Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwvergunningen en bouwaanvragen in gemeente Weerselo

Datum nieuwsfeit: 07-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weerselo

BOUWEN

Ingekomen aanvragen om bouwvergunning en meldingen bouwvoornemen

Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat de hierna vermelde aanvragen bouwvergunning c.q. meldingen bouwvoornemen zijn ingekomen.

* Bestemmingsplan "Het Remerink" in Denekamp: bouwen van een woonhuis;

* Bestemmingsplan Diezelkamp (Drosteweg) in Saasveld: gewijzigd uitvoeren bouw woning met garage;

* Withagsmedenweg 4 in Deurningen: bouw machineberging;
* Uelserdijk 1 in Oud Ootmarsum (Camping 't Lippert): herbouwen van een recreatiewoning;

* Diepemorsweg 4 in Weerselo: vergroten ligboxenstal;
* De Kerkuil 134 in Denekamp: vergroten van een woonhuis en
* Haarstraat 59 in Rossum: vergroten ligboxenstal.
De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.

Verleende bouwvergunningen en positieve reacties op meldingen bouwvoornemen

Burgemeester en Wethouders van Denekamp hebben besloten bouwvergunning te verlenen voor c.q. positief te reageren op:


* Bornsestraat 52 in Saasveld: bouw loods t.v.v. bestaande opstallen (07.12.2001);

* Bijenlaan 45 in Weerselo: bouw erker (07.12.2001);
* Loodijk 7 in Saasveld: melding plaatsen dakkapel (07.12.2001);
* Ootmarsumsestraat 26 in Rossum: verbouw woning (11.12.2001);
* Priorweg 10 in Denekamp: bouwen van een landbouwwerktuigenloods (20.12.2001);

* Alerdink 19 in Denekamp: bouwen van een serre alsmede het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan op grond van artikel 19, lid 3 WRO (20.12.2001);
Jonkershoesweg 10 in Lattrop-Breklenkamp: vergroten van een vakwerkschuur alsmede het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan op grond van artikel 19, lid 3 WRO (20.12.01);
* Nordhornsestraat 34 in Denekamp: maken van een overkapping bij een woonhuis alsmede het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 19, lid 3 WRO (20.12.01);

* Nabij rotonde Kloppendijk in Denekamp: het bouwen van een LVC (Locaal Verdeelcentrum) alsmede het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 34, onder 3 (20.12.01);

* Van Dieststraat 4 in Ootmarsum: vergroten van een woonhuis alsmede het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 19, lid 3 WRO (17.12.01);

* Daalbree 5 in Ootmarsum: vergroten van een woonhuis (17.12.01);
* Gunnerstraat 46 in Saasveld: bouw veestal met machineberging t.v.v. ( 10.12.2001);

* Gunnerstraat 46 in Saasveld: vernieuwen en vergroten kapschuur (10.12.2001) en

* Lemseloseveldweg 9 in Weerselo: bouw rundveestal en verbouw machineberging tot rundveestal (10.12.2001).
Rectificatie:
van een verleende bouwvergunning van 1 november j.l. Er stond Kanaalweg 10 in Denekamp: bouwen van een woonhuis (13.12.01); dit moet zijn: Kanaalweg 8 in Denekamp: bouwen van een woonhuis (13.12.01).

Deze besluiten kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.

Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen tegen deze besluiten bezwaren worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie