Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ruim 23 miljoen voor huisvesting Groninger scholen

Datum nieuwsfeit: 08-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Groningen

8
NOV
02.43

Persbericht

Ruim 23 miljoen voor huisvesting Groninger scholen 06-11-2001

B&W willen volgend jaar f 23,3 miljoen uittrekken voor de huisvesting van het basis- speciaal en voortgezet onderwijs in Groningen. Het geld is bestemd voor nieuwbouw, verbouw, uitbreiding, onderhoud, renovatie, huur, meubilair of leerpakketten. Dit jaar zijn in totaal 234 aanvragen voor een financiële bijdrage bij de gemeente binnengekomen.

Sinds enkele jaren zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de huisvesting van het basis- en voortgezet onderwijs. Bij de beoordeling van de ingediende aanvragen kijkt de gemeente vervolgens of deze passen binnen het gemeentelijk beleid, de toekenningsregels en of ze overeenstemmen met de verwachte ontwikkelingen rond onderwijs. B&W hebben nu het concept-huisvestingsprogramma voor 2002 vastgesteld. Daarin stelt het college de gemeenteraad voor om volgend jaar een bedrag van f 23,3 miljoen aan vergoedingen voor schoolbesturen voor de huisvesting van scholen uit te trekken. Dit bedrag valt iets lager uit dan vorig jaar (f 23,5 miljoen).

Het meeste geld (circa f 14 miljoen) zal het komend jaar worden gebruikt voor nieuwbouwprojecten. Voor verbouwingen van bestaande gebouwen wordt ruim f 5 miljoen uitgetrokken. Een bedrag van ruim f 3 miljoen is bestemd voor onderhoud en renovatie. Het restant wordt besteed aan huur- en inrichtingskosten.

Enkele in het oog springende projecten zijn:

* uitbreiding van Vensterschool Selwerd/Paddepoel/Tuinwijk met 4 lokalen voor openbare basisschool De Pendinghe;
* bouw van 10 lokalen voor openbare basisschool Het Karrepad in verband met de sloop van noodlokalen en sluiting van een dependance;

* bouw van 11 lokalen en 1 speellokaal voor bijzondere basisschool Dom Helder Camara. Deze lokalen komen in de plaats van huidige noodlokalen;

* verbouwing en uitbreiding van openbare basisschool De Doefmat met 2 lokalen;

* bouw van 3 lokalen voor openbare basisschool De Brederoschool ter vervanging van de noodlokalen;

* aanpassing van het gebouw van het Willem Lodewijk Gymnasium. Het gebouw zal worden aangepast aan nieuwe onderwijskundige eisen, zoals het studiehuis. Zo zal de school de beschikking krijgen over een mediatheek en stilteruimten.

Het huisvestingsprogramma 2002 zal binnenkort in de raadscommissie Jeugdbeleid, Onderwijs en Sport (JOS) worden besproken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie