Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gedetineerden worden gescreend op bijstandsuitkering

Datum nieuwsfeit: 08-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Burgemeester en wethouders Postbus 90801 Directeuren Gemeentelijke Sociale Diensten 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Hoofden Afdelingen Sociale Zaken Telefoon (070) 333 44 44 Telefax (070) 333 4420

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer BZ/AB/01/75507

Onderwerp Datum Contactpersoon Bestandsvergelijking met het Ministerie 8 november 2001 van Justitie i.h.k.v een eenmalige screening
van het bestand aan gedetineerden op een
samenloop met bijstandsuitkering

Deze brief gelieve u in samenhang te lezen met mijn brief gekenmerkt BZ/IW/01/75815 handelend over de bestandsuitwisseling met de Belastingdienst inzake de voorlopige teruggaven van heffingskortingen aan bijstandsgerechtigden.

Algemeen
Naar aanleiding van de invoering van de Wet Sociale zekerheidsrechten Gedetineerden (WSG), die regelt dat tijdens perioden van detentie de sociale zekerheidsuitkeringen van een gedetineerde worden ingetrokken, zijn de Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overeengekomen dat op korte termijn een screening van het huidige bestand aan gedetineerden uitgevoerd dient te worden op mogelijke onrechtmatige samenloop met sociale zekerheidsuitkeringen. Tevens is afgesproken dat eenmalig wordt gescreend op onrechtmatige samenloop met bijstandsuitkeringen. Dit is toegezegd aan de Tweede Kamer in antwoord op kamervragen over de WAO-uitkering van een gedetineerde.

In artikel 9 lid 1 onder a Abw staat dat degene aan wie rechtens zijn vrijheid is ontnomen geen recht heeft op bijstand. Uitgangspunt is dat de gedetineerde zelf melding dient te maken van detentie. In het geval dit niet gebeurt, wordt een samenloop met detentie geconstateerd óf na onderzoek naar aanleiding van een adreswijziging in de GBA (het adres van de penitentiaire inrichting dient door de inrichting te worden doorgegeven); óf doordat het maandelijkse inkomstenformulier niet wordt ingeleverd; óf door het niet komen opdagen van de persoon bij een heronderzoek van de gemeentelijke sociale dienst.

De eenmalige screening is bedoeld om niet eerder geconstateerde samenloopsituaties te signaleren. Op basis van deze signalering dient te worden bezien of er uitkeringen zijn die beëindigd c.q. teruggevorderd dienen te worden.
---

Waarom deze brief samenlezen met die over bijstandsgerechtigden en de heffingskorting? In het kader van de voorlopige teruggave van heffingskortingen wordt ook dit jaar de gemeenten de mogelijkheid geboden om, via een bestandsuitwisseling met de Belastingdienst, de beschikking te krijgen over de gegevens van de voorlopige teruggaven die zijn verstrekt aan bijstandsgerechtigden. Bij deze uitwisseling wordt de clearinghouse functie verzorgd door PinkRoccade. Indien u van deze mogelijkheid tot bestandsuitwisseling gebruik maakt, betekent dit dat hetzelfde bestand ook kan worden gebruikt voor de eenmalige screening van gedetineerden, waaraan uw gemeente wordt geacht deel te nemen. De mogelijkheid om voor beide gegevensuitwisseling met één bestand te werken, beperkt de werklast voor uw organisatie.

Van u gevraagde acties

* U wordt gevraagd een verzoek om inlichtingen aan de Minister van Justitie te richten. Hiertoe bent u bevoegd op grond van artikel 122, eerste lid, onder i, Abw, dat de Minister van Justitie verplicht kosteloos de gevraagde inlichtingen te verstrekken. Door deze werkwijze zal er zijn voldaan aan de eis van doelbinding, zoals genoemd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voor het verzoek aan de Minister van Justitie
-/- kunt u gebruik maken van de ingesloten voorbeeldbrief. Hierin wordt tevens PinkRoccade door u aangemerkt als bewerker (juridisch is een en ander verder geregeld middels het voor de bestandsvergelijking gesloten contract tussen dit ministerie en PinkRoccade).

* Op diskette aanleveren aan PinkRoccade van uw bestand aan bijstandsgerechtigden, zie mijn brief BZ/IW/01/75815 inzake de heffingskorting. Dit aanleveren hoeft slechts eenmalig te gebeuren, de wijze waarop wordt in genoemde brief aangegeven.
-/- Het bijgevoegde opdrachtformulier dient u VOLLEDIG ingevuld en ondertekend mee te sturen met de bestandsdiskette. Het adres is PinkRoccade Megaplex B.V., Afdeling Gegevensinvoer, Postbus 9108, 7300 HT Apeldoorn. Volledigheidshalve merk ik op dat voor de bestandsvergelijkingen met de Belastingdienst en met het Ministerie van Justitie twee afzonderlijke formulieren gelden.

Tijdpad
Het tijdpad van de bestandsuitwisseling met de Belastingdienst wordt gevolgd, zoals omschreven in mijn brief BZ/IW/01/75815. Dit betekent dat u wordt gevraagd het verzoek aan de Minister van Justitie, de bestandsdiskette en het opdrachtformulier vóór 28 november 2001 te versturen.

Kosten
De kosten van het clearinghouse komen voor rekening van het Ministerie van SZW. De kosten voor het aanmaken en het aanleveren van het bestand aan het clearinghouse komen voor rekening van de gemeente, evenals de kosten van het verwerken door uw gemeente van de door het clearinghouse geretourneerde gegevens van Justitie.3

Terugmelding
Na de eenmalige screening zal de uitkomst schriftelijk aan u worden teruggemeld. Deze schriftelijke terugmelding wordt vóór eind januari 2002 verwacht. Daar waar een samenloop is geconstateerd, wordt u verzocht een nader onderzoek in te stellen. De gebruikte bestanden zullen na de screening worden vernietigd.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(W.A. Vermeend)

Bijlagen:

* Voorbeeldbrief verzoek aan de Minister van Justitie
* opdrachtformulier aan PinkRoccade4

Voorbeeldbrief aan de Minister van Justitie

Ministerie van Justitie
Dienst Justitiële Inrichtingen
Hoofddirecteur de heer P.F.M. Jagers
Postbus 30123
2500 GC DEN HAAG

Geachte heer Jagers,

De Minister van Justitie is met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overeengekomen dat op korte termijn een screening van het huidige bestand aan gedetineerden uitgevoerd dient te worden op mogelijke onrechtmatige samenloop met sociale verzekerings- en bijstandsuitkeringen.

In het kader van deze overeenkomst verzoeken wij u hierbij, vanuit onze wettelijke bevoegdheid als genoemd in artikel 122 lid 1 onder i van de Algemene bijstandswet, op basis van uw totale bestand aan gedetineerden een eenmalige vergelijking door PinkRoccade mogelijk te maken met het bestand aan bijstandsgerechtigden in onze gemeente.

In dezen merken wij -als verantwoordelijke- PinkRoccade aan als bewerker, zoals bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij zullen de bewerker voor genoemd doel voorzien van het bestand aan bijstandsgerechtigden in onze gemeente.

De bestanden zullen na vergelijking worden vernietigd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...