Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanvragen bouwvergunning Capelle a/d IJssel

Datum nieuwsfeit: 07-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Bekendmaking 7 november 2001

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

MEDEDELING VAN ONTVANGEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING (kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Meer informatie over deze aanvragen kunt u verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen

Nijverheidstraat 196, woonhuis uitbreiden.
Nijverheidstraat 68, kantoorgebouw veranderen en uitbreiden. Lingedal 12, keuken en entree uitbreiden.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING EN MELDING VAN EEN BOUWVOORNEMEN: VRIJSTELLINGSPROCEDURE


1. Fidelio 103 en 105, 2 wooneenheden veranderen.
2. Nijverheidsstraat 196, woning uitbreiden.
3. Wilhelminastraat 13a, berging verplaatsen/vernieuwen.
Aan de bij 1 en 2 genoemde aanvragen om bouwvergunning en bij 3 genoemde melding kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan door toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

In verband met de vrijstellingsprocedure liggen de aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 8 november 2001, gedurende vier weken, op werkdagen ter inzage. Gedurende de aangegeven periode is een ieder bevoegd zienswijzen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDINGEN EN RECLAMEVERGUNNINGEN

Verzenddatum 23 oktober 2001:
Hoofdweg 162, gevelreclame aanbrengen. (reclamevergunning) Stadsplein 99, lichtreclame plaatsen. (reclamevergunning)

Verzenddatum 26 oktober 2001:
Ravelstraat 11, dakkapellen aanbrengen.

Verzenddatum 31 oktober 2001:
Koperwiek 22, lichtreclame plaatsen. (reclamevergunning)

Verzenddatum 1 november 2001:
Van Beethovenlaan 43, woonhuis veranderen.
Rameaustraat 9, dakopbouw op garage bouwen.
Handelstraat 9 en 17, woonhuis uitbreiden. (toegekende melding) IJsdans 26, tuinhuisje plaatsen. (toegekende melding)

Belanghebbenden die menen door één van de bovengenoemde beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij de gemeente een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

OPENBARE KENNISGEVING

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat met toepassing van artikel 5 leden 7b en d van het bestemmingsplan Hoofdweg 1998 aan de firma Ron Meijer vrijstelling is verleend van de bepalingen van dit plan voor het aanwenden van het pand Hoofdweg 252 voor groothandel en detailhandel in kozijnen en zonwering.

Belanghebbenden, die menen door deze beschikking te zijn getroffen, kunnen een bezwaarschrift indienen. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen zes weken na de dag van verzending van de beschikking worden ingediend. Verzenddatum beschikking: 6 november 2001.

OPENBARE KENNISGEVING INVALIDENPARKEERPLAATS

Het college heeft op respectievelijk 26 oktober 2001 en 1 november 2001 besloten door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord, waarop het kenteken is vermeld van het te parkeren motorvoertuig , en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak te reserveren als een parkeerplaats invaliden bestemd voor onderstaande motorvoertuig(en).


1. Verzenddatum 2 november 2001:
kentekennummer 22 VR XP ten behoeve van de heer T. Kanters (passagier), wonende Cornelis de Houtmanstraat 16 te Capelle aan den IJssel.


2. Verzenddatum 2 november 2001:
kentekennummer XS 55 TG ten behoeve van de heer J. van Kleij (bestuurder), wonende Purmerhoek 101 te Capelle aan den IJssel.


3. Verzenddatum 2 november 2001:
kentekennummer TX 61 RL ten behoeve van de heer P.F. Overdijk (bestuurder), wonende Stoelendans 19A te Capelle aan den IJssel.


4. Verzenddatum 2 november 2001:
kentekennummer TN 55 JY ten behoeve van mevrouw S. van Remmerden (bestuurder), wonende Nabucco 113 te Capelle aan den IJssel.

Bovengenoemde besluit(en) alsmede de daarbijbehorende gewaarmerkte tekening(en) liggen vanaf heden ter inzage.

Belanghebbende kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons indienen.
Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij ons hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam.

KAPVERGUNNINGEN

Verzenddatum 1 november 2001

Door de gemeente aangevraagde en verleende kapvergunningen voor: Librije ter hoogte van nr. 2, 1 Populier
Maria Danneelserf 67/73, 1 Populier
Poolvosweg ter hoogte van nr. 107, 1 Populier Couwenhoekseweg/Keerkring/Baronie,
in de groenstrook langs voetpad 1 Populier
Wormerhoek 2/Oosterlengte, 1 Schijnacacia
Rondedans ter hoogte van nr. 11/25, 1 Christusdoorn, 1 Lijsterbes P.C. Boutensingel ter hoogte van nr. 2, 1 Wilg Wormerhoek 14/16, 1 Populier
Achterzijde Reidans 9, 1 Sierkers
Zijkant flat Rivierweg 51, 1 Es
Beide zijden rijbaan Kanaalweg, 14 Populieren Agnietenhof 1 t/m 32, 3 Schijnacacias
Parkeerplaats Evoluon, 7 Schijnacacias
Parkeerplaats Fresco, 7 Schijnacacias
Parkeerplaats Hilde Erf 1 t/m 17,

1 t/m 16, 19 t/m 37, 16 Schijnacacias
Parkeerplaats Houtsnede 9 t/m 12, 3 Sierkersen Librije ter hoogte van 17 t/m 29, 2 Vleugelnoten Louvre ter hoogte van 52 t/m 126, 1 Populier
Minoes erf ter hoogte van 9 t/m 81, 3 Schijnacacias, 13 Elzen, 3 Malus
Capelle West in groenstrook rondom
de beluchtingsvijver, 15 Populieren
Langs rijbaan Slotlaan tot aan dijk, 3 Populieren Schenkelse Dreef langs rijbaan, 9 Populieren
Ter hoogte van gebouw Woningpartners/
buurthuis.

Advies Kapvergunningen

Diverse redenen/ VTA (gezondheids-beoordelings-onderzoek)
- 1 Populus alba Raket.
Staat in groenstrook aan de linkerzijde van Librije 2, boom veroorzaakt schaduwoverlast, geen herplant.

- 1 Populus canescens.
Staat aan de achterzijde van Maria Daneels erf 67/73 in de groenstrook, boomwortels drukken
bestrating op + renovatie gebied, herplant met Acer rubrum.
- 1 Populus euramericana Robusta.
Staat naast trafohuis bij Poolvosweg 107, boom helt over naar trafohuis, geen herplant.

- 1 Populus tremula Tapian.
In groenstrook langs voetpad Couwenhoekseweg ter hoogte van Baronie- Keerkring, boom heeft inrottingsplekken, geen herplant.
- 1 Robina pseudoacacia.
Staat in smalle groenstrook ter hoogte van Wormerhoek nr.2/ Oosterlengte, ernstige inrotting op 1m. boven maaiveld, geen herplant.

- 1 Gleditsia + 1 Sorbus aria intermedia. Staan aan de Rondedans ter hoogte van nr. 11 en nr. 25, sorbus is gedeeltelijk dood en gleditsia verstopt de goten, geen herplant.
- 1 Salix alba Tristis.
Staat aan de P.C. Boutensingel ter hoogte van nr. 2, boom heeft ernstige inrotting, risico voor breuk, geen herplant.
- 1 Populus simonii Fastigiata.
Staat in groenstrook ter hoogte van Wormerhoek 14/16, helt te ver over naar gebouw, herplant met dezelfde soort.
- 1 Prunus avium Plena.
Staat in groenvak aan achterzijde Reidans 9, boom veroorzaakt schaduwoverlast, geen herplant.

- 1 Fraxinus.
Staat op kopse kant van flat ter hoogte van Rivierweg 51, boom veroorzaakt schaduwoverlast, geen herplant.

- 14 Populus canadensis Robusta.
Staan aan beide zijden van de rijbaan Kanaalweg, bomen hebben sterk verminderde kwaliteit, herplant nader te bepalen bij reconstructie weg.

Boomwortels
Voor een aantal bomen, welke veelal op parkeerplaatsen staan, wordt kapvergunning aangevraagd
omdat de boomwortels de bestrating omhoog drukken. De gemeente streeft ernaar zoveel mogelijk
bomen te herplanten (andere boomsoort). Dit is op veel plaatsen echter niet mogelijk in verband met
de in de grond aanwezige kabels en leidingen. In 1997 is vastgesteld dat een boom minimaal 4 meter
van het riool mag staan en 2,5 meter van kabels en leidingen, dit in verband met boomwortels die het
riool kunnen verstoppen of vast gaan zitten om de kabels en leidingen. In sommige gevallen is het
mogelijk een boom wel dichter bij het riool en de kabels en leidingen te plaatsen door Deep Root toe
te passen. Deep Root is een kunstmatige wand die in de grond wordt geplaatst en de boomwortels
naar beneden dwingt, dit is een kostbare oplossing en wordt daarom alleen toegepast op locaties
waar bomen als beeldbepalend worden beschouwd.
- 3 Robinia pseudo-acacia Bessoniana.
Staan op parkeerplaats Agnietenhof, bomen drukken de bestrating op, herplant met 3 Acer monspessulanum.

- 7 Robina pseudo-acacia Bessoniana.
Staan op parkeerplaats Evoluon, bomen hebben sterk verminderde kwaliteit en drukken bestrating op, herplant met nader te bepalen soort.

- 7 Robinia pseudoacacia Bessoniana.
Staan op parkeerplaats Fresco, bomen drukken bestrating op, herplant met 1 Acer rubrum Red Sunset.

- 16 Robinia pseudo-acacia Bessoniana.
Staan op woonerf en parkeerplaats aan het Hilde erf, boomwortels drukken bestrating op, herplant met 1 Platanus orientalis Cumeata 2 Selcova serrata Village Green en 2 Acer monspessulanum.
- 3 Prunus gondouinii Schnee.
Staan op de parkeerplaats ter hoogte van Houtsnede 9 t/m 12, boomwortels drukken bestrating op, herplant met 1 Carpinus betula Purpurea.

- 2 Pterocarya fraxinifolia.
Staan in groenstrook naast parkeerplaats ter hoogte van Librije 17 t/m 29, boomwortels drukken bestrating op, herplant met 2 Acer monspessulanum.

- 1 Populus canescens.
Staat ter hoogte van Louvre 52 t/m 126, boom veroorzaakt overlast, herplant met 1 Platanus orientalis Cuneata.

- 3 Robinia pseudo-acacia Unifolia + 13 Alnus cordata + 3 Malus toring.
Staan in bestrating en plantvakken in het Minoeserf, boomwortels drukken verharding op, herplant met 1 Acer rubrum Scanlon.

Kwaliteitsimpuls/ boomstructuurplan
In het kader van de kwaliteitsimpuls wordt voor een aantal bomen kapvergunning aangevraagd Deze
bomen zijn door hun soorteigenschappen gevoelig voor takbreuk, na ongeveer 30 jaar komt dit vaker
voor bij deze bomen (meestal Populieren). Deze bomen zijn in het verleden vaak aangeplant omdat zij
snel groeien en dus snel een groen beeld geven. In de diverse WijkOverlegPlatforms is besproken
welke bomen verwijderd zullen worden. Indien mogelijk worden andere boomsoorten terug gezet. In
het Boomstructuurplan (1993) is voor alle hoofdwegen aangegeven welke boomsoort waar op zijn
plek is, dit plan zal dan ook worden aangehouden bij het bepalen van de nieuw te planten boomsoort.

- 15 st. Populus. Staan in groenstrook rondom beluchtingvijver in Capelle West, bomen zijn in slechte conditie, ouderdom, herplant met nader te bepalen soort.

- 9 Populus canadensis Robusta. Staan in groenstrook langs rijbaan Schenkelse Dreef, bomen gaan weg in verband met het uitvoeren van het bomenstructuurplan, herplant met 8 Platanus orientalis Cuneata
18/20.

- 3 Populus canadensis Robusta. Staan in groenstrook langs rijbaan langs Slotlaan, tot aan dijk, bomen gaan weg in verband met het uitvoeren van het bomenstructuurplan, herplant met 8 Fraxinus excelsior Westhofs Glorie 18/20.

Herhaling publicaties

- Ets 32 (1 Fraxinus)

- Hollands Diep (6 Robinia)

Meer informatie over deze aanvragen kunt u verkrijgen bij mw. H. Jansen-Oranje via telefoonnummer 010-2848 637.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, het bestemmingsplan Hoofdweg 1998 , de besluiten inzake de invalidenparkeerplaatsen en de kapvergunningen liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie