Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over beschietingen in Afghanistan

Datum nieuwsfeit: 09-11-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=423064


---

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Veiligheidsbeleid Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 9 november 2001 Auteur Alle Dorhout
Kenmerk DVB/VD-579/00 Telefoon 070-3486524
Blad /1 Fax 070-3485479
Bijlage(n) 1 E-mail (alle.dorhout@minbuza.nl)
Betreft Vraag van de heer Van Bommel over de beschieting van een bejaardentehuis en/of een militair hospitaal in Afghanistan. C.c.
Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 29 oktober 2001, kenmerk 2010201650, waarbij gevoegd waren de door het lid Van Bommel overeenkomstig Artikel 134 van het reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik, mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, de eer U als bijlage dezes het antwoord op de ons gestelde vragen aan te bieden.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoorden van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken mede namens mevrouw Herfkens, Minister voor Ontwikkelings-samenwerking, op vragen van het lid Van Bommel over de beschieting van een bejaardentehuis en/of een militair hospitaal in Afghanistan. (Ingezonden 29 oktober 2001):

Vraag 1:

Is het waar dat de Verenigde Staten enige dagen geleden een militair hospitaal hebben geraakt bij de aanval op doelen in Afghanistan, zoals een woordvoerder van de Verenigde Staten stelt? 1) Zo ja, is deze aanval op dit militair hospitaal op te vatten als een schending van de Conventie van Genève?

Vraag 2:

Was er sprake van een doelbewuste aanval op dit militair hospitaal? Zo ja, hoe past dit binnen de strategie die ten grondslag ligt aan de aanvallen op Afghanistan? Zo neen, hoe verklaart u dat dit heeft kunnen gebeuren?

Antwoord:

Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van defensie heeft een Amerikaans vliegtuig op 21 oktober jl. een open veld naast een bejaardentehuis getroffen.

Vraag 3:

Is het waar dat de Verenigde Staten afgelopen zondag een veld bij een bejaardentehuis in de westelijke stad Herat heeft geraakt, zoals het Pentagon heeft toegegeven? 1) Zo ja, hoe verklaart u dat dit heeft kunnen gebeuren?

Antwoord:

Dit was volgens een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van defensie te wijten aan een fout in het wapengeleidingssysteem.

Vraag 4:

Is het waar dat het Pentagon stelt dat er een veld naast een bejaardentehuis is geraakt, terwijl de VN-woordvoerder in Pakistan stelt dat er een hospitaal is geraakt? Zo ja, hoe verklaart u deze verwarring?

Antwoord:

De regering acht het niet haar taak om verschillen van inzicht tussen de Verenigde Staten en de Verenigde Naties te verklaren.

Vraag 5:

Zijn er andere civiele inrichtingen die geraakt zijn door de huidige aanvallen? Zo ja, welke? Hoe past of paste dit binnen de strategie die ten grondslag ligt aan de aanvallen op Afghanistan?

Antwoord:

Er zijn blijkens mededelingen van de Verenigde Staten per ongeluk enkele civiele objecten geraakt bij de aanvallen op militaire doelen.


1) Trouw, 24 oktober jl. "Weer zware aanvallen op Taliban-frontlijn".

Kenmerk DVB/VD-579/00
Blad /1

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie