Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Promotie Wageningen: Anti-verdrogingsbeleid niet optimaal

Datum nieuwsfeit: 09-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: LEI
Zoek soortgelijke berichten
LEI

persbericht / nr. 1670

8-november-2001

Anti-verdrogingsbeleid niet optimaal

Verdroging van de natuur vormt in veel delen van Nederland een probleem. Verlaging van het grondwaterpeil ten behoeve van de landbouw en grondwateronttrekking hebben hier decennia lang toe bijgedragen. De overheid heeft als doelstelling om het aantal verdroogde hectares vóór 2010 met 40% te verminderen ten opzichte van 1985. Maar hoe weeg je de voordelen voor de natuur af tegen de nadelige gevolgen van vernatting voor de landbouw? Vrijdag 9 november promoveert Petra Hellegers in Wageningen op een onderzoek naar methoden voor een optimaal grondwaterbeheer.

In haar proefschrift Groundwater Management for Agriculture and Nature: an Economic Analysis constateert de LEI-onderzoekster dat het falen van instituties (zoals wetgeving, beleid en instellingen op het gebied van waterbeheer) heeft geleid tot verdroging van de natuur in Nederland. Zij ontwikkelde een economisch-hydrologisch model om de kosten en baten voor de Nederlandse samenleving van het terugdringen van verdroging te berekenen. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de leerstoelgroepen Milieu-economie en Bodemnatuurkunde, agrohydrologie en grondwaterbeheer van Wageningen Universiteit.

Het huidige beleid beoogt een zo groot mogelijk aantal hectares natuur te herstellen door het grondwaterpeil te verhogen. Uit het onderzoek blijkt dat dit niet leidt tot een maximaal herstel van natuurwaarden. Naarmate meer natuur wordt hersteld, brengt iedere extra eenheid natuurherstel namelijk steeds meer kosten met zich mee aan de landbouwkant. Bij een gelijke inzet van financiële middelen verdient gedeeltelijk herstel van meerdere natuurgebieden dan ook overweging in plaats van een volledig herstel van slechts enkele natuurgebieden.

Het beheer van het grondwaterpeil kan worden gebaseerd op vrijwillige overeenkomsten tussen landbouw en natuurorganisaties. Maar onduidelijkheid over de zeggenschap rond peilverlaging maakt dit in de praktijk moeilijk. Waterschappen kunnen op basis van nieuwe verantwoordelijkheden een nuttige rol spelen in een meer genuanceerd waterbeheer gebaseerd op de afweging van uiteenlopende belangen.

Naast ontwatering van landbouwgebieden kan ook de grondwaterwinning voor beregening leiden tot verdroging. Deze onttrekking wordt bevorderd doordat de prijs van het water te laag is: schade door verdroging en verandering in de kwaliteit van grondwater ten gevolge van onttrekking zijn er niet in meegenomen. De waarde van de natuur dient tot uitdrukking te komen in beslissingen over grondwaterwinningen. Met behulp van economische instrumenten kunnen prikkels worden gegeven om water efficiënter te gebruiken.
---

Groundwater Management for Agriculture and Nature. Bekijk het rapport: ps.01.01.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie