Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied 2001 in Lisse

Datum nieuwsfeit: 12-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Lisse
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Lisse

Voorontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied 2001 Op maandag 12 november a.s. om 20.00 uur bespreekt de commissie Ruimtelijke Ordening het eerste concept van het voorontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied 2001. In dit voorontwerp is de gemeentelijke beleidsvisie voor het landelijk gebied vertaald in concrete voorschriften en plankaarten.

Wat ging er aan vooraf?
In 2000 zijn wij gestart met het voorbereiden van een nieuw bestemmingsplan voor het landelijk gebied. Op basis van een gedegen inventarisatie en de uitkomsten van inloopdagen voor ondernemers is een Nota van uitgangspunten opgesteld. Deze nota is op 12 februari 2001 in de commissie RO besproken. Op 13 maart 2001 hebben wij de nota gepresenteerd tijdens een voorlichtingsavond voor alle direct belanghebbenden en andere betrokken inwoners van Lisse. Vervolgens hebben wij de Nota van uitgangspunten vertaald in een eerste concept van het voorontwerp van het bestemmingsplan. Daarbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de opmerkingen die over de Nota van uitgangspunten zijn gemaakt. Maar ook met actuele ontwikkelingen zoals de voorlopige uitkomsten van de evaluatie van het Pact van Teylingen.
Het voorontwerp van het plan bestaat uit een aantal plankaarten en voorschriften die voorzien zijn van een toelichting. Per perceel is hierin aangegeven welke functies toelaatbaar zijn en welke bebouwingsmogelijkheden er zijn. Per zone is aangegeven welke ontwikkelingen toelaatbaar worden geacht.

De klankbordgroep die de gemeente in het planproces terzijde staat heeft dit eerste concept besproken op 22 oktober 2001. Tot eind november kan de klankbordgroep nog schriftelijk reageren.

Wat is het vervolg?
De opmerkingen van de commissie RO en de klankbordgroep worden waar mogelijk verwerkt in het voorontwerp van het bestemmingsplan. Dit voorontwerp wordt naar verwachting begin 2002 ter inzage gelegd. Dan wordt tevens een informatieavond gehouden. Uw schriftelijke inspraakreacties zullen bij het opstellen van het ontwerp van het bestemmingsplan worden betrokken. Het voorontwerp zenden wij tevens aan diverse overleginstanties toe.
Naar verwachting wordt rond de zomer van 2002 het officiële ontwerp van het bestemmingsplan ter visie gelegd. Hiermee begint de fase dat de gemeenteraad wordt gevraagd het plan vast te stellen. In dat traject kunnen belanghebbenden hun zienswijzen nog kenbaar maken.
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, telefoon (0252) 433 164.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie