Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmakingen B&W gemeente Oud-Beijerland

Datum nieuwsfeit: 07-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Oud-Beijerland
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oud-Beijerland

Bekendmakingen

Burgemeester en Wethouders van Oud-Beijerland geven kennis van het feit dat het college van burgemeester en wethouders van plan is om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor het uitbreiden van een school met een lokaal voor buitenschoolse opvang aan het Weegpad 13-15.

De desbetreffende stukken liggen met ingang van 9 november 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de dienst Ruimte in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6 (geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en volgens afspraak).

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk zijn zienswijze tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.


* * * * *

Burgemeester en Wethouders van Oud-Beijerland geven kennis van het feit dat het college van burgemeester en wethouders van plan is om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor het vergroten van een praktijkruimte aan de Hooizolder 2.

De desbetreffende stukken liggen met ingang van 9 november 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de dienst Ruimte in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6 (geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en volgens afspraak).

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk zijn zienswijze tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.


* * * * *

Burgemeester en Wethouders van Oud-Beijerland geven kennis van het feit dat het college van burgemeester en wethouders van plan is om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor het verbouwen van een garage tot hobbyruimte en het plaatsen van een dakkapel aan de Parklaan 20.

De desbetreffende stukken liggen met ingang van 9 november 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de dienst Ruimte in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6 (geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en volgens afspraak).

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk zijn zienswijze tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.


* * * * *

burgemeester en wethouders van de gemeente Oud-Beijerland maken bekend
* dat met ingang van maandag 12 november 2001 voor eenieder gedurende vier weken in het gemeentehuis ter inzage ligt: het projectdocument Oude Tol met de daarbij behorende bijlagen.

Het college is voornemens om op basis van dit document een verklaring van geen bezwaar aan te vragen als bedoeld in artikel 19, eerste lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Het projectdocument ligt gedurende kantooruren ter inzage in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6 te Oud-Beijerland, op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Op verzoek kan op dinsdagochtend mondelinge toelichting worden verstrekt door de heer Stevens, projectleider Oude Tol.

Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden hun zienswijzen tegen ons voornemen schriftelijk danwel mondeling naar voren brengen.

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan:

College van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland Postbus 1238
3260 AE Oud-Beijerland

Mondelinge zienswijzen zullen door of vanwege het gemeentebestuur op schrift worden gezet. Daarvoor kunt u zich wenden tot de receptie.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie