Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanvragen bouwvergunning Capelle a/d IJssel

Datum nieuwsfeit: 07-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Bekendmaking 7 november 2001

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

MEDEDELING VAN ONTVANGEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING (kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Meer informatie over deze aanvragen kunt u verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen

Nijverheidstraat 196, woonhuis uitbreiden.
Nijverheidstraat 68, kantoorgebouw veranderen en uitbreiden. Lingedal 12, keuken en entree uitbreiden.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING EN MELDING VAN EEN BOUWVOORNEMEN: VRIJSTELLINGSPROCEDURE


1. Fidelio 103 en 105, 2 wooneenheden veranderen.
2. Nijverheidsstraat 196, woning uitbreiden.
3. Wilhelminastraat 13a, berging verplaatsen/vernieuwen.
Aan de bij 1 en 2 genoemde aanvragen om bouwvergunning en bij 3 genoemde melding kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan door toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

In verband met de vrijstellingsprocedure liggen de aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 8 november 2001, gedurende vier weken, op werkdagen ter inzage. Gedurende de aangegeven periode is een ieder bevoegd zienswijzen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDINGEN EN RECLAMEVERGUNNINGEN

Verzenddatum 23 oktober 2001:
Hoofdweg 162, gevelreclame aanbrengen. (reclamevergunning) Stadsplein 99, lichtreclame plaatsen. (reclamevergunning)

Verzenddatum 26 oktober 2001:
Ravelstraat 11, dakkapellen aanbrengen.

Verzenddatum 31 oktober 2001:
Koperwiek 22, lichtreclame plaatsen. (reclamevergunning)

Verzenddatum 1 november 2001:
Van Beethovenlaan 43, woonhuis veranderen.
Rameaustraat 9, dakopbouw op garage bouwen.
Handelstraat 9 en 17, woonhuis uitbreiden. (toegekende melding) IJsdans 26, tuinhuisje plaatsen. (toegekende melding)

Belanghebbenden die menen door één van de bovengenoemde beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij de gemeente een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

OPENBARE KENNISGEVING

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat met toepassing van artikel 5 leden 7b en d van het bestemmingsplan Hoofdweg 1998 aan de firma Ron Meijer vrijstelling is verleend van de bepalingen van dit plan voor het aanwenden van het pand Hoofdweg 252 voor groothandel en detailhandel in kozijnen en zonwering.

Belanghebbenden, die menen door deze beschikking te zijn getroffen, kunnen een bezwaarschrift indienen. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen zes weken na de dag van verzending van de beschikking worden ingediend. Verzenddatum beschikking: 6 november 2001.

OPENBARE KENNISGEVING INVALIDENPARKEERPLAATS

Het college heeft op respectievelijk 26 oktober 2001 en 1 november 2001 besloten door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord, waarop het kenteken is vermeld van het te parkeren motorvoertuig , en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak te reserveren als een parkeerplaats invaliden bestemd voor onderstaande motorvoertuig(en).


1. Verzenddatum 2 november 2001:
kentekennummer 22 VR XP ten behoeve van de heer T. Kanters (passagier), wonende Cornelis de Houtmanstraat 16 te Capelle aan den IJssel.


2. Verzenddatum 2 november 2001:
kentekennummer XS 55 TG ten behoeve van de heer J. van Kleij (bestuurder), wonende Purmerhoek 101 te Capelle aan den IJssel.


3. Verzenddatum 2 november 2001:
kentekennummer TX 61 RL ten behoeve van de heer P.F. Overdijk (bestuurder), wonende Stoelendans 19A te Capelle aan den IJssel.


4. Verzenddatum 2 november 2001:
kentekennummer TN 55 JY ten behoeve van mevrouw S. van Remmerden (bestuurder), wonende Nabucco 113 te Capelle aan den IJssel.

Bovengenoemde besluit(en) alsmede de daarbijbehorende gewaarmerkte tekening(en) liggen vanaf heden ter inzage.

Belanghebbende kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons indienen.
Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij ons hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam.

KAPVERGUNNINGEN

Verzenddatum 1 november 2001

Door de gemeente aangevraagde en verleende kapvergunningen voor: Librije ter hoogte van nr. 2, 1 Populier
Maria Danneelserf 67/73, 1 Populier
Poolvosweg ter hoogte van nr. 107, 1 Populier Couwenhoekseweg/Keerkring/Baronie,
in de groenstrook langs voetpad 1 Populier
Wormerhoek 2/Oosterlengte, 1 Schijnacacia
Rondedans ter hoogte van nr. 11/25, 1 Christusdoorn, 1 Lijsterbes P.C. Boutensingel ter hoogte van nr. 2, 1 Wilg Wormerhoek 14/16, 1 Populier
Achterzijde Reidans 9, 1 Sierkers
Zijkant flat Rivierweg 51, 1 Es
Beide zijden rijbaan Kanaalweg, 14 Populieren Agnietenhof 1 t/m 32, 3 Schijnacacias
Parkeerplaats Evoluon, 7 Schijnacacias
Parkeerplaats Fresco, 7 Schijnacacias
Parkeerplaats Hilde Erf 1 t/m 17,

1 t/m 16, 19 t/m 37, 16 Schijnacacias
Parkeerplaats Houtsnede 9 t/m 12, 3 Sierkersen Librije ter hoogte van 17 t/m 29, 2 Vleugelnoten Louvre ter hoogte van 52 t/m 126, 1 Populier
Minoes erf ter hoogte van 9 t/m 81, 3 Schijnacacias, 13 Elzen, 3 Malus
Capelle West in groenstrook rondom
de beluchtingsvijver, 15 Populieren
Langs rijbaan Slotlaan tot aan dijk, 3 Populieren Schenkelse Dreef langs rijbaan, 9 Populieren
Ter hoogte van gebouw Woningpartners/
buurthuis.

Advies Kapvergunningen

Diverse redenen/ VTA (gezondheids-beoordelings-onderzoek)
- 1 Populus alba Raket.
Staat in groenstrook aan de linkerzijde van Librije 2, boom veroorzaakt schaduwoverlast, geen herplant.

- 1 Populus canescens.
Staat aan de achterzijde van Maria Daneels erf 67/73 in de groenstrook, boomwortels drukken
bestrating op + renovatie gebied, herplant met Acer rubrum.
- 1 Populus euramericana Robusta.
Staat naast trafohuis bij Poolvosweg 107, boom helt over naar trafohuis, geen herplant.

- 1 Populus tremula Tapian.
In groenstrook langs voetpad Couwenhoekseweg ter hoogte van Baronie- Keerkring, boom heeft inrottingsplekken, geen herplant.
- 1 Robina pseudoacacia.
Staat in smalle groenstrook ter hoogte van Wormerhoek nr.2/ Oosterlengte, ernstige inrotting op 1m. boven maaiveld, geen herplant.

- 1 Gleditsia + 1 Sorbus aria intermedia. Staan aan de Rondedans ter hoogte van nr. 11 en nr. 25, sorbus is gedeeltelijk dood en gleditsia verstopt de goten, geen herplant.
- 1 Salix alba Tristis.
Staat aan de P.C. Boutensingel ter hoogte van nr. 2, boom heeft ernstige inrotting, risico voor breuk, geen herplant.
- 1 Populus simonii Fastigiata.
Staat in groenstrook ter hoogte van Wormerhoek 14/16, helt te ver over naar gebouw, herplant met dezelfde soort.
- 1 Prunus avium Plena.
Staat in groenvak aan achterzijde Reidans 9, boom veroorzaakt schaduwoverlast, geen herplant.

- 1 Fraxinus.
Staat op kopse kant van flat ter hoogte van Rivierweg 51, boom veroorzaakt schaduwoverlast, geen herplant.

- 14 Populus canadensis Robusta.
Staan aan beide zijden van de rijbaan Kanaalweg, bomen hebben sterk verminderde kwaliteit, herplant nader te bepalen bij reconstructie weg.

Boomwortels
Voor een aantal bomen, welke veelal op parkeerplaatsen staan, wordt kapvergunning aangevraagd
omdat de boomwortels de bestrating omhoog drukken. De gemeente streeft ernaar zoveel mogelijk
bomen te herplanten (andere boomsoort). Dit is op veel plaatsen echter niet mogelijk in verband met
de in de grond aanwezige kabels en leidingen. In 1997 is vastgesteld dat een boom minimaal 4 meter
van het riool mag staan en 2,5 meter van kabels en leidingen, dit in verband met boomwortels die het
riool kunnen verstoppen of vast gaan zitten om de kabels en leidingen. In sommige gevallen is het
mogelijk een boom wel dichter bij het riool en de kabels en leidingen te plaatsen door Deep Root toe
te passen. Deep Root is een kunstmatige wand die in de grond wordt geplaatst en de boomwortels
naar beneden dwingt, dit is een kostbare oplossing en wordt daarom alleen toegepast op locaties
waar bomen als beeldbepalend worden beschouwd.
- 3 Robinia pseudo-acacia Bessoniana.
Staan op parkeerplaats Agnietenhof, bomen drukken de bestrating op, herplant met 3 Acer monspessulanum.

- 7 Robina pseudo-acacia Bessoniana.
Staan op parkeerplaats Evoluon, bomen hebben sterk verminderde kwaliteit en drukken bestrating op, herplant met nader te bepalen soort.

- 7 Robinia pseudoacacia Bessoniana.
Staan op parkeerplaats Fresco, bomen drukken bestrating op, herplant met 1 Acer rubrum Red Sunset.

- 16 Robinia pseudo-acacia Bessoniana.
Staan op woonerf en parkeerplaats aan het Hilde erf, boomwortels drukken bestrating op, herplant met 1 Platanus orientalis Cumeata 2 Selcova serrata Village Green en 2 Acer monspessulanum.
- 3 Prunus gondouinii Schnee.
Staan op de parkeerplaats ter hoogte van Houtsnede 9 t/m 12, boomwortels drukken bestrating op, herplant met 1 Carpinus betula Purpurea.

- 2 Pterocarya fraxinifolia.
Staan in groenstrook naast parkeerplaats ter hoogte van Librije 17 t/m 29, boomwortels drukken bestrating op, herplant met 2 Acer monspessulanum.

- 1 Populus canescens.
Staat ter hoogte van Louvre 52 t/m 126, boom veroorzaakt overlast, herplant met 1 Platanus orientalis Cuneata.

- 3 Robinia pseudo-acacia Unifolia + 13 Alnus cordata + 3 Malus toring.
Staan in bestrating en plantvakken in het Minoeserf, boomwortels drukken verharding op, herplant met 1 Acer rubrum Scanlon.

Kwaliteitsimpuls/ boomstructuurplan
In het kader van de kwaliteitsimpuls wordt voor een aantal bomen kapvergunning aangevraagd Deze
bomen zijn door hun soorteigenschappen gevoelig voor takbreuk, na ongeveer 30 jaar komt dit vaker
voor bij deze bomen (meestal Populieren). Deze bomen zijn in het verleden vaak aangeplant omdat zij
snel groeien en dus snel een groen beeld geven. In de diverse WijkOverlegPlatforms is besproken
welke bomen verwijderd zullen worden. Indien mogelijk worden andere boomsoorten terug gezet. In
het Boomstructuurplan (1993) is voor alle hoofdwegen aangegeven welke boomsoort waar op zijn
plek is, dit plan zal dan ook worden aangehouden bij het bepalen van de nieuw te planten boomsoort.

- 15 st. Populus. Staan in groenstrook rondom beluchtingvijver in Capelle West, bomen zijn in slechte conditie, ouderdom, herplant met nader te bepalen soort.

- 9 Populus canadensis Robusta. Staan in groenstrook langs rijbaan Schenkelse Dreef, bomen gaan weg in verband met het uitvoeren van het bomenstructuurplan, herplant met 8 Platanus orientalis Cuneata
18/20.

- 3 Populus canadensis Robusta. Staan in groenstrook langs rijbaan langs Slotlaan, tot aan dijk, bomen gaan weg in verband met het uitvoeren van het bomenstructuurplan, herplant met 8 Fraxinus excelsior Westhofs Glorie 18/20.

Herhaling publicaties

- Ets 32 (1 Fraxinus)

- Hollands Diep (6 Robinia)

Meer informatie over deze aanvragen kunt u verkrijgen bij mw. H. Jansen-Oranje via telefoonnummer 010-2848 637.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, het bestemmingsplan Hoofdweg 1998 , de besluiten inzake de invalidenparkeerplaatsen en de kapvergunningen liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...