Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwvergunnigen en bouwaanvragen gemeente Amerongen

Datum nieuwsfeit: 07-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amerongen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amerongen


Gemeente Amerongen

Officiële bekendmakingen

Verleende bouwvergunnigen

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning c.q. melding verleend voor:
De Hucht 5 te Overberg, melding van bouwvoornemen voor het bouwen van een blokhut, verzenddatum 29 oktober 2001.

Schapendrift Noord 5 te Amerongen, voor uitbreiding woning, verzenddatum 30 oktober 2001.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken hiertegen binnen zes weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Amerongen.

Als u meent dat u door de verleende vrijstellingen en/of bouwvergunningen rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u binnen zes weken na de dag waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt (zie verzenddatum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Amerongen. Het instellen van bezwaar schorst de werking van de vergunning niet. Daarvoor kunt u - als tegen een besluit bezwaar is gemaakt - een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Rechtbank Utrecht, Postbus 13023 LA Utrecht.

Aangevraagd bouwvergunningen (artikel 41)

- Molenweg 1C plaatsing zonnepanelen

- Elsterstraatweg 31B uitbreiding woning (erkers)
- Pr. Bernhardlaan 11 bouwen garage

- Koenestraat 87 uitbreiding woning

- Koenetsraat 87 hobby/ruimte/atelier

- De Del 21 plaatsing zonnepanelen

- Achter Kersweg 28 bouwen schuilplaats voor dieren
- Dooiweg 7 verbouw berging
Als u meent dat u door de verleende vrijstellingen en/of bouwvergunningen rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u binnen zes weken na de dag waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt (zie verzenddatum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Amerongen. Het instellen van bezwaar schorst de werking van de vergunning niet. Daarvoor kunt u - als tegen een besluit bezwaar is gemaakt - een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Rechtbank Utrecht, Postbus 13023 LA Utrecht.

Verzoek om vrijstelling bestemmingplan
Ingekomen is het verzoek om vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan "Amerongen Kom" ten behoeve van het verbouwen van een berging tot hobby-/ werkruimte annex berging aan het adres Dooiweg 1b te Amerongen.De bebouwde oppervlakte wordt niet vergroot. Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 17 lid 5 van het bestemmingsplan "Amerongen Kom".

Hiervoor wordt een procedure gevolgd als bedoeld in artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. In verband hiermede zal het bouwplan vanaf 12 november 2001 gedurende vier weken ter inzage worden gelegd bij het cluster grondgebiedzaken in het gemeentehuis van Amerongen. (Hof 1). Gedurende deze termijn kunnen belanghebbende schriftelijke zienswijzen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders.

Aanvraag monumentenvergunning
Voor het intern verbouwen van de Oranjerie Van Kasteel Amerongen, Drostestraat 20 te Amerongen is een aanvraag voor een monumentenvergunning ingediend. Het pand is een rijksmonument. De aanvraag ligt vanaf 12 november 2001 gedurende veertien dagen ter inzage op het gemeentehuis, afdeling grondgebiedzaken, waarbij een ieder de mogelijkheid wordt geboden gedurende deze termijn zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie