Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op kamervragen over DAF-obligatiehouders

Datum nieuwsfeit: 12-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Datum Uw brief Ons kenmerk (Kenmerk)

2010200410 FM 2001-01653 U

Vragen van het lid Van Walsum (D'66)

Vragen van het lid Van Walsum (D 66) aan de Minister van Financiën over de uitspraak van de Hoge Raad t.a.v. een claim van obligatiehouders op de activa van het failliete DAF concern.

Vraag 1: Bent u bekend met het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden over de claim van obligatiehouders op de activa van het failliete DAF concern?

Ja

Vraag 2: Is de constatering juist dat door de enge interpretatie van de Trustakte, zoals door de rechtbank en de Hoge Raad weergegeven, de obligatiehouders volledig in de kou laat staan, hetgeen betekent dat beleggers, die afgaan op de prospectus bij een beursgenoteerde
obligatielening geen enkele zekerheid meer hebben?

Vraag 3: Deelt u de opvatting dat dit
ongerechtvaardigd is en dat het financiële instrument van obligatielening daarmee waardeloos is geworden?

Voor het aanbieden van effecten buiten besloten kring is vereist dat een prospectus beschikbaar wordt gesteld. De eisen waaraan het prospectus moet voldoen die betrekking hebben op de inhoud en de termijn waarbinnen het prospectus beschikbaar moet worden gesteld, zijn opgenomen in de Wet toezicht effectenverkeer 1995, het Besluit toezicht effectenverkeer 1995, de Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1995 alsmede in de reglementen van Euronext
(Fondsenreglement). De richtlijn 2001/34/EG van 28 mei 2001 van het Europees Parlement en de Raad van 28 mei 2001 betreffende de toelating van effecten tot de officiële notering aan een effectenbeurs en de informatie die over deze effecten moet worden gepubliceerd PB L 184, heeft de inhoud van de Nederlandse wettelijke eisen grotendeels bepaald. De gegevens die in een prospectus moeten worden opgenomen geven aan de belegger de informatie die nodig is om zich te kunnen oriënteren omtrent de kansen en de risico's van de belegging in dat soort effect. De beleggers kunnen afgaan op hetgeen de opstellers in het prospectus hebben doen opnemen. Voor de juistheid van de gegevens is primair de emittent verantwoordelijk (deze kan de verant-woordelijkheid afbakenen conform Fondsenreglement Schema B) De begeleidende bank is, uit hoofde van de eisen neergelegd in het Fondsen-reglement /Reglement Procedure Beursnotering van Euronext, verplicht om een due diligence onderzoek te doen om na te gaan of de in het prospectus neergelegde gegevens niet misleidend zijn. Op grond van deze betrokkenheid heeft de begeleidende bank een sterke
verantwoordelijkheid voor de inhoud van het prospectus. De begeleidende bank zal omtrent de reikwijdte van zijn verantwoordelijkheid een verklaring in het prospectus opnemen.

De stelling dat beleggers geen zekerheid aan de prospectus kunnen ontlenen kan ik op grond van het vorenstaande niet onderschrijven. Met betrekking tot de specifieke casus waaraan de vragensteller refereert is het van belang dat het goed gebruik is om geen commentaar te leveren op zaken "die nog onder de rechter" zijn. In het arrest van 23 maart van dit jaar zaaknummer C99/045HR ELRO nummer AB0700, is door de Hoge Raad de beoordeling van een aantal punten verwezen naar het Gerechtshof in Den Haag; dit hof heeft nog geen uitspraak gedaan.

Vraag 4: Vindt u niet dat een belegger voldoende informatie moet halen uit de prospectus van de emitterende partijen en niet de trustakte bepalend kan zijn die de belegger in spe niet kent?

De eisen van Euronext op het punt van leningen onder trustverband zijn thans geformuleerd in haar Rule Book en voorheen in het Reglement Procedure Beursnotering, in het
Fondsenreglement, in Schema B als bedoeld in artikel 8 van het Fondsenreglement en in de Voorschriften met betrekking tot Trustakten (Bijlage I bij het Fondsenreglement). De verplichtingen over en weer van Trustee en debiteur van de lening worden definitief overeengekomen tussen partijen op het moment dat de lenings-overeenkomst tot stand komt en kunnen daarom vooraf alleen in concept in het prospectus opgenomen niet in zijn definitieve vorm worden gepubliceerd. Het opgenomen concept was gelijkluidend aan de definitieve versie. De belegger moet op basis van de gegevens in het prospectus voldoende worden geïnformeerd over een aantal bedrijfsgerelateerde gegevens van de debiteur van de lening en over de voorwaarden van de lening. In het onderhavige geval heeft de trustakte een integraal onderdeel uitgemaakt van het prospectus, daarmee is de belegger geïnformeerd.

Vraag 5: Komen bedrijven die grote
obligatieleningen (willen) uitgeven niet in grote problemen?

Vraag 6: Zou er niet een wettelijke regeling moeten komen die voorschrijft dat de prospectus bepalend is voor de voorwaarde en niet de (onbekende) trustakte?

Neen.

Deze vraag gaat uit van de onjuiste
veronderstelling dat door het arrest is vastgesteld dat het prospectus onvoldoende, tegenstrijdige, of onjuiste informatie mag bevatten. Het is niet gebleken dat de uitspraak van de Hoge Raad aanleiding is geweest voor uitgevende instellingen hun lopende
obligatieprogramma's af te breken of af te zien van voorgenomen uitgifte van obligaties. Het arrest heeft betrekking op een prospectus dat is opgesteld in 1988, sindsdien zijn de eisen met betrekking tot transparantie in hun uitwerking in de praktijk verder ontwikkeld. De bestaande eisen die worden gesteld aan de inhoud van de beursprospectus bieden een hoge mate van transparantie.

Vraag 7: Indien Rechtbank, Hof en
Procureur-Generaal het erover eens zijn dat in de DAF zaak de prospectus misleidend was, zou dat dan niet tot een andere uitkomst moeten leiden dan in onderhavige zaak c.q. in toekomstige zaken in het belang van een gezonde kapitaalmarkt?

Omdat ik niet wil treden op het terrein van de rechter onthoud ik mij van een antwoord op deze vraag. De beantwoording van "als-vragen" roept bovendien steeds nieuwe vragen op. De
hypothetische situatie die de vragensteller stelt, deed zich niet voor. In algemene zin ben ik van mening dat de gezonde kapitaalmarkt gebaat is met een hoge mate van transparantie. Ik meen dat de eisen voldoende helder zijn.

De Minister van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...