Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten derde kwartaal 2001 Newconomy

Datum nieuwsfeit: 09-11-2001
Bron: Newconomy
Zoek soortgelijke berichten
Newconomy

Newconomy: resultaten derde kwartaal 2001

Amsterdam, 9 november 2001

Newconomy N.V. (Euro.NM: NEWY) heeft in het derde kwartaal van 2001 een netto resultaat geboekt van EUR 2,5 miljoen negatief. Dit resultaat bestaat uit een verlies op venture activiteiten van EUR 1,3 miljoen en een operationeel bedrijfsresultaat van EUR 1,2 miljoen negatief. Het zichtbare eigen vermogen per 30 september 2001 is EUR 5,1 miljoen. Per 30 september 2001 houdt Newconomy belangen in 22 participaties.

Resultaten

Venture activiteiten
Bij de afsluiting van het derde kwartaal is het bij een beperkt aantal participaties noodzakelijk gebleken correcties op de waardering door te voeren. Bij drie participaties heeft een nieuwe financieringsronde plaatsgevonden, waar Newconomy niet in heeft geparticipeerd. In twee gevallen is wel een optie overeengekomen om in de komende maanden alsnog mee te financieren. In het derde kwartaal heeft voor deze drie participaties door verwatering van de bestaande belangen een afwaardering van EUR 1,2 miljoen plaatsgevonden. Naast deze afwaardering heeft, als gevolg van de koersontwikkeling, een zeer beperkte positieve correctie plaatsgevonden op de belangen die Newconomy houdt in de beursgenoteerde ondernemingen Tie Holding en Lastminute.Com.

Na afsluiting van het derde kwartaal, op 31 oktober, is Wish-NokNok verkocht aan Tiscali. Het gerealiseerde resultaat op de verkoop van Wish-NokNok zal worden verantwoord op het moment dat met PPN (Publishing Partners Nederland) overeenstemming is bereikt over de resultante van deze verkoop. Momenteel worden hier nog gesprekken over gevoerd met PPN.

Het totale resultaat uit venture activiteiten, bedroeg, inclusief financieringslasten, in het derde kwartaal 2001 EUR 1,3 miljoen negatief (eerste halfjaar 2001: EUR 20,3 miljoen negatief).

Operationeel Bedrijfsresultaat
Het operationeel bedrijfsresultaat van Newconomy is in het derde kwartaal 2001, bij een omzet van EUR 0,1 miljoen en totale kosten van EUR 0,6 miljoen, EUR 0,5 miljoen negatief. Daarnaast is het in verband met het faillissement van een debiteur noodzakelijk gebleken een eenmalige voorziening te treffen van EUR 0,7 miljoen, waadoor het totale operationele bedrijfsresultaat uitkomt op EUR 1,2 miljoen negatief (eerste halfjaar 2001: EUR 2,6 miljoen negatief).

Netto resultaat
Het totale netto resultaat komt in het derde kwartaal 2001 uit op EUR 2,5 miljoen negatief (eerste halfjaar 2001: 22,9 miljoen negatief). Het totale netto resultaat over de eerste 3 kwartalen van 2001 komt daarmee uit op EUR 25,4 miljoen negatief.
Het zichtbare eigen vermogen van Newconomy bedraagt per 30 september 2001 EUR 5,1 miljoen (30 juni 2001: EUR 7,6 miljoen). Op 30 september 2001 stonden 29.730.102 aandelen uit. De zichtbare intrinsieke waarde per aandeel bedraagt daarmee EUR 0,17.

Status Participaties per 30 september 2001

Van de 30 participaties waarin Newconomy in 2001 belangen houdt, respectievelijk heeft gehouden, is de stand van zaken per 30 september als volgt:

* 4 participaties zijn verkocht, waarvan 2 in de ruil voor aandelen van nieuwe participaties (Realmapping, PuntEdu, Urbanbite en Ricardo).
* 6 participaties zijn failliet verklaard (ALS, Macropolis, BitMagic, BuyOnline, Pango Systems en Pharmaplaza).

* 1 participatie heeft een gegarandeerde waarde (Ilse Media Groep). De gesprekken met VNU over de vervroegde uitoefening van de putoptie verlopen voorspoedig. Het is de verwachting dat hierover in de loop van het vierde kwartaal nadere mededelingen kunnen worden gedaan.
* Van de overige 19 participaties is 1 participatie op verkrijgingswaarde gewaardeerd en zijn 18 participaties beneden kostprijs gewaardeerd, omdat er naar het oordeel van Newconomy sprake is van waardevermindering ten opzichte van de verkrijgingsprijs. Van deze 18 participaties zijn 5 participaties voorzichtigheidshalve volledig afgewaardeerd.

Vooruitzichten

Geconstateerd kan worden dat in de afgelopen maanden enkele gecompliceerde zaken zijn opgelost (waaronder de verkoop van Wish-NokNok), of dichter tot een oplossing zijn gebracht. Tevens is er sprake van een verbetering van de resultaten nu er geen verplichtingen meer uitstaan jegens participaties. Toch blijft de situatie bestaan dat binnen het huidige ondernemingsklimaat nauwelijks boekwinsten uit verkopen en daarmee inkomsten voor Newconomy gerealiseerd kunnen worden.

Bestuur en Commissarissen van Newconomy zijn dan ook tot de conclusie gekomen dat Newconomy in de huidige vorm geen zelfstandig bestaansrecht heeft.

Om de continuïteit van Newconomy te waarborgen is het vinden van een goede partner essentieel.
Momenteel worden daartoe oriënterende gesprekken gevoerd met partijen die mogelijkerwijs financiële middelen en/of activiteiten in Newconomy zouden kunnen inbrengen. In dit stadium valt nog niet te overzien of deze gesprekken tot het gewenste resultaat zullen leiden. Derhalve kunnen hierover nog geen nadere mededelingen worden gedaan.

Voor nadere informatie (

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie