Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen PvdA over een CBS-bericht over duurzame energie

Datum nieuwsfeit: 07-11-2001
Bron: Partij van de Arbeid
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 7 november 2001

VRAGEN VAN HET LID WITTEVEEN-HEVINGA (PvdA) AAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

1. Kent u het CBS-persbericht "Productie duurzame energie gestegen" van 6 november jl.?

2. In de begroting van het ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2001 (p. 183) staat vermeld dat reeds in 1999 duurzame energie 1,2% van de totale energievoorziening uitmaakte. Hoe verhoudt zich dit tot de cijfers uit het CBS-persbericht waaruit zou blijken dat pas in 2000 dit percentage van 1,2% is bereikt? Is de methodiek van meten weer veranderd?

3. Hoe groot acht u de kans dat de door het CBS vermelde gegevens meetfouten bevatten waardoor de in het persbericht genoemde stijging van 12% in de praktijk mogelijk geringer was?

4. Bent u van mening dat de in dat bericht genoemde toename van duurzame energie voldoende is om in een traject te geraken dat zal moeten leiden tot 10% duurzame energie in 2020? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

5. In welke mate zal de invoer van duurzame energie aan de bovenstaande doelstelling naar verwachting gaan bijdragen?

6. Hoeveel is het opgestelde vermogen aan windmolens in 2000 gestegen ten opzichte van 1999? Hoe verhoudt zich dit tot de doelstelling ten aanzien van windenergie, zoals bijvoorbeeld in de Derde Energienota of het Actieporgramma duurzame energie in opmars was voorzien?

7. Het persbericht stelt dat de toename van energie uit waterkracht een gevolg is van klimatologische omstandigheden in 2000. Spelen klimatologische omstandigheden (zonne-uren, windaanbod of temperatuur) naast overheidsbeleid mee bij de groei van duurzame energie (met uitzondering van biomassa)? Kan dit worden gekwantificeerd?

8. Waarom is door het CBS in het genoemde persbericht gekozen voor m3 aardgasequivalenten als maatstaf voor uitgespaarde fossiele brandstof en niet voor petajoules, zoals eerder nog wel het geval was?

9. Waarom wijken de cijfers in m3 aardgasequivalenten in het CBS-persbericht, als men ze omrekent naar petajoules, af van de gegeven petajoules in de EZ-begroting 2001 (p. 183)?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie