Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Derde kwartaalresultaten 2001 Arcadis

Datum nieuwsfeit: 13-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Arcadis
Zoek soortgelijke berichten
Arcadis

PERSBERICHT

CompanyAddressARCADIS NV

Utrechtseweg 68

Postbus 33

6800 LE Arnhem

Tel 026 3778 292

Fax 026 4438 381

www.arcadis.nl

FaxStart

Arnhem, 13 november 2001

ARCADIS CONTINUEERT WINSTGROEI EN

HANDHAAFT WINSTVERWACHTING VOOR 2001

ARCADIS heeft in het derde kwartaal van 2001 de opgaande lijn in de winstgevendheid kunnen continueren. De netto winst bedroeg EUR 5,1 miljoen, ruim 10% meer dan vorig jaar. De bedrijfsopbrengsten stegen met 6%. Het bedrijfsresultaat nam toe met 12% tot EUR 8,3 miljoen, waardoor de operationele marge verbeterde.

Over de eerste negen maanden van 2001 werd een winststijging voor buitengewone resultaten geboekt van bijna 12%. De bedrijfsopbrengsten stegen met 4%, het bedrijfsresultaat met 11%. In het 2e kwartaal van 2001 werd een bijzondere bate gerealiseerd van EUR 2 miljoen. Inclusief deze bate bedroeg de cumulatieve netto winst EUR 17,0 miljoen, een stijging van 26% ten opzichte van vorig jaar.

Financieel

Derde kwartaal


· Netto winst: EUR 5,1 miljoen, 10% meer dan de EUR 4,7 miljoen in 2000


· Resultaat per aandeel: EUR 0,25 tegenover EUR 0,23 in 2000

· Bedrijfsresultaat: 12% hoger naar EUR 8,3 miljoen van EUR 7,4 miljoen in 2000


· Bedrijfsopbrengsten: 6% hoger dan vorig jaar op EUR 200 miljoen van EUR 188 miljoen in 2000

Eerste negen maanden


· Netto winst voor buitengewoon resultaat: EUR 15,0 miljoen, 12% meer dan de EUR 13,5 miljoen in 2000


· Resultaat per aandeel voor buitengewoon resultaat: EUR 0,74 tegenover EUR 0,67 in 2000


· Bedrijfsresultaat: 11% hoger naar EUR 26,3 miljoen van EUR 23,7 miljoen in 2000


· Bedrijfsopbrengsten: 4% stijging naar EUR 582 miljoen van EUR 559 miljoen in 2000

De groei van de bedrijfsopbrengsten in het derde kwartaal is volledig autonoom en vooral afkomstig uit de segmenten infrastructuur en milieu. De invloed van wisselkoersverschillen was in het derde kwartaal nihil, terwijl het effect van de verkoop van de uitvoerende milieu-activiteiten niet geheel gecompenseerd werd door eerdere kleine acquisities in de Verenigde Staten en Brazilië.

De lichte daling van de bruto toegevoegde waarde (de eigen omzet van ARCADIS) in het derde kwartaal is met name toe te schrijven aan de scherpe teruggang van de vastgoedwaarderingsactiviteiten door het geringe aantal bezwaarschriften in het kader van de wet WOZ en aan de afbouw van activiteiten met lage marges. Dat de bedrijfsopbrengsten sterker stegen dan de bruto toegevoegde waarde is vooral het gevolg van de start van enkele grote turnkey projecten in Nederland en een toename van turnkey bodemsanerings-projecten in de Verenigde Staten.

Over de eerste negen maanden van 2001 bedroeg de autonome groei van de bedrijfsopbrengsten circa 3%. Exclusief de daling in de WOZ-activiteiten lag de autonome groei ruim boven de 5%.

Ir H.L.J. Noy, voorzitter van de Raad van Bestuur van ARCADIS zegt over de resultaten: "Ik ben blij dat we ondanks de verslechterende economie ons resultaat kunnen vasthouden. De trends die al zichtbaar waren in het eerste halfjaar, hebben zich in het derde kwartaal voortgezet. Met name in de infrastructuur- en milieumarkt slagen we erin groei te realiseren. In infrastructuur werkt ARCADIS aan langjarige projecten, veelal in opdracht van overheden. De budgetten voor deze projecten zijn vaak al gereserveerd, en dus minder gevoelig voor economische ontwikkelingen. In de milieumarkt hebben we ons marktaandeel kunnen vergroten. De groei in deze beiden markten heeft de teruggang in de gebouwenmarkt en de scherpe daling van de WOZ-activiteiten, meer dan gecompenseerd. De reorganisatie van deze laatste activiteiten is vrijwel afgerond en we concentreren ons nu op het ontwikkelen van dienstverleningsvormen die ons minder kwetsbaar maken voor de WOZ-cyclus."

Marktontwikkelingen

De hierna genoemde groeicijfers hebben betrekking op de eerste negen maanden van 2001.


· Infrastructuur: Over vrijwel de gehele linie groeien de activiteiten in dit segment. In Nederland zorgen de grote infrastructurele projecten, maar ook de investeringen op gemeentelijk niveau, voor aanhoudend veel werk. Ook in Spanje, de Verenigde Staten en Brazilië is sprake van aanzienlijke groei, terwijl in Chili de sterke toename van infrastructuurprojecten heeft gezorgd voor herstel van de resultaten. De groei in dit segment bedroeg 14% en met 47% was infrastructuur goed voor bijna de helft van de ARCADIS-omzet.


· Gebouwen: Als gevolg van de focus op activiteiten met een hogere toegevoegde waarde, daalde in Nederland de omzet in dit segment. In Duitsland blijft de markt slecht en werden onrendabele activiteiten verder afgebouwd. In België en Spanje werd een behoorlijke groei gerealiseerd. De verminderde investeringen in bedrijfsgebouwen zorgden in de Verenigde Staten voor een forse teruggang in de activiteiten. De omzetdaling bedroeg per saldo 18% waarvan ongeveer de helft het gevolg was van het aflopen van enkele grote turnkey projecten in de Verenigde Staten. Van de totale bedrijfsopbrengsten kwam 13% uit dit segment.


· Milieu: De grotere nadruk op handhaving van regelgeving resulteerde in Nederland in groei. Daar stond een daling tegenover door de eerder gedane desinvestering van de uitvoerende milieu-activiteiten. In de Verenigde Staten groeiden de milieu-activiteiten door vergroting van het marktaandeel en de uitvoering van turnkey bodemsanerings-projecten. Door de acquisitie van een kleine op milieugebied gespecialiseerde onderneming in Brazilië in het derde kwartaal, is ARCADIS in staat daar van de groeiende milieumarkt te profiteren. Ultimo het derde kwartaal kwam 29% van de omzet uit de milieumarkt; de groei bedroeg 8%.


· Communications: Ondanks de zwakke marktomstandigheden kon de groei in de telecommarkt uit het eerste halfjaar worden gecontinueerd. Door de tegenvallende ontwikkelingen in de WOZ-markt, daalde de omzet met 8%; 11% van de omzet kwam uit het communications-segment.

In de eerste negen maanden van 2001 was van de totale omzet 38% (2000: 39%) afkomstig uit Nederland, 40% (2000: 38%) uit Noord- en Zuid-Amerika, 18% (2000: 18%) uit overige Europese landen en 4% (2000: 5%) uit de rest van de wereld.

Projecten

In het derde kwartaal van 2001 werkte ARCADIS aan de volgende projecten:

Infrastructuur


· Een masterplan voor verbetering van de infrastructuur rondom Antwerpen om mobiliteit te verbeteren en aantrekkelijkheid als woon- en werkgebied in stand te houden;


· Aanleg van een metrolijn in de kuststreek bij Santiago in Chili, inclusief het ontwerp van 20 stations en van een 5-km-lange tunnel in de plaats Viña del Mar.

Gebouwen


· Ontwerp, programma van eisen en bouwrijp maken voor de bouw van een voetbalstadion met 20.000 zitplaatsen in Milwaukee in de Amerikaanse staat Wisconsin.


· In opdracht van MAB verzorgt ARCADIS de bouwtechniek, projectmanagement, directievoering en - toezicht bij de renovatie van het Westergasfabriekcomplex in Amsterdam.

Milieu


· Met transportonderneming GATX sloot ARCADIS een miljoenencontract voor de sanering van een voormalige terminal op Staten Island, New York;


· Oplevering van het grootste saneringsproject ooit in Nederland aan de Diemerzeedijk bij Amsterdam. ARCADIS werkte sinds 1997 aan herontwikkeling tot recreatiegebied.

Communications


· In Duitsland verzorgt ARCADIS voor Star 21, een grote wireless local loop operator, de ontwikkeling en toepassing van health & safety procedures voor 150 telecomsites;


· In Ierland en Saoedi-Arabië is ARCADIS voor miljoenen euros betrokken bij luchtfotografie en digitalisering van gegevens voor topografische kaarten.

Vooruitzichten

De dramatische gebeurtenissen van 11 september en de daarop volgende reacties, hebben wereldwijd geleid tot onzekerheid en verslechtering van de economische vooruitzichten. Door onze goed gevulde orderportefeuille is de impact daarvan op korte termijn beperkt. Naar verwachting zullen de effecten voor de infrastructuurmarkt gering blijven aangezien de overheid in de regel investeringen in infrastructuur ziet als middel om de economie te stimuleren. In de milieumarkt kunnen met name de bestedingen van bedrijven onder druk komen. Anderzijds biedt de versterkte tendens tot outsourcing in combinatie met vergroting van marktaandeel kansen voor groei, zoals de afgelopen periode heeft aangetoond. De terughoudendheid van bedrijven om te investeren in bedrijfsgebouwen die tot dusverre vooral in de Verenigde Staten merkbaar is, kan zich verder uitbreiden en zal naar verwachting langer voortduren. Hoewel herstel van de telecommarkt niet wordt verwacht voor 2003, biedt onze uitstekende positionering in dit segment ook in de tussenliggende periode mogelijkheden voor groei.

Bestuursvoorzitter Noy concludeert: "Hoewel de onzekerheid is toegenomen, blijven onze inspanningen gericht op vergroting van de winstgevendheid op basis van de herziene strategie die ruim een jaar geleden is ingezet. Dat betekent dat we ons richten op autonome groei gebruikmakend van ons omvangrijke kennispotentieel en hoogwaardige klantenbestand, op verbetering van de operationele marge en op gerichte uitbreiding van de activiteiten door acquisities, met prioriteit in de Verenigde Staten. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, handhaven we onze verwachting voor 2001 van een groei van de netto winst met circa 10%. Dit is exclusief de in het tweede kwartaal gerealiseerde bijzondere bate van per saldo EUR 2 miljoen."

ARCADIS is een toonaangevende dienstverlenende kennisorganisatie, wereldwijd werkzaam op de terreinen infrastructuur, gebouwen, milieu en communications. Wij nemen verantwoordelijkheid voor projecten en programma's van idee, via implementatie tot exploitatie. Centraal in onze integrale aanpak staat de meerwaarde voor onze opdrachtgevers. ARCADIS telt 8000 medewerkers, die met elkaar een jaarlijkse omzet van EUR 800 miljoen genereren. We zijn resultaatgericht, investeren voortdurend in onze kennis en vaardigheden, zodat we opdrachtgevers maximale waarde kunnen bieden in de vorm van haalbare oplossingen die bijdragen aan hun succes.

Voor meer informatie:

J. Slooten, ARCADIS, 026-3778604, e-mail (j.slooten@arcadis.nl)

Truus Lodder
Corporate Communications
phone: +31 (0)26 3778 286
Fax: +31 (0)26 4438 381
Email: (g.a.lodder@arcadis.nl)
Postbus 33, 6800 LE Arnhem

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...