakingsbezoek.

14.30 uur Einde bezoek en afscheid.

Wijzigingen programma kennismakingsbezoek op woensdag 7 november 2001 t.o.v. oorspronkelijke versie 13 september 2001
* De belangrijkste wijziging betreft de inpassing van een bezoek aan het asielzoekerscentrum in Winsum. Hiervoor is een half uur in het programma ingeruimd!
Het belangrijkste accent ligt hierbij op de samenwerking tussen de asielzoekers en de locale vrijwilligers.

* In de tweede plaats zal bij het bezoek aan het Groninger museum naast een ontvangst in paviljoen Mendini I, waar de directeur van dit museum, de heer Kees van Twist, het werk van het Nederlandse ontwerpersduo Viktor & Rolf zal toelichten, tevens het nieuwe Ploegpaviljoen worden bezichtigd.
In dit paviljoen is een permanente expositie van werken van de Groninger kunstkring De Ploeg ingericht. Momenteel valt daar vooral werk van Jan Wiegers te bewonderen.

* In verband met de hiervoren genoemde wijzigingen is de totale duur van het bezoek met een uur verlengd. In plaats van 13.30 uur is nu 14.30 uur de eindtijd.

* De begin- en eindtijd van de afzonderlijke programma onderdelen is hierop aangepast.

+ Het bezoek aan het Academiegebouw RUG is met 5 minuten opgerekt;

+ Dit geldt ook voor het bezoek aan het Groninger Museum;
+ Gedachtenwisseling met jonge Groninger boeren in cafe Hammingh in Garnwerd, c.q. het onderdeel Garnwerd, is met 10 minuten verruimd.

* Voor het programma in de stad Groningen geldt het volgende:
+ wandeling van Stadhuis Groningen naar Academiegebouw langs zuidzijde Stadhuis via Waagplein (met een culturele aankleding door een optreden van leden van danssalon La Passion, i.p.v. op de museumbrug) naar Grote Markt Noordzijde.

+ de route van de koetstocht vanaf het Broerplein naar het Groninger museum is ingekort en leidt langs: Broerplein, Nieuwe Kijk in't Jatstraat, Stoeldraaierstraat, A.Kerkhof Noordzijde, Munnikeholm, Gedempte Zuiderdiep, Stationsstraat, Emmaplein, Ubbo Emmiussingel, Museumeiland.

Voor verdere vragen omtrent het bezoek kan contact opgenomen worden met mevrouw M.F.C. Bertens van de afdeling bestuurscontacten van de provincie Groningen, tel. 050-3164765.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie