Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nationale Dubo Dag 2001

Datum nieuwsfeit: 08-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Nationaal Dubo Centrum
Zoek soortgelijke berichten
Nationaal Dubo Centrum

Nationale Dubo Dag 2001 brengt veel nieuwe instrumenten

De Nationale Dubo Dag 2001, op donderdag 8 november aanstaande in De Doelen te Rotterdam, brengt een groot aantal nieuwe instrumenten waarmee duurzaam bouwen gestimuleerd kan worden. Daarnaast biedt het congresprogramma verschillende praktijkcases rondom de implementatie van duurzaam bouwen in de bestaande stad: de praktijk als meest overtuigende leermeester. Er worden enkele debatten gevoerd over prangende vragen rondom de toekomst van het dubobeleid, de invloed van de consument en de vermeende tegenstelling tussen goede en duurzame architectuur. Ook de vakbeurs biedt nieuwe producten en beproefde praktijk.

Het omvangrijke congresprogramma, met 4 debatten en 36 parallelsessies, en de uitverkochte vakbeurs, met ruim 80 exposanten, staan garant voor veel nieuws, veel praktijkervaringen en uitwisseling op grote schaal van visies, invalshoeken en interpretaties.

Nieuwe instrumenten
In verschillende parallelsessies wordt een groot aantal nieuwe dubo-instrumenten gepresenteerd en toegelicht:

* een nieuwe module EnergiePrestatieAdvies basismethode voor woningcorporaties;

* de EnergiePrestatie op Locatie voor de bestaande bouw, waarmee ook energiescenario's van gemengde projecten, waarin men renovatie combineert met sloop en nieuwbouw, doorgerekend kunnen worden;
* een in Europees verband in ontwikkeling zijnde integrale methodiek voor duurzame stedelijke vernieuwing;

* DuMo: duurzame monumentenzorg, een aanpassing van het rekenmodel GreenCalc toegespitst op monumenten

* Duurzaamheidsprofiel voor een Locatie: een evaluatie-instrument voor een gemeenschappelijke taal voor duurzaamheid op wijkniveau;
* Duurzame Patronen voor een Leefbare Buurt: ontwerpinstrument;
* Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen in de Grond-, Weg- en Waterbouw nieuwe stijl: versie 2002;

* duurzaam aanbesteden: onderzoek uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat naar het borgen van dubo in innovatieve contractvorming en aanbesteding;

* Proeftuin Prestatiegericht Convenant duurzaam bouwen: anticipeert op verschuiving binnen regelgeving van maatregelen naar prestatie-eisen;

* Klimaatconvenant: binnenkort ondertekend in het kader van het Bestuursakkoord Nieuwe Stijl; met bijbehorende subsidieregeling;
* Docentennetwerk duurzaam bouwen en meervoudig ruimtegebruik: faciliteert kennisuitwisseling;

* Regionale Dubo Consulenten: een service voor gemeenten bij het ontwikkelen en uitvoeren van duurzaam (stede)bouw- en klimaatbeleid, in samenwerking met de Novem Klimaatadviseurs.

Lancering nieuwe website
Het Nationaal Dubo Centrum lanceert op de Nationale Dubo Dag haar nieuwe website. Met ingang van 8 november aanstaande biedt www.dubo-centrum.nl op eenvoudige en snelle wijze toegang tot omvangrijke kennis- en gegevensbestanden. Filters maken het mogelijk om het grote informatieaanbod te beperken en toe te spitsen op datgene wat op dat moment voor de bezoeker van de website relevant is. Dit resulteert in maatwerk. De onderliggende databanken zorgen voor dwarsverbanden en inzicht in inhoudelijke raakvlakken en aanpalende onderwerpen. Blikverruiming en onverwachte invalshoeken zullen niet zelden het resultaat zijn van een bezoek aan de website.

Prijsuitreikingen
Traditiegetrouw wordt op de Nationale Dubo Dag de EPL-prijs (EnergiePrestatie op Locatie) uitgereikt. Ging het voorgaande jaren om een prijs voor een ambitie, dit jaar maakt staatssecretaris Remkes (VROM) de winnaar bekend van de EPL-Realisatieprijs. Door het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam is dit jaar voor de eerste maal een prijsvraag uitgeschreven om initiatiefnemers van utiliteitsbouwplannen te stimuleren meer aan duurzaamheid te doen dan minimaal vereist is. Juryvoorzitter prof. ir. J. Kristinsson reikt de Stimuleringsprijs Duurzame Utiliteitsbouw Rotterdam 2001 uit in de categorieën Nieuwbouw en Renovatie.

Dubo Jaarboek 2001
Mede dankzij de bijdragen van zeer veel sprekers uit het congresprogramma biedt het Dubo Jaarboek 2001 een gevarieerd palet aan onderwerpen. Compleet met achtergrondartikelen, interviews, literatuur- en adressenoverzichten - inclusief beurscatalogus - is het Dubo Jaarboek een informatief naslagwerk voor zowel de deelnemers aan de Dubo Dag als voor diegenen die niet aanwezig konden zijn. Deelnemers ontvangen een exemplaar, niet-deelnemers kunnen het Jaarboek bestellen bij het Nationaal Dubo Centrum (kosten bedragen fl 32,95/ 14,95 euro).

Schrijf nu in!
Aanmelden kan nog, telefonisch bij Rostra Congrescommunicatie, telefoon (070) 364 87 03,of online via de website, waar ook alle informatie over het congresprogramma en de vakbeurs te vinden is. Aanvang programma, met plenaire opening door staatssecretaris Remkes (VROM): 09.30 uur, Grote Zaal, De Doelen, Rotterdam.

29 oktober 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie