Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

B&W Amsterdam nemen kennis van Bedrijfsplan Marktzaken

Datum nieuwsfeit: 07-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam


Bedrijfsplan Marktzaken

Het college van B&W heeft kennis genomen van het Bedrijfsplan Marktzaken, een uitwerking van de in 2000 vastgestelde nota Markten in de binnenstad.
In januari 2001 zijn de afdelingen Beheer Straathandel Binnenstad en Centraal Beheer Straathandel overgegaan van de Dienst Marktwezen naar de Dienst Binnenstad. Bij de overdracht is besloten dat er een bedrijfsplan zou worden opgesteld waarin onder andere staat aangegeven hoe de doelstellingen, verwoord in de nota Markten in de binnenstad, kunnen worden gerealiseerd. Markten zijn de oudste vorm van detailhandel. Ze bieden werk aan circa 1600 personen en er wordt een omzet gerealiseerd tussen de vijftig en tachtig miljoen gulden ( 22.689.010 en 36.302.417). De markten in de binnenstad vervullen een belangrijke economische, sociale en recreatieve functie. Ze vormen een ontmoetingsplaats voor velen en zijn een onmisbaar deel van het straatbeeld. Zestig procent van de toeristen bezoekt een markt tijdens hun verblijf in Amsterdam.
In het bedrijfsplan is een aantal actiepunten geformuleerd. Deze actiepunten zijn tot stand gekomen door consultatie van belangengroepen zoals Centrale Vereniging voor Ambulante Handel, koopliedenverenigingen, kramenzetters etc. en zullen over een periode van vier jaar gefaseerd worden uitgevoerd.
Een drietal actiepunten:

1. Het vervangen van de contante betaling van marktgeld aan de marktmeesters. Op korte termijn zal het mogelijk zijn de kooplieden op factuurbasis het marktgeld in rekening te brengen. De ontwikkeling van deze procedure is al in gang gezet.
2. Het dienstrooster van de marktmeesters zal zodanig worden aangepast dat met ingang van 1 januari 2002 de controle op de markten tot een later tijdstip (19.00 uur) kan worden uitgeoefend.
3. Voorts wordt in het plan voorzien in een inhaalslag wat betreft de infrastructuur van marktterreinen in de binnenstad, zoals elektriciteitsvoorzieningen, waterputten, vetputten en openbare toiletten voor de Jordaanmarkten en het Waterlooplein. Deze investeringen worden in eerste instantie geraamd op 1,6 miljoen gulden (726.048).

Voor vrijwel alle actiegebieden geldt overigens dat samenwerking met andere diensten of externe organisaties noodzakelijk is. De begroting voor 2002 voor Marktzaken is sluitend. Alle taken kunnen kostendekkend worden uitgevoerd. De directe kosten (uitgaven 864.495 gulden ( 392.291) en inkomsten 2.365.102 gulden (
1.073.237) en de apparaatskosten (uitgaven 1.655.607 gulden ( 751.282) en inkomsten 155.000 gulden ( 70.336) worden gedekt uit inkomsten uit heffingen en leges. De totale begroting voor 2002 bedraagt 3.227.604 gulden ( 1.464.623).
Er is weinig inzicht in de onzichtbare baten van de markten die de stadseconomie ten goede komen en in de gemiddelde inkomsten en omzetten van marktkooplieden. Hetzelfde geldt ook voor het effect op de omzet van de ondernemers in de buurt van de markten, zoals andere detailhandel en horeca.
Het marktgeld dat door de kooplieden wordt opgebracht bedraagt in totaal circa 1,2 miljoen gulden ( 544.536.25).

Ko van Geemert-

gemeente Amsterdam - 7-11-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie