Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kwartaalcommunique Groep Brussel Lambert

Datum nieuwsfeit: 08-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht


GROEP BRUSSEL LAMBERT

(Onder embargo tot 8 november 2001 op 17.40)

KWARTAALCOMMUNIQUE


* Netto courant resultaat, deel van de groep, over 9 maanden van EUR 197 miljoen (EUR 1,43 per aandeel)


* Netto totaal resultaat, deel van de groep, van EUR 721 miljoen (EUR 5,21 per aandeel),
tegenover EUR 441 miljoen het vorige jaar

 
GECONSOLIDEERDE 
RESULTATENREKENING 2001 2000 2000 2001 2000

(deel van de groep in 9 maanden 9 maanden (*) 12 maanden 3de kw. (*) 3de kw. (*) miljoenen EUR) (*)

Deel in het operationele 43,5 62,3 87,9 9,2 12,0 resultaat van de
ondernemingen waarop de
vermogensmutatie wordt
toegepast

Bertelsmann 0,0 - - 0,0 -

RTL Group/CLT-UFA 15,5 32,3 47,6 - 2,4

Imerys 28,0 28,2 38,5 9,2 9,6

Andere - 1,8 1,8 - -

Dividenden 76,8 66,1 67,3 9,2 -

Suez 77,5 46,4 46,4 - -

TotalFinaElf 8,3 8,1 8,3 3,3 0,1

Andere

Andere courante (8,9) (2,1) (5,3) (0,3) (3,4) resultaten


-

Netto courant resultaat 197,2 180,8 204,6 21,4 8,7

Per aandeel (EUR) 1,43 1,48 1,68 0,15 0,07

Deel in het 2,0 10,7 15,3 0,2 - niet-operationele
resultaat van de
ondernemingen waarop de
vermogensmutatie wordt
toegepast

Afschrijving van de (16,6) (19,8) (26,9) (0,5) (7,6) consolidatieverschillen

Nettomeerwaarden en 537,9 269,0 321,3 438,1 93,8 uitzonderlijke
resultaten

Totaal resultaat 720,5 440,7 514,9 459,2 94,9

Per aandeel (EUR) 5,21 3,61 4,21 3,32 0,78

Aantal aandelen 138.300.053 122.160.125(**) 122.160.125(**) 138.300.053 122.160.125(**)

(*) Niet geauditeerde resultaten.

(**) Aangepast aantal aandelen na
deling : 24.432.025 x 5

GBL verwezenlijkt over de eerste 9 maanden van 2001 een courante nettowinst van EUR 197 miljoen (EUR 1,43 per aandeel) en een totaal resultaat van EUR 721 miljoen. Voor dezelfde periode van het boekjaar 2000 bedroegen deze cijfers respectievelijk EUR 181 miljoen en EUR 441 miljoen. Deze ontwikkeling weerspiegelt vooral de sterke schommelingen in de kring van de groep als gevolg van de belangrijke verrichtingen die in 2000 en 2001 werden doorgevoerd, namelijk :


* in het begin van het jaar, de fusie van GBL met haar dochter Electrafina waardoor over de hele betreffende periode 100 % van de bijdrage van Electrafina geïntegreerd werd, en dit in tegenstelling tot de resultaten van het boekjaar 2000 waarin slechts een deel (circa 81 %) hiervan vervat zat.


* op 2 juli 2001, de inbreng door GBL van haar 29,9 % in RTL Group in Bertelsmann in ruil voor een participatie van 25,1 % in Bertelsmann zelf ; deze verrichting leidde vanaf het 3de kwartaal 2001 tot de vermogensmutatie van Bertelsmann in plaats van RTL Group.

Deze eerste integratie van Bertelsmann heeft als financiële gevolgen :

o Vaststelling van een inbrengmeerwaarde van EUR 426 miljoen, berekend in een IAS-logica op basis van een herwaardering van 50 % van de RTL Group aandelen tegen een prijs van EUR 61,7 per aandeel
- een prijs die door Bertelsmann zal worden weerhouden in haar IAS-rekeningen in het kader van de uitgifte van aandelen ter vergoeding van die inbreng-.

o Boeking van een badwill op basis van de geraamde eigen middelen van Bertelsmann per 30 juni 2001 berekend in toepassing van de IAS-normen, onder meer ter dekking van de toekomstige verliezen voorzien op het ogenblik van de afsluiting van de verrichting.

o Gedeeltelijke terugname van deze badwill om het deel van GBL in de negatieve resultaten van Bertelsmann voorzien voor deze trimester te compenseren. Dit deel werd berekend op grond van de niet-geauditeerde en volgens de Duitse boekhoudkundige normen opgestelde « management accounts ».

In het licht van de internationalisering van de financiële communicatie, heeft de Raad van Bestuur het geschikt geacht de analyse van het gebruik van het IAS-referentiesysteem (International Accounting Standards) op een actieve manier verder te zetten met het oog op het opstellen van haar geconsolideerde rekeningen.

Bertelsmann is momenteel bezig met haar financiële reporting in overeenstemming te brengen met de internationale boekhoudkundige normen IAS; de eerste geauditeerde cijfers op grond van deze IAS-normen zullen door het internationale mediabedrijf meegedeeld worden aan het einde van het gedeeltelijke boekjaar (op 31 december 2001).

Het deel van GBL in deze resultaten voor het verlopen kwartaal werd geraamd op grond van de "management accounts" van Bertelsmann die opgesteld werden overeenkomstig het Duitse Handelswetboek (HGB).

Dit deel is, overeenkomstig de verwachtingen, negatief en bevat onder meer de voorziene verliezen die voortvloeien uit het opstarten van Internet. Bertelsmann zegt dat ze voor het tweede kwartaal van dit gedeeltelijke boekjaar aanzienlijke uitzonderlijke resultaten voorziet. De opstartverliezen van Internet van het mediabedrijf zullen door deze uitzonderlijke resultaten meer dan gecompenseerd worden.

De activiteiten van Imerys evolueerden in een bijzonder moeilijke economische context, met in het 3de kwartaal een accentuering van de vertraging die zich reeds in het begin van het jaar had ingezet. Toch slaagde de groep er goed in daar het hoofd aan te bieden met :


* een stijging van de omzet met 7,5 % dankzij de externe groei (- 2,7 % bij vergelijkbare kring en wisselkoersen) ;


* managementdaden die het mogelijk hebben gemaakt een stabiel courant nettoresultaat te boeken over het 3de kwartaal en een stijging met 5,5 % eind september 2001.

De bijzonder moeilijke marktomstandigheden zouden ook in het 4de kwartaal blijven aanhouden. Daarom wordt uitgegaan van een courant nettoresultaat 2001 dat in dezelfde orde van grootte zou liggen als dat van het voorgaande boekjaar.

In antwoord op die ontwikkeling zal de groep haar acties ter verbetering van haar industriële efficiëntie versneld uitvoeren, en dit vooral in de sectoren Pigmenten & Additieven en Vuurvaste Materialen, en zal zij in haar rekeningen van het 4de kwartaal een uitzonderlijke last boeken die thans op EUR 50 miljoen wordt geraamd. Het deel van GBL in deze uitzonderlijke voorziening bedraagt EUR 13 miljoen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie