Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nota van wijziging op voorstel van belastingplan 2002 II

Datum nieuwsfeit: 13-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

De voorzitter van de Tweede Kamer der

Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Datum Uw brief Ons kenmerk (Kenmerk)

13 november 2001 WDB 2001-00667 M

Onderwerp

Nota van wijziging op voorstel van wet tot wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002 II - Economische infrastructuur)

Hierbij bied ik u de tweede nota van wijziging aan inzake het voorstel van Wet houdende wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002 II - Economische infrastructuur (28 034))

De Staatssecretaris van Financiën,

28
034
Wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002 II - Economische infrastructuur)

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

I.

Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:


1. Aan het eerste lid van artikel 3.33 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot door een komma, toegevoegd: mits van de totale voortbrengingskosten van de film meer dan de helft betrekking heeft op voortbrenging in Nederland.


2. In het derde lid vervalt "waarvan de voortbrengingskosten grotendeels betrekking hebben op voortbrenging in Nederland en".

II.

In artikel I, onderdeel F, wordt aan het eerste lid van artikel 3.42b, onder vervanging van de punt aan het slot door een komma, toegevoegd: mits van de totale voortbrengingskosten van de film meer dan de helft betrekking heeft op voortbrenging in Nederland.

III.

Artikel IV wordt als volgt gewijzigd:

A. In onderdeel A wordt "in verbinding met het vijfde lid" vervangen door: in verbinding met het vierde en vijfde lid.

B. Voor de tekst van onderdeel LA wordt de aanduiding "1." geplaatst. Voorts wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. In het tot onderdeel f verletterde onderdeel e wordt "als bedoeld in onderdeel d" vervangen door: als bedoeld in onderdeel e.

C. Aan onderdeel N worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

4. In het tot tiende lid vernummerde achtste lid, onderdeel c, wordt "bedoeld in het vierde lid, onderdelen b of c" vervangen door: bedoeld in het vierde lid, onderdelen a of b.

5. In het tot elfde vernummerde negende lid wordt "het vierde lid, onderdelen b of c" vervangen door: het vierde lid, onderdelen a of b. Voorts wordt "de voorwaarde van onderdeel a" vervangen door: de voorwaarde in de aanhef.

IV.

Na artikel VIIa wordt ingevoegd:

Artikel VIIb

Indien het bij koninklijke boodschap van 25 oktober 1999 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 c.a. (herziening regime fiscale eenheid, 26 856) tot wet wordt verheven en op een later tijdstip in werking treedt dan deze wet, wordt artikel I van die wet als volgt gewijzigd:


1. Onderdeel Ba wordt als volgt gewijzigd:


a. In het eerste lid wordt "onder vernummering van het vierde tot en met tiende lid tot vijfde tot en met elfde lid" vervangen door: onder vernummering van het vierde tot en met elfde lid in vijfde tot en met twaalfde lid.


b. In het tweede lid wordt "in het tot negende lid vernummerde achtste lid" vervangen door: in het tot tiende lid vernummerde negende lid.


2. Na onderdeel Ba wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Bb. In artikel 8c, vierde lid, wordt "vierde onderscheidenlijk vijfde lid" vervangen door: vierde lid in verbinding met het zesde lid, onderscheidenlijk vijfde lid.


3. In onderdeel D wordt "tweede volzin" vervangen door: vierde volzin.


4. Na onderdeel G wordt een onderdeel H ingevoegd, luidende:
H. In artikel 13e, eerste lid, wordt "artikel 13d, achtste lid, vervangen door: artikel 13d, negende lid.


5. In het in onderdeel M voorgestelde artikel 15ac, derde lid, wordt "artikel 9, eerste lid, onderdeel h" vervangen door: artikel 9, eerste lid, onderdeel g.


6. Het in onderdeel N voorgestelde artikel 15a, eerste tot en met zevende lid, wordt als volgt gewijzigd:


a. In het eerste lid wordt "onder vernummering van het vijfde en zesde lid in zevende onderscheidenlijk achtste lid" vervangen door: onder vernummering van het vijfde tot en met zevende lid in achtste tot en met tiende lid.


b. In het vierde lid wordt "artikel 9, eerste lid, onderdeel h" vervangen door: artikel 9, eerste lid, onderdeel g.


c. In het zesde lid wordt "artikel 9, eerste lid, onderdeel h" vervangen door: artikel 9, eerste lid, onderdeel g.


d. In het tot tiende lid vernummerde negende lid wordt "Het bepaalde in artikel 15, zesde en zevende lid" vervangen door "Het bepaalde in artikel 15ac, vijfde en zesde lid.


7. Onderdeel Na vervalt.


8. Onderdeel O wordt vervangen door: In artikel 18, eerste lid, wordt "vijfde, zevende en negende lid" vervangen door: zesde, achtste, tiende en twaalfde lid.

Toelichting

Met deze nota van wijziging wordt gevolg gegeven aan de aankondiging in de nota van wijziging op het Belastingplan 2002 deel IV (28 015) dat nog een nota van wijziging zou volgen in verband met de samenloop tussen de wetsvoorstellen die nog in behandeling zijn bij de Tweede Kamer en het reeds bij de Eerste Kamer aanhangige voorstel van wet 26 854 inzake herziening regime fiscale eenheid.

Voorts is een aanpassing opgenomen van de fiscale regelingen voor de film om beter te verzekeren dat de bestedingseis kan worden gecontroleerd.

Ten slotte wordt in deze nota van wijziging een aantal abusievelijk onjuiste verwijzingen in dit wetsvoorstel en het wetsvoorstel inzake herziening regime fiscale eenheid gecorrigeerd.

I. en II.

De wijzigingen in deze onderdelen hebben betrekking op de willekeurige afschrijving film en de filminvesteringsaftrek. Om beter te waarborgen dat de eis dat het budget voor de film voor meer dan 50% betrekking heeft op voortbrenging in Nederland (bestedingseis) kan worden gecontroleerd, wordt deze eis in het eerste lid van artikel 3.33 en het eerste lid van artikel 3.42b opgenomen. Daarmee kan deze eis vervallen in het derde lid van artikel 3.33.

III.

Met deze bepaling wordt een aantal onjuiste verwijzingen door de aanpassingen in artikel IV van het onderhavige wetsvoorstel gecorrigeerd.

Met het eerste lid wordt bereikt dat in het in onderdeel A voorgestelde artikel 6 ook wordt verwezen naar het in onderdeel D voorgestelde nieuwe vierde lid van artikel 9.

Op grond van onderdeel LA is een nieuw onderdeel ingevoegd in artikel 17a en is een aantal onderdelen verletterd. Daarbij is de verwijzing naar een verletterd onderdeel van dat artikel niet aangepast. Dit wordt gecorrigeerd met het tweede lid.

Op grond van onderdeel N zijn twee leden in artikel 20a ingevoegd. De verwijzingen naar de vernummerde leden waren echter nog niet aangepast. Dit wordt hersteld door het derde lid.

IV.

Met uitzondering van het vierde lid regelt deze bepaling de samenloop van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 c.a. (herziening regime fiscale eenheid, 26 856) en het onderhavige wetsvoorstel. Het eerste tot en met derde lid en vijfde en zesde lid zijn opgenomen omdat door het onderhavige wetsvoorstel een aantal verwijzingen in het eerstgenoemde wetsvoorstel niet meer juist is. De wijziging in artikel I, onderdeel Na, van het wetsvoorstel herziening regime fiscale eenheid vervalt omdat deze wijziging al in het onderhavige wetsvoorstel is opgenomen. Op grond van beide wetsvoorstellen wordt een zelfde zinsnede van artikel 18 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 aangepast. Het achtste lid regelt deze samenloop.

Op grond van het vierde lid wordt een onjuiste verwijzing in artikel 13e naar het achtste lid artikel 13d van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 gecorrigeerd. Dit achtste lid is op grond van artikel I, onderdeel D, van het wetsvoorstel herziening regime fiscale eenheid vernummerd.

De Staatssecretaris van Financiën

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...