Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Derde kwartaalresultaten 2001 Arcadis

Datum nieuwsfeit: 13-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Arcadis
Zoek soortgelijke berichten
Arcadis

PERSBERICHT

CompanyAddressARCADIS NV

Utrechtseweg 68

Postbus 33

6800 LE Arnhem

Tel 026 3778 292

Fax 026 4438 381

www.arcadis.nl

FaxStart

Arnhem, 13 november 2001

ARCADIS CONTINUEERT WINSTGROEI EN

HANDHAAFT WINSTVERWACHTING VOOR 2001

ARCADIS heeft in het derde kwartaal van 2001 de opgaande lijn in de winstgevendheid kunnen continueren. De netto winst bedroeg EUR 5,1 miljoen, ruim 10% meer dan vorig jaar. De bedrijfsopbrengsten stegen met 6%. Het bedrijfsresultaat nam toe met 12% tot EUR 8,3 miljoen, waardoor de operationele marge verbeterde.

Over de eerste negen maanden van 2001 werd een winststijging voor buitengewone resultaten geboekt van bijna 12%. De bedrijfsopbrengsten stegen met 4%, het bedrijfsresultaat met 11%. In het 2e kwartaal van 2001 werd een bijzondere bate gerealiseerd van EUR 2 miljoen. Inclusief deze bate bedroeg de cumulatieve netto winst EUR 17,0 miljoen, een stijging van 26% ten opzichte van vorig jaar.

Financieel

Derde kwartaal


· Netto winst: EUR 5,1 miljoen, 10% meer dan de EUR 4,7 miljoen in 2000


· Resultaat per aandeel: EUR 0,25 tegenover EUR 0,23 in 2000

· Bedrijfsresultaat: 12% hoger naar EUR 8,3 miljoen van EUR 7,4 miljoen in 2000


· Bedrijfsopbrengsten: 6% hoger dan vorig jaar op EUR 200 miljoen van EUR 188 miljoen in 2000

Eerste negen maanden


· Netto winst voor buitengewoon resultaat: EUR 15,0 miljoen, 12% meer dan de EUR 13,5 miljoen in 2000


· Resultaat per aandeel voor buitengewoon resultaat: EUR 0,74 tegenover EUR 0,67 in 2000


· Bedrijfsresultaat: 11% hoger naar EUR 26,3 miljoen van EUR 23,7 miljoen in 2000


· Bedrijfsopbrengsten: 4% stijging naar EUR 582 miljoen van EUR 559 miljoen in 2000

De groei van de bedrijfsopbrengsten in het derde kwartaal is volledig autonoom en vooral afkomstig uit de segmenten infrastructuur en milieu. De invloed van wisselkoersverschillen was in het derde kwartaal nihil, terwijl het effect van de verkoop van de uitvoerende milieu-activiteiten niet geheel gecompenseerd werd door eerdere kleine acquisities in de Verenigde Staten en Brazilië.

De lichte daling van de bruto toegevoegde waarde (de eigen omzet van ARCADIS) in het derde kwartaal is met name toe te schrijven aan de scherpe teruggang van de vastgoedwaarderingsactiviteiten door het geringe aantal bezwaarschriften in het kader van de wet WOZ en aan de afbouw van activiteiten met lage marges. Dat de bedrijfsopbrengsten sterker stegen dan de bruto toegevoegde waarde is vooral het gevolg van de start van enkele grote turnkey projecten in Nederland en een toename van turnkey bodemsanerings-projecten in de Verenigde Staten.

Over de eerste negen maanden van 2001 bedroeg de autonome groei van de bedrijfsopbrengsten circa 3%. Exclusief de daling in de WOZ-activiteiten lag de autonome groei ruim boven de 5%.

Ir H.L.J. Noy, voorzitter van de Raad van Bestuur van ARCADIS zegt over de resultaten: "Ik ben blij dat we ondanks de verslechterende economie ons resultaat kunnen vasthouden. De trends die al zichtbaar waren in het eerste halfjaar, hebben zich in het derde kwartaal voortgezet. Met name in de infrastructuur- en milieumarkt slagen we erin groei te realiseren. In infrastructuur werkt ARCADIS aan langjarige projecten, veelal in opdracht van overheden. De budgetten voor deze projecten zijn vaak al gereserveerd, en dus minder gevoelig voor economische ontwikkelingen. In de milieumarkt hebben we ons marktaandeel kunnen vergroten. De groei in deze beiden markten heeft de teruggang in de gebouwenmarkt en de scherpe daling van de WOZ-activiteiten, meer dan gecompenseerd. De reorganisatie van deze laatste activiteiten is vrijwel afgerond en we concentreren ons nu op het ontwikkelen van dienstverleningsvormen die ons minder kwetsbaar maken voor de WOZ-cyclus."

Marktontwikkelingen

De hierna genoemde groeicijfers hebben betrekking op de eerste negen maanden van 2001.


· Infrastructuur: Over vrijwel de gehele linie groeien de activiteiten in dit segment. In Nederland zorgen de grote infrastructurele projecten, maar ook de investeringen op gemeentelijk niveau, voor aanhoudend veel werk. Ook in Spanje, de Verenigde Staten en Brazilië is sprake van aanzienlijke groei, terwijl in Chili de sterke toename van infrastructuurprojecten heeft gezorgd voor herstel van de resultaten. De groei in dit segment bedroeg 14% en met 47% was infrastructuur goed voor bijna de helft van de ARCADIS-omzet.


· Gebouwen: Als gevolg van de focus op activiteiten met een hogere toegevoegde waarde, daalde in Nederland de omzet in dit segment. In Duitsland blijft de markt slecht en werden onrendabele activiteiten verder afgebouwd. In België en Spanje werd een behoorlijke groei gerealiseerd. De verminderde investeringen in bedrijfsgebouwen zorgden in de Verenigde Staten voor een forse teruggang in de activiteiten. De omzetdaling bedroeg per saldo 18% waarvan ongeveer de helft het gevolg was van het aflopen van enkele grote turnkey projecten in de Verenigde Staten. Van de totale bedrijfsopbrengsten kwam 13% uit dit segment.


· Milieu: De grotere nadruk op handhaving van regelgeving resulteerde in Nederland in groei. Daar stond een daling tegenover door de eerder gedane desinvestering van de uitvoerende milieu-activiteiten. In de Verenigde Staten groeiden de milieu-activiteiten door vergroting van het marktaandeel en de uitvoering van turnkey bodemsanerings-projecten. Door de acquisitie van een kleine op milieugebied gespecialiseerde onderneming in Brazilië in het derde kwartaal, is ARCADIS in staat daar van de groeiende milieumarkt te profiteren. Ultimo het derde kwartaal kwam 29% van de omzet uit de milieumarkt; de groei bedroeg 8%.


· Communications: Ondanks de zwakke marktomstandigheden kon de groei in de telecommarkt uit het eerste halfjaar worden gecontinueerd. Door de tegenvallende ontwikkelingen in de WOZ-markt, daalde de omzet met 8%; 11% van de omzet kwam uit het communications-segment.

In de eerste negen maanden van 2001 was van de totale omzet 38% (2000: 39%) afkomstig uit Nederland, 40% (2000: 38%) uit Noord- en Zuid-Amerika, 18% (2000: 18%) uit overige Europese landen en 4% (2000: 5%) uit de rest van de wereld.

Projecten

In het derde kwartaal van 2001 werkte ARCADIS aan de volgende projecten:

Infrastructuur


· Een masterplan voor verbetering van de infrastructuur rondom Antwerpen om mobiliteit te verbeteren en aantrekkelijkheid als woon- en werkgebied in stand te houden;


· Aanleg van een metrolijn in de kuststreek bij Santiago in Chili, inclusief het ontwerp van 20 stations en van een 5-km-lange tunnel in de plaats Viña del Mar.

Gebouwen


· Ontwerp, programma van eisen en bouwrijp maken voor de bouw van een voetbalstadion met 20.000 zitplaatsen in Milwaukee in de Amerikaanse staat Wisconsin.


· In opdracht van MAB verzorgt ARCADIS de bouwtechniek, projectmanagement, directievoering en - toezicht bij de renovatie van het Westergasfabriekcomplex in Amsterdam.

Milieu


· Met transportonderneming GATX sloot ARCADIS een miljoenencontract voor de sanering van een voormalige terminal op Staten Island, New York;


· Oplevering van het grootste saneringsproject ooit in Nederland aan de Diemerzeedijk bij Amsterdam. ARCADIS werkte sinds 1997 aan herontwikkeling tot recreatiegebied.

Communications


· In Duitsland verzorgt ARCADIS voor Star 21, een grote wireless local loop operator, de ontwikkeling en toepassing van health & safety procedures voor 150 telecomsites;


· In Ierland en Saoedi-Arabië is ARCADIS voor miljoenen euros betrokken bij luchtfotografie en digitalisering van gegevens voor topografische kaarten.

Vooruitzichten

De dramatische gebeurtenissen van 11 september en de daarop volgende reacties, hebben wereldwijd geleid tot onzekerheid en verslechtering van de economische vooruitzichten. Door onze goed gevulde orderportefeuille is de impact daarvan op korte termijn beperkt. Naar verwachting zullen de effecten voor de infrastructuurmarkt gering blijven aangezien de overheid in de regel investeringen in infrastructuur ziet als middel om de economie te stimuleren. In de milieumarkt kunnen met name de bestedingen van bedrijven onder druk komen. Anderzijds biedt de versterkte tendens tot outsourcing in combinatie met vergroting van marktaandeel kansen voor groei, zoals de afgelopen periode heeft aangetoond. De terughoudendheid van bedrijven om te investeren in bedrijfsgebouwen die tot dusverre vooral in de Verenigde Staten merkbaar is, kan zich verder uitbreiden en zal naar verwachting langer voortduren. Hoewel herstel van de telecommarkt niet wordt verwacht voor 2003, biedt onze uitstekende positionering in dit segment ook in de tussenliggende periode mogelijkheden voor groei.

Bestuursvoorzitter Noy concludeert: "Hoewel de onzekerheid is toegenomen, blijven onze inspanningen gericht op vergroting van de winstgevendheid op basis van de herziene strategie die ruim een jaar geleden is ingezet. Dat betekent dat we ons richten op autonome groei gebruikmakend van ons omvangrijke kennispotentieel en hoogwaardige klantenbestand, op verbetering van de operationele marge en op gerichte uitbreiding van de activiteiten door acquisities, met prioriteit in de Verenigde Staten. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, handhaven we onze verwachting voor 2001 van een groei van de netto winst met circa 10%. Dit is exclusief de in het tweede kwartaal gerealiseerde bijzondere bate van per saldo EUR 2 miljoen."

ARCADIS is een toonaangevende dienstverlenende kennisorganisatie, wereldwijd werkzaam op de terreinen infrastructuur, gebouwen, milieu en communications. Wij nemen verantwoordelijkheid voor projecten en programma's van idee, via implementatie tot exploitatie. Centraal in onze integrale aanpak staat de meerwaarde voor onze opdrachtgevers. ARCADIS telt 8000 medewerkers, die met elkaar een jaarlijkse omzet van EUR 800 miljoen genereren. We zijn resultaatgericht, investeren voortdurend in onze kennis en vaardigheden, zodat we opdrachtgevers maximale waarde kunnen bieden in de vorm van haalbare oplossingen die bijdragen aan hun succes.

Voor meer informatie:

J. Slooten, ARCADIS, 026-3778604, e-mail (j.slooten@arcadis.nl)

Truus Lodder
Corporate Communications
phone: +31 (0)26 3778 286
Fax: +31 (0)26 4438 381
Email: (g.a.lodder@arcadis.nl)
Postbus 33, 6800 LE Arnhem

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie