Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Opening servicegebouw Transferium Hoorn

Datum nieuwsfeit: 09-11-2001
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten

Opening servicegebouw Transferium Hoorn

Hoorn - Op vrijdag 9 november stellen wethouder mevrouw D. Vermulst-Kleinlugtenbelt en de heer C.D. van der Wildt van Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland, gezamenlijk het nieuwe servicegebouw op het Transferium Hoorn officieel in gebruik. Daarmee is een nieuwe fase in de ontwikkeling van het transferium succesvol afgerond.

Op Transferium Hoorn is de afgelopen maanden een nieuw driekantig gebouw verrezen, dat als onderkomen van de beheerders en tevens als informatie- en servicepunt voor de gebruikers gaat fungeren. Tot nu toe vond de dienstverlening plaats vanuit een omgebouwde container. Het nieuwe gebouw beschikt over een toilet, een betaalautomaat met chipmogelijkheid en de bezoeker kan er informatie krijgen. Het ontwerp is van gemeentearchitect J. Buchner, technisch ondersteund door Trigallez Architekten uit Hoorn. De bouw is verzorgd door bouwbedrijf L. van Zuydam uit Medemblik. Omdat het transferium in de toekomst mogelijk anders wordt vormgegeven (ondergronds of gestapeld parkeren), is het servicegebouw opgebouwd uit een staalconstructie en prefab elementen, zodat het gemakkelijk op een andere plek kan worden herbouwd.

Verbinding Bij de subsidieaanvraag voor de aanleg van het transferium, ruim drie jaar geleden, was al rekening gehouden met het servicegebouw. Dat het er nu pas van is gekomen, heeft te maken met de discussie over de verbinding tussen het transferium en het NS-station. Indertijd wilde Rail Infra Beheer een groot aantal stations in Nederland beter toegankelijk maken voor invaliden. Hoorn hoorde daar ook bij omdat de bestaande loopbrug geen lift of roltrap heeft en invaliden een omweg moeten maken om het station te bereiken. De tekening voor een nieuwe brug was al gemaakt, toen Rail Infra Beheer het project afblies. De gemeente besloot dat in elk geval het servicegebouw moest worden gerealiseerd. Vooruitlopend op een definitieve keuze tussen tunnel en brug wordt de huidige loopbrug in de eerste helft van 2002 opgeknapt en overkapt.

Proefproject Transferium Hoorn maakt deel uit van het landelijke proefproject Transferia van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat in 1993 is begonnen. Doel van dit proefproject is te onderzoeken in hoeverre verschillende soorten transferia met verschillende congestieproblemen, een bijdrage kunnen leveren aan het reduceren van autokilometers en het verbeteren van de leefbaarheid en de bereikbaarheid. Een tweede doelstelling is om de automobilist een hoogwaardig overstappunt op het openbaar vervoer aan te bieden, zodat hij kan overwegen de auto te parkeren en de overstap te maken. Er zijn op dit moment acht proeftransferia in werking: Groningen Noorddijk, Amsterdam ArenA, Renesse, Arnhem Gelredome, Hoorn, 't Schouw/A44, Ridderkerk A16 en Utrecht Westraven. Transferium Sittard is in aanbouw. Gedurende de eerste vijf jaar na de opening wordt het gebruik, het functioneren en het beheer van elk transferium onderzocht. Amsterdam ArenA en Groningen zijn nu vijf jaar in gebruik. Hoorn is drie jaar in gebruik.

Eindevaluatie In 2000 is gestart met de eindevaluatie van het proefproject Transferia. Het gebruik en de waardering voor transferia alsmede het effect op de mobiliteit en de parkeerdruk in steden of gebieden worden onderzocht. Het gebruik van transferia neemt geleidelijk toe. Per locatie varieert het gebruik sterk. Transferia die intensief worden gebruikt, zijn al langer operationeel of zijn voormalige P+R-terreinen, zoals Transferium Hoorn. Er is dus bij de automobilisten sprake van gewenning aan het fenomeen overstappen. In Hoorn heeft de doordachte communicatie bijgedragen aan de bekendheid van het transferium. Er is een budget, dat wordt gebruikt voor o.a. spotjes in de ochtenduren op een regionale radiozender, reclame op autobussen van Connexxion, flyers enz. Ook is er een actie geweest bij benzinestations; daar lagen foldertjes klaar en gratis parkeerkaartjes voor wie er één meenam. Het personeel van de pompen kreeg een taart als dank voor de medewerking.

Gebleken is dat flankerend beleid zoals verhoging van parkeertarieven in de stadscentra en verlaging van openbaar vervoerprijzen, resulteert in een beter gebruik van overstappunten en dus een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in steden. In Hoorn heeft de prijs van één gulden voor de treinreiziger en drie gulden voor andere automobilisten blijkbaar niet afgeschrikt (ook al gold voorheen op het P+R-terrein gratis parkeren). Daarnaast waarderen de gebruikers het toezicht. Doordeweeks is er personeel tot tien uur 's avonds en 's nachts is er camerabewaking. Het aantal incidenten is gereduceerd tot vrijwel nul. Bovendien hebben treinreizigers een parkeergarantie.

De resultaten van het landelijke evaluatieonderzoek moeten worden gezien in het licht dat één proeftransferium nog wordt aangelegd en er zes nog slechts kort in gebruik zijn.

Hoorn, 7 november 2001

Noot voor de pers:
· De opening vindt plaats op vrijdag 9 november om 14.00 uur: Transferium Hoorn, Van Dedemstraat te Hoorn (aan de noordzijde van het NS-station).
· Meer informatie: www.transferia.nl.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie