Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BUZA inzake terrorismebestrijding

Datum nieuwsfeit: 09-11-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken---

Aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Politieke Zaken Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag
Datum 9 november 2001 Auteur W.R.M. Jurgens
Kenmerk DPZ-311/01 Telefoon 070 - 348 6164
Blad /4 Fax 070 - 348 4638
Bijlage(n) -- E-mail (dpz@minbuza.nl)
Betreft Terrorismebestrijding
C.c.
Zeer geachte Voorzitter,

Als toegezegd informeer ik u, mede namens de Minister van Defensie en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, over de recente internationale ontwikkelingen inzake terrorismebestrijding.

Politiek

Ook op het politieke vlak wordt de strijd tegen het terrorisme voortgezet. Dit uit zich enerzijds in een grote intensiteit van diplomatieke contacten binnen de brede coalitie en anderzijds in het verder versterken van maatregelen tegen van terrorisme verdachte groeperingen.

Tijdens de ministeriële bijeenkomst van het Barcelona-proces (5 en 6 november jl.) hebben de ministers hun bereidheid om tot een gezamenlijke aanpak van terrorisme onder de aegis van de Verenigde Naties te komen uitgesproken (voorzitterschaps-verklaring Euromed bijgevoegd). Daarnaast gaven de ministers aan in Euromediterraan kader speciale aandacht te willen geven aan het voeren van een "dialoog van culturen en beschavingen". Tijdens de bijeenkomst is tevens intensief gesproken over het Midden-Oosten, zowel plenair als in verschillende bilaterale gesprekken en marge van de bijeenkomst. Ik sprak afzonderlijk met de ministers van Israël, Syrië, Jordanië, de Palestijnse Autoriteit en Egypte. In deze gesprekken onderstreepte ik dat het voortdurende geweld tussen Israël en Palestijnen tot gevolg had dat de nadruk vrijwel uitsluitend lag op "brandblusactiviteiten" in het kader van de, vrijwel dagelijkse, incidenten. Het was zeker zo urgent de aandacht te concentreren op de onderliggende problematiek. Het belang hiervan werd door alle gesprekspartners erkend. Dit is aan de orde geweest in het Algemeen Overleg met de algemene commissie voor Europese Zaken van 8 november jl.. Het besef dat ook de essentie van het conflict terug op de agenda moet, is algemeen.

Pakistan.

Pakistan blijft een belangrijke rol spelen in de coalitie tegen terrorisme. Daarnaast neemt het als één van de buurlanden van Afghanistan een belangrijke plaats in in de discussies over de toekomst van Afghanistan. Pakistan heeft de afgelopen week een opvallende stap gezet door toenadering te zoeken tot Iran. Op weg naar New York maakte de Pakistaanse president Musharraf een korte stop in Teheran voor een gesprek met de eerste vice-president Mohammad-Reza Aref. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat leiders van beide landen, die inzake Afghanistan jaren lijnrecht tegenover elkaar stonden, direct contact hebben.

Verenigde Naties

De speciale vertegenwoordiger van de SGVN Brahimi heeft tijdens een eerste bezoek aan de regio met vertegenwoordigers van de meeste relevante partijen gesproken. Brahimi lijkt de zaken zeer omzichtig aan te pakken. Hij richt zich in eerste instantie op een zorgvuldige inventarisatie en evaluatie van het bestaande krachtenveld, alvorens met concrete initiatieven te komen. Hij heeft toegezegd de komende dagen over zijn bevindingen en mogelijke 'next steps' te rapporteren.

De onderhandelingen over het alomvattende anti-terrorisme-verdrag in de 'contactgroep' zijn nog gaande omdat er helaas tot op heden geen algehele consensus over de verdragstekst is bereikt. De Secretaris-Generaal van de VN heeft benadrukt dat het noodzakelijk is om een akkoord te bereiken vóórdat de ministeriele week (10-16 november a.s.) begint. Daartoe heeft hij besprekingen belegd met landen die een sleutelrol spelen in de contactgroep. Nederland blijft zich in goede samenwerking met de EU-partners inzetten voor een spoedige totstandkoming van het alomvattende anti-terrorisme verdrag.

Militair

De luchtaanvallen op stellingen van de Taliban, hoofdzakelijk ter ondersteuning van de Noordelijke Alliantie bij Mazar-e Sharif, en op de tunnel- en grotcomplexen van de Taliban gaan onverminderd door. Volgens de Amerikaanse minister van Defensie Rumsfeld is het aantal Amerikaanse "Special Forces" in Afghanistan de afgelopen dagen verdubbeld. Berichten over het neerstorten van een Amerikaanse helikopter in Pakistan zijn door het Pentagon bevestigd. Berichtgeving over de toestroom naar Afghanistan van honderden vrijwilligers vanuit Pakistan niet.

De Italiaanse Premier Berlusconi bevestigde op 3 november jl. het eerdere Italiaanse aanbod voor een militaire bijdrage aan "Enduring Freedom" (jachtvliegtuigen met verkenningstaken, zeestrijdkrachten, grondtroepen, ondersteunende genie- en NBC-eenheden). In totaal gaat het om ca 2700 militairen. Bondskanselier Schroeder kondigde op 6 november jl. aan dat Duitsland op Amerikaans verzoek de volgende onderdelen beschikbaar zal stellen voor deelname aan "Enduring Freedom": NBC-eenheden, medische troepen, luchttransport, zeestrijdkrachten en 100 KSK-commando's, in totaal 3900 militairen.

Humanitair

De humanitaire situatie in Afghanistan blijft onverminderd zorgelijk, zeker met het oog op de invallende winter. Hulporganisaties ondervinden ernstige moeilijkheden om hulpprogramma's doorgang te laten vinden vanwege plunderingen van hulpgoederen, de slechte veiligheidssituatie, de minimale communicatiemogelijkheden en het tekort aan vervoer. Desondanks gaat de hulpverlening door. De periode waarin nog hulp kan worden geleverd vóór veel wegen onbegaanbaar worden wordt snel korter. Het World Food Program bereidt nu voedseldroppings voor om aan deze situatie het hoofd te kunnen bieden.

Pakistan houdt de grenzen, ondanks internationale druk, nog altijd gesloten. Wel heeft Pakistan toegezegd bepaalde kwetsbare groepen te zullen toelaten. Er zijn inmiddels vluchtelingenkampen aan de Afghaanse zijde van de grens met Pakistan ontstaan. Hoewel de in eerste instantie verwachte grote vluchtelingenstroom van anderhalf miljoen vluchtelingen tot nog toe is uitgebleven, stromen de bestaande kampen in Pakistan vol. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR bevinden zich in de North West Frontier Province nu in totaal 65.000 nieuwe vluchtelingen. In totaal zijn er volgens schattingen van de UNHCR sinds 11 september jl. 100.000 nieuwe vluchtelingen Pakistan binnengekomen.

Ondanks overleg afgelopen week met Hoge Commissaris voor de vluchtelingen van de VN Lubbers houdt Iran alle grenzen gesloten voor Afghaanse vluchtelingen zonder geldige paspoorten en visa. Bij de grens met de Iraanse provincie Sistan-Baluchistan worden aan de Afghaanse zijde van de grens thans 5700 ontheemden in twee kampen opgevangen. De kampen zitten vol en volgens laatste berichten worden nieuwe ontheemden niet meer toegelaten.

Turkmenistan en Oezbekistan hebben zich na overleg met de VN soepeler opgesteld. Hulporganisaties mogen crossborder operaties uitvoeren en hun Afghaanse medewerkers krijgen sneller visa om het land binnen te gaan.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Kenmerk DPZ-311/01
Blad /1

===
www.minbuza.nl/content.asp?Key=423042

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie