Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Per Saldo tevreden over uitkering in geld van AWBZ budget

Datum nieuwsfeit: 12-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PER SALDO

Budgethouders gaan hun AWBZbudget op eigen rekening krijgen.

Persbericht
Reactie van Per Saldo, de vereniging van budgethouders, op kabinetskeuze om het persoonsgebonden budget in geld uit te keren in plaats van bonnen.

7)
Utrecht, 12 november 2001

Budgethouders gaan hun AWBZbudget op eigen rekening krijgen.

Het kabinet heeft besloten om in de nieuwe opzet van de AWBZ-verzekering aan mensen die kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB) het geld direct over te maken op een eigen rekening. De nieuwe regeling kan ingaan op 1 januari 2003 of zoveel eerder als mogelijk.

Het kabinet heeft dit besloten op 9 november 2001. Deze keuze van het kabinet is onderdeel van een reeks maatregelen om het PGB te vereenvoudigen. In de huidige PGB-regeling krijgt de budgethouder op jaarbasis 2.400 gulden op de eigen rekening en de rest van het budget staat gereserveerd bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Voor veel budgethouders is dit omslachtig, omdat zij hun hulpverleners via de SVB moeten uitbetalen. In juli van dit jaar kondigde het kabinet aan een keuze te willen maken om het budget in waardebonnen (vouchers) uit te keren of in geld op eigen rekening van de budgethouder. De keuze is dus gevallen op geld.

Per Saldo, de landelijke vereniging van budgethouders, is uitermate tevreden met deze keuze van het kabinet. Hulpverleners zullen hun loon sneller krijgen en budgethouders zijn direct verantwoordelijk voor de besteding van het budget.
Op deze manier doet het kabinet recht aan het uitgangspunt dat verzekerden in de AWBZ er voor kunnen kiezen om zelf hun hulp en begeleiding te regelen en te betalen.

Eenvoud in verantwoording
Deze vereenvoudiging van de PGBregeling kan in de ogen van Per Saldo werkelijk slagen als de budgethouders de besteding van hun budget ook op een eenvoudige manier kunnen verantwoorden.
Het kabinet wil echter dat de budgethouders meerdere keren per jaar een verantwoording gaan afleggen. De budgethouders moeten een gedetailleerde boekhouding bij gaan houden van geleverde zorg en mogen alleen uitbetalen aan de hand van gedetailleerde kwitanties. Ieder voorschot op het budget moet bovendien apart worden verantwoord met een soort belastingformulier. Hierop moeten ook de handtekeningen komen van de hulpverleners en bureaus die diensten hebben geleverd. Bij de verantwoording van het laatste voorschot dient de budgethouder nog eens een gedetailleerd jaaroverzicht te leveren. Het zorgkantoor zal deze verantwoordingen moeten gaan controleren. Per Saldo vindt dat deze voorstellen de eenvoud in sterke mate bemoeilijken. Grote groepen burgers die aangewezen zijn op AWBZhulp zullen afgeschrikt worden door de administratieve balast. Zorgkantoren zullen veel medewerkers in dienst moeten nemen en tijd kwijt raken aan het controleren van al die verantwoordingen. Foutjes bij het invullen van al de verschillende formulieren, zullen tot vertragingen zorgen bij het overmaken van nieuwe voorschotten.
Per Saldo vindt dat de verantwoording veel eenvoudiger kan, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het uitgangspunt van het kabinet dat AWBZgelden alleen aan verzekerde zorg besteed worden. Per Saldo blijft voorstander van een keer per jaar een verantwoording via een overzicht van uitbetalingen.

Volledig werkgeverschap
Het kabinet stelt voor om een facilitaire organisatie aan te wijzen voor die budgethouders, die werken met hulpverleners die een volledige arbeidsovereenkomst hebben. Deze organisatie kan dan de uitbetalingen en inhouding van premies en loonbelastingen regelen. Per Saldo is er een sterk voorstander van dat de budgethouder zelf een organisatie gaat uitkiezen, die deze betalingen en inhoudingen voor hem doet. In het budget moet een toeslag komen voor het uitbetalen van deze zelf gekozen organisatie. Het geld hiervoor komt beschikbaar als de overheid afziet van het zelf aanwijzen en financieren van zo een organisatie.
Deze keuzemogelijkheid voor de budgethouder sluit aan op de gangbare manier in het bedrijfsleven, waarin werkgevers zelf accountants en facilitaire dienstverlening in huren.

Forfaitair bedrag
In de voorstellen van het kabinet vinden we niets terug over het forfaitaire bedrag. Wij gaan er daarom vanuit dat dit bedrag blijft bestaan en dat de budgethouder dit vrij kan blijven besteden aan uitbetalingen in het kader van de AWBZ.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie