Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteraadsverkiezingen Lisse 2002

Datum nieuwsfeit: 07-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Lisse
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Lisse

GEMEENTERAADVERKIEZINGEN 2002

Kandidaatstelling
De burgemeester van Lisse maakt het volgende bekend:

1. Op dinsdag 22 januari 2002 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Lisse plaatshebben.


2. Op die dag kunnen bij de afdeling burgerzaken aan het adres Heereweg 254, bij het daar gevestigde hoofdstembureau van 9.00 tot 15.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.


3. De benodigde formulieren voor:


- de lijsten van kandidaten (model H 1)


- de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)


- de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)


- machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2)


- de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)


- de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie (model I 10)
zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling ter gemeentesecretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.


4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van 500,-- ( 226,89) worden betaald door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer 0285074040 ten name van Gemeente Lisse afdeling Burgerzaken, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden verstrekt door het Bureau verkiezingen in het gemeentehuis, telefoonnummer (0252) 433 121 of 433 124

Aanduiding politieke groepering boven kandidatenlijst Voor de verkiezing van de leden van de raad kan een politieke groepering aan het centraal stembureau van de gemeente verzoeken om de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld (niet meer dan 35 letters of andere tekens), in een register in te schrijven. Deze politieke groepering is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of Provinciale Staten is geregistreerd.

Indien men de aanduiding voor de komende verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Lisse op woensdag 6 maart 2002 wenst te laten registreren moet een verzoek daartoe uiterlijk op maandag 10 december 2001 schriftelijk worden gedaan bij het centraal stembureau.

Voor deze registratie moet een waarborgsom van 250,-- ( 113,45) worden overgemaakt op een daartoe bestemde rekening van de gemeente. Degene die de betaling verricht, ontvangt een bewijs daarvan. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de komende verkiezing, wordt de waarborgsom terugbetaald.

Bij het verzoek moeten worden overgelegd:
a. een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;

b. een bewijs van inschrijving in het register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken;

c. een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom;

d. een verklaring van de politieke groepering houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau.

Meer informatie over de wettelijke voorschriften betreffende de registratie van een politieke groepering wordt verstrekt door het Bureau verkiezingen in het gemeentehuis, telefoonnummer (0252) 433 121 of 433 124

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie