Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten derde kwartaal Provimi

Datum nieuwsfeit: 09-11-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2001
BEDRIJFSRESULTAAT +34.4%

Parijs/Rotterdam, 9 november 2001

Provimi (Premier marché, Euronext Paris SRD), wereldwijd toonaangevend op het gebied van diervoeding, maakte vandaag haar resultaten voor het derde kwartaal, eindigend op 30 september 2001, bekend. De omzet bedroeg EUR 366,6 miljoen, een stijging van 8,7 % in vergelijking met dezelfde periode in 2000. De bedrijfswinst bedroeg EUR 23,3 miljoen, een stijging van 20,7 % in vergelijking met het derde kwartaal van 2000, terwijl het netto resultaat na minderheidsbelangen met 34,4% steeg tot EUR 4,3 miljoen in vergelijking tot EUR 3,2 miljoen in dezelfde periode.

Grondslagen van administratieve verantwoording en verslagleggingDe geconsolideerde cijfers voor de periode van negen maanden die eindigt op 30 september 2001, zijn conform dezelfde grondslagen van administratieve verantwoording en verslaglegging en waarderingsmethoden opgesteld als de jaarrekening over 2000 van Eridania Béghin-Say, in overeenstemming met artikel 99-02 van de Franse Commissie voor administratieve standaards (CRC) en aanbeveling 99.R.01 van de Raad voor Jaarverslaggeving (CNC) inzake tussentijdse balans en winst- en verliesrekeningen.

Pro forma vergelijkende cijfers* Een van de consequenties van het demerger-proces was de noodzaak om een vergelijking te maken tussen werkelijke cijfers zouden en pro forma cijfers, alsof Provimi reeds een onafhankelijke entiteit was sinds 1 januari 2001. Als gevolg hiervan zijn belangrijke overnames die in de loop van het jaar 2000 hebben plaatsgevonden, verwerkt in de jaarcijfers van 2000, alsof ze aan het begin van het jaar hadden plaatsgevonden. Daarnaast moest een aantal kostenelementen, zoals rentelasten, belastingen en afschrijving goodwill, opnieuw worden gecalculeerd.
· De omzet over het derde kwartaal zag een verdere groei en nam met 8,7 % toe in vergelijking met dezelfde periode in 2000. De omzet is in alle groepssectoren met uitzondering van de rest van de EU gestegen; met name in Centraal- en Oost-Europa (CEE), Frankrijk en de Verenigde Staten was sprake van een buitengewoon sterke groei. De totale omzet in de eerste negen maanden van 2001 is gestegen met 15,8 %.
· Het bedrijfsresultaat nam in het derde kwartaal dat eindigde op 30 september 2001, toe met 20,7 % in vergelijking met dezelfde periode in 2000. De operationele marge steeg in het derde kwartaal tot 6,4 %, van 5,9 % in dezelfde periode in 2000 en 5,8 % in de eerste zes maanden van 2001. Opnieuw presteerden Centraal- en Oost-Europa (CEE) en de rest van de wereld sterk. In de EU zijn de resultaten over het derde kwartaal nog niet op het niveau van 2000, maar ze zijn sterker dan die over de eerste zes maanden, aangezien de invloed van de mond- en klauwzeercrisis is afgenomen. Cumulatief steeg het bedrijfsresultaat met 8,6 %, resulterend in een cumulatieve operationele marge van 6 %.
· Het netto resultaat na minderheidsbelangen bedroeg EUR 4,3 miljoen, een stijging van 34,4 % in vergelijking met de EUR 3,2 miljoen in dezelfde periode van 2000 na herziening. Voor de periode van negen maanden die eindigde op 30 september 2001 bedroeg het netto resultaat na minderheidsbelangen EUR 9,9 miljoen in vergelijking met EUR 11,7 miljoen, een daling van EUR 1,8 miljoen of 15,4 %. Dit is inclusief financieringskosten, die EUR 34,8 miljoen bedroegen tegen EUR 24,7 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Hoewel Provimi het voordeel heeft van lage rentetarieven, is het gemiddelde schuldenniveau hoger dan een jaar geleden en is er in het afgelopen kwartaal bovendien valutaverlies geleden op de Braziliaanse reaal en de Russische roebel. Daarnaast waren er in de eerste zes maanden buitengewone lasten van EUR 4,7 miljoen in verband met de demerger van Eridania Beghin-Say.
· De verhouding vreemd vermogen/eigen vermogen bedroeg op 30 september 2001 0,97 (tegen 0,87 op 31 december 2000). De totale netto schuldenlast bleef vrijwel gelijk ten opzichte van 30 juni 2001, ondanks overnames in Griekenland, Australië en Bulgarije en de Tsjechische Republiek.
Operationele highlights in de eerste negen maanden
· Met de overname van Sofrada in Frankrijk is geïnvesteerd in de visvoerindustrie, waar naar onze mening uitstekende groeimogelijkheden zijn. Aan verdere uitbreiding van de capaciteit wordt gewerkt in Chili en Denemarken. In beide landen zal de uitbreiding een feit zijn voor aanvang van de respectievelijke seizoenen in 2002. Daarnaast opende ons Deense visvoerbedrijf in augustus een geavanceerd onderzoekscentrum.

· Binnen de branche van honden- en kattenvoer, waar Provimi streeft naar een uitbreiding van haar activiteiten in deze sector, is een strategische investering gedaan met de overname van Mike A Spol, een Tsjechische fabrikant van nat honden- en kattenvoer. Verdere investeringen in dit land, dat fundamenteel is voor onze uitbreiding in Centraal- en Oost-Europa, behelzen de uitbreiding van onze faciliteiten voor droog honden- en kattenvoer, die voor het eind van het jaar in bedrijf zullen worden gesteld. Daarnaast heeft Provimi, Provimi Hellas in Griekenland volledig overgenomen, een onderneming die handelt in zowel nat als droog honden- en kattenvoer.

· Op het gebied van premixen en complete voeding werden acquisities gedaan in Polen (25% van Rolimpex), Australië (Janos Hoey en Agribusiness) en Bulgarije (Nessebar).

· Uitbreiding van R & D faciliteiten in Brazilië, India en Nederland, die in 2002 operationeel zullen worden.
Toekomstige gebeurtenissen

Op 12 oktober 2001 heeft de Provimi plannen bekendgemaakt om haar recent overgenomen ondernemingen in de VS, Akey en Vigortone, onder één managementstructuur te brengen, om belangrijke synergievoordelen te benutten. Deze ondernemingen dragen significant bij aan de winst van de groep. Uiteindelijk zullen drie fabrieken worden gesloten en zal hun productie worden overgebracht naar de overige vijf locaties. Naar verwachting zal hierdoor de efficiëntie vergroot, de kosten verlaagd en de klantenservice verbeterd worden, wat zal resulteren in aanhoudende besparingen van EUR 3 miljoen per jaar voor belastingen. Het gevolg van deze beslissing is dat Provimi in het vierde kwartaal een buitengewone last op zich neemt van EUR 6,1 miljoen voor belastingen (EUR 3,7 miljoen na belastingen). Met deze voorziening worden de kosten van ontslagen, de desinvestering van activa en andere gerelateerde kosten gedekt.

Vooruitzichten voor het vierde kwartaal 2001

Traditioneel is het vierde kwartaal in termen van het bedrijfsresultaat het sterkste van het jaar, en naar verwachting zal dit niet veranderen. De marges zijn gedurende dit jaar verbeterd en deze trend zet zich voort. Provimi blijft bij haar mening dat zij haar jaarlijkse groeidoelstelling van 10% ook over het hele jaar gezien zal overtreffen.

Profiel
De Provimi Groep is wereldwijd actief in alle soorten diervoeding en is marktleider in de markten waarop zij aanwezig is. De groep heeft 6325 mensen in dienst en de omzet in 2000 bedroeg 1,3 miljard euro. Provimi beschikt over 73 productiecentra in 26 landen en exporteert naar ruim 100 landen. Provimi fabriceert en geeft technische ondersteuning voor alle diersoorten (inclusief voeding voor herkauwers, pluimvee, varkens, vis en huisdieren)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Steven Maisel
Investor and Corporate Relations Floor van Maaren Adrian Steed Tel: 00 33 (0) 141 43 10 41 Citigate First Financial Chief Financial Officer Mob: 00 32 (4) 77 235 312 Tel: 00 31 20 575 40 78 Tel: 00 33 (0) 141 43 10 40 E-mail (smaisel@nl.provimi.com) (fvanmaaren@citigateff.nl) (asteed@nl.provimi.com)

Dit persbericht en de presentatie kunt u downloaden van de website van de Groep:

www.provimi.com

Geplande publicaties: Voorlopige resultaten per 31 december 2001: 6 februari 2002

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie