Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inspraak over Light Rail in Leiden

Datum nieuwsfeit: 07-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Leiden
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leiden

Voorkeurstracé RijnGouweLijn

Light Rail vergroot bereikbaarheid

Een nieuw soort vervoer gaat Gouda met de kust (Katwijk en Noordwijk) verbinden via Alphen aan den Rijn en Leiden: de RijnGouweLijn. Vanaf 2007 zal de RijnGouweLijn waarschijnlijk tussen Gouda en Transferium 't Schouw kunnen rijden. Een deel van het tracé loopt door de Leidse binnenstad. Voor u ligt een voorstel voor de route door Leiden van deze Light Railverbinding.

BOUWEN EN WONEN - Bij Light Rail worden voertuigen ingezet die het midden houden tussen trein en tram. Deze kunnen hun snelheid in de stad aanpassen aan het overige verkeer (ook aan de fiets) en halen buiten de stad snelheden van 80 tot 100 kilometer per uur. Dat maakt Light Rail uitermate geschikt voor de Gouwe- en Rijnstreek, omdat stad en open gebied elkaar daar afwisselen.
De RijnGouweLijn maakt voor het deel Gouda - Alphen aan den Rijn tot aan station Leiden Lammenschans gebruik van het bestaande treinspoor. Vanaf Leiden Lammenschans loopt het tracé over een tramspoor door Leiden, waar passagiers op tal van plaatsen kunnen in- en uitstappen. Vervolgens gaat het tracé richting Katwijk en Noordwijk. De voertuigen rijden ongeveer acht keer per uur in beide richtingen.

Het Leidse tracé
De gemeente Leiden is verantwoordelijk voor het tracé vanaf station Leiden Lammenschans tot en met Transferium 't Schouw bij de A44. Burgemeester en Wethouders van Leiden hebben op basis van onderzoek een voorkeurstracé aangegeven voor dit deel van de verbinding. De raadscommissie en de gemeenteraad zullen zich eind dit jaar over de definitieve route uitspreken.

Voordelen
Voor Leiden heeft de aanleg van de RijnGouweLijn belangrijke voordelen: - een betere verbinding voor toeristen en dagjesmensen naar stad en strand;

- makkelijker toegang voor winkelpubliek van buiten de stad dat de auto op parkeerterreinen kan parkeren en per Light Rail naar de stad kan reizen;

- hoogwaardig openbaar vervoer voor het woonwerkverkeer;
- minder uitlaatgassen, want minder bussen (dus minder overlast) in de binnenstad.

Inspraak
U kunt uw mening geven over het voorkeurstracé van de RijnGouweLijn door Leiden. Dat kan op een informatie- en inspraakavond, die zal plaatsvinden op woensdag 7 november aanstaande in het atrium van het Stadsbouwhuis aan Langegracht 72. De avond begint om 20.00 uur. Het voorkeurstracé ligt ter inzage bij het stadhuis en het Stadsbouwhuis. U kunt ook schriftelijk reageren door uw mening te sturen naar de gemeente Leiden, ter attentie van mevrouw H. Noordhof, Postbus 9100, 2300 PC Leiden. De inspraakperiode loopt van maandag 8 oktober tot en met vrijdag 16 november 2001.

RijnGouweLijn en... fietsers
De fiets is één van de belangrijkste vervoermiddelen in Leiden. De sneltram en het fietsverkeer zullen zoveel mogelijk van elkaar worden gescheiden. Dan hoeft de fietser geen rekening te houden met de sneltram en de rails in de straat en hoeft de RijnGouweLijn zich niet aan te passen aan de snelheid van de fietser. Waar fiets en RijnGouweLijn wel van dezelfde route gebruik maken, past de RijnGouweLijn zich aan de snelheid van de fietser aan, dat wil zeggen dat hij niet harder zal gaan dan 15 kilometer per uur. De Breestraat blijft hoofdfietsroute. De fiets houdt een aparte strook naast de rails en gaat achter de halte langs. De fietsroute door de Steenstraat krijgt als alternatief een route via Schuttersveld en Turfmarkt.

RijnGouweLijn en... de bus
Een groot deel van de buslijnen die dezelfde route als de RijnGouweLijn rijden komt te vervallen. Een deel van de lijnen houdt een eigen functie. Het streven is de Breestraat volledig 'busvrij' te maken. De kwaliteit van de verbindingen in en om Leiden blijft voorop staan. In regionaal verband wordt hier onderzoek naar gedaan. RijnGouweLijn en... autoverkeer
Voor het autoverkeer verandert er niet zo veel. De bevoorradingsproblematiek in de binnenstad wordt verder onderzocht als er meer gedetailleerde tekeningen van de RijnGouweLijn zijn. Van bezoekers aan de stad wordt wel verwacht dat ze vaker de auto bij transferia aan de rand van de stad zullen achterlaten en met de RijnGouweLijn de stad in zullen gaan.
RijnGouweLijn en... het milieu
Uit onderzoek dat is uitgevoerd in samenwerking met Holland Railconsult, blijkt dat de RijnGouweLijn voldoet aan de Wet Geluidhinder. Bij de verdere uitwerking van het tracé vindt nader onderzoek plaats naar de vaststelling van het geluidsniveau. Waarschijnlijk zal het leefklimaat verbeteren doordat er minder uitlaatgassen zijn.

RijnGouweLijn en... haltes en bovenleidingen
De haltes waar niet alleen de tram, maar ook bussen gebruik van zullen maken, worden maximaal 15 centimeter hoog. Die hoogte maakt ook het oversteken voor voetgangers in de binnenstad makkelijker. De bovenleidingen worden zoveel mogelijk aan palen bevestigd, behalve in smalle straten. Daar komen ze aan de gevels.

RijnGouweLijn agenda
Oktober en november 2001: inspraak over het voorkeurstracé door Leiden.
November en december 2001: na de inspraakperiode wordt het (eventueel aangepaste) voorkeurstracé voorgelegd aan Burgemeester &Wethouders en vervolgens aan de commissie ROWV. Bij de (openbare) commissiebehandeling kunt u ook inspreken. Let u op de aankondigingen van commissie- en raadsvergaderingen in de Stadskrant. Eind 2001 - begin 2002: de gemeenteraad en de stuurgroep van de RijnGouweLijn beslissen over het voorkeurstracé. Begin 2002: start van gedetailleerd onderzoek naar de precieze route, de veiligheid en de milieueffecten van de RijnGouweLijn. Begin 2003: uitwerking tracé in bestemmingsplannen en start van bijbehorende inspraakprocedures.
Tweede kwartaal 2004: start van de werkzaamheden in Leiden. Begin 2007: de RijnGouweLijn kan rijden in Leiden. 2010: de hele RijnGouweLijn, van Gouda tot Noordwijk, is klaar.

Informatie
Informatie over het Leidse tracé van de RijnGouweLijn is verkijgbaar bij het Servicepunt Bouwen en Wonen (071-5165502), bij de projectleiding RijnGouweLijn van de gemeente, Henriëtte Noordhof (071-5165867 of Henk van Zeijl (071-5165850).
Een brochure over de RijnGouweLijn is verkrijgbaar bij het stadhuis, het Stadsbouwhuis en het Projectbureau RijnGouweLijn aan het Stationsplein 208 (071-5125609). Op internet: www.leiden.nl/gemeente en www.rijngouwelijn.nl.
De RijnGouweLijn is een project van de Provincie Zuid-Holland, in samenwerking met de betrokken regio's (Duin- en Bollenstreek, Leidse Regio, Rijnstreek en Midden-Holland), de gemeenten Gouda, Boskoop, Waddinxveen, Alphen aan den Rijn, Rijnwoude, Zoeterwoude, Leiden, Oegstgeest, Valkenburg, Rijsburg, Katwijk en Noordwijk, Rijkswaterstaat (directie Zuid-Holland), Railinfrabeheer/Railned en de Kamer van Koophandel Rijnland.

De RijnGouweLijn loopt van Gouda via Alphen aan den Rijn en Leiden naar Katwijk en Noordwijk. Het westelijk deel moet nieuw worden aangelegd, inclusief het gedeelte door Leiden. Het oostelijk deel maakt gebruik van bestaand spoor.
Kort Rapenburg/Steenstraat
In verband met de bocht van de Breestraat naar het Kort Rapenburg wordt het tracé op de Prinsessekade ver naar buiten gebracht en zal de helling naar de Blauwpoortsbrug moeten worden verbreed. Vervolgens loopt de route via de Steenstraat naar het Stationsplein. Op dit stuk komt een 'versprongen' halte: in de richting van het station ter hoogte van de 'catwalk' in de Steenstraat en vanaf het station op de Prinsessekade, dichtbij de ingang van de Haarlemmerstraat.

Stationsplein/Transferium A44
De RijnGouweLijn gaat vanaf het Stationsplein naar het transferium bij de A44. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de voorkeur heeft: een tracé langs de Plesmanlaan of door de Leeuwenhoek. Daar zijn onder andere het LUMC en verschillende universiteitsgebouwen gevestigd. Na het transferium gaat de RijnGouweLijn verder naar de kust. Stationsplein,br Het busstation wordt deels opnieuw ingericht. Er komt een halteperron aan de buitenzijde van het busstation.

Station Lammenschans
Ter hoogte van het Regionaal Opleidingen Centrum Leiden verlaat de RijnGouweLijn het treinspoor. Dit kan op een aantal manieren, waar nog een keuze uit gemaakt moet worden. Hier komt ook een halte. De RijnGouweLijn gaat verder op nieuw aan te leggen spoor. Korevaarstraat
Bij de Korevaarstraat rijdt de RijnGouweLijn de binnenstad in. Hier zal een halte komen. De routes van fiets en RijnGouweLijn worden van elkaar gescheiden. Om te voorkomen dat fietsers bij de halte op de tram moeten wachten, wordt een fietspad achter de halte aangelegd.

Lammenschansweg/Jan van Houtbrug
De Lammenschansweg is breed genoeg voor het spoor, dat of in de middenberm of aan beide zijden van de weg kan komen te liggen. Om een goede doorstroming van het verkeer mogelijk te maken, kan de Jan van Houtbrug worden verbreed om ruimte te maken voor het spoor.

Breestraat
Natuurlijk stopt de RijnGouweLijn in de Breestraat bij een halte. Fietsers en andere verkeersdeelnemers gebruiken dezelfde straat als de RijnGouweLijn. De gemeente besteedt extra aandacht aan dit punt (zie bij 'RGL en fietsers').

Bocht Breestraat/Kort Rapenburg
De route gaat met een bocht verder over het Kort Rapenburg. Hier maakt de RijnGouweLijn gebruik van 'gestrengeld spoor'. Dat wil zeggen dat de trams in beide richtingen over dezelfde baan gaan. Er worden speciale fietsstroken ingericht en het spoor wordt, na een ruime bocht, op het Kort Rapenburg naar de zijkant van de straat geleid. Als gevolg hiervan moet de Bostelbrug worden verbreed.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie