Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorstel halten Trace Zuidtak in gemeente Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 07-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer+ 7 november 2001

Voorstel halten Trace Zuidtak

Het college stelt voor geen halte voor het Zuidtaktracé te realiseren bij winkelcentrum Toolenburg. De halte Pax/Toolenburg van het kerntracé van de Zuidtangent wordt samengevoegd met de halte van de Zuidtak. Deze uitkomst is enerzijds het resultaat van het onderzoek dat bureau Goedappel Coffeng in opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd. Anderzijds heeft de participatie met betrokkenen dit voorstel opgeleverd. De vaststelling van de haltes is van belang voor een eenduidige opdracht voor de verdere uitwerking van het voorlopig ontwerp. Hierin krijgt de inpassing van halten en baan in de omgeving vorm.
De keuze voor de positie van de halte is afhankelijk van de vervoerwaarde en de onderlinge loop- en fietsafstand tussen de halten. Daarnaast spelen ontwerpeisen een rol, zoals functies en voorzieningen rond de halten, de (technische) ontwerpvisie en de toegang en verkeersveiligheid van de halte.
De vervoerwaardestudie van Goudappel Coffeng concludeert dat het beste een samengevoegde halte gerealiseerd kan worden van de halte Pax/Toolenburg van het Kerntracé en Zuidtaktracé. Deze deels verplaatste en deels nieuwe halte komt ter hoogte van de Van Heuven Goedhartlaan. Zoals de rapportage aangeeft is dit voorstel enerzijds gebaseerd op de handhaving van de eis voor vertramming en anderzijds op de eis voor een zo goed mogelijke verbinding (overstap) vanuit Nieuw Vennep naar Haarlem. Ook wordt voorgesteld om op basis van de vervoerwaarde de bocht richting Haarlem niet op te nemen in het Plan van Eisen. Wel dient het ontwerp toekomstvast te zijn door deze bocht te reserveren door handhaving van de huidige groenbestemming. Wanneer de vervoerwaarde voldoende is (bijvoorbeeld bij realisatie van woningbouw in het bollengebied) om een rechtstreekse HOV-bus vanuit Nieuw Vennep naar Haarlem te laten rijden, kan deze bocht alsnog worden gerealiseerd. Op basis van het voorstel van het college worden de ontwerpen nu verder uitgewerkt. Hierbij wordt rekening gehouden met de mondelinge en schriftelijke reacties, zoals gemaakt tijdens en na de participatieavonden van 12 juni en 10 september dit jaar. Als ook de commissie Wonen & Verkeer maandag 19 november instemt met dit voorstel, dan worden er nog twee varianten uitgewerkt: een hooggelegen variant met een viaduct over de bestaande busbaan, Lunenburgdreef en Manenburgdreef en een 'maaiveld'variant. Het college buigt zich in december over deze varianten, gelijktijdig met het voorlopig ontwerp voor de gehele Zuidtak in Toolenburg, inclusief de oplossingsrichting voor Ridderburgpark en de herinrichting van het wijkpark. Als dit volgens planning verloopt dan organiseert de gemeente hierover maandag 17 december de wettelijke inspraakavond. Uiteindelijk zal de gemeenteraad - na advisering van de commissie Wonen & Verkeer - zich uitspreken over de gekozen variant en inrichting.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie