Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Marketing Performance Management in FD

Datum nieuwsfeit: 13-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Tweedaagse cursus
Marketing Performance Management in de Financiële Dienstverlening

13 en 14 november 2001, Meeting Plaza Maarssen
logo0012-kl.jpg (4947 bytes)

---

Slechts 44 procent van de bedrijven binnen de financiële sectoren is tevreden over zijn marketing- en verkoopprestaties, zo blijkt uit recent onderzoek van Twynstra Gudde. Bovendien is de afstand tuseen de gemiddelde prestaties en de best practice behoorlijk groot. Wie een beter inzicht heeft in de factoren die bepalend zijn voor commerciële effectiviteit, heeft de sleutel tot prestatieverbetering in handen.

Maximaal 22 deelnemers!

Docenten:
drs. M.H.M. Jansen, Twynstra Gudde
J.W.E. Lodders, Twynstra The Bridge

Prepositie:
Recent onderzoek door Harvard heeft uitgewezen dat klanttevredenheid de enige indicator is voor winstgevendheid op de lange termijn. Het is daarom noodzakelijk voor ondernemingen om gedifferentieerd en 'dicht op de klant' te meten en ook het meet-instrumentarium aan te passen op recente ontwikkelingen op het marketingvlak, waaronder CRM en het 1:1 marketing denken. Dat dit noodzakelijk is heeft recent onderzoek van Twynstra Gudde uitgewezen: slechts 44 procent van de bedrijven in de financiële sector is tevreden over de marketing- en verkoopprestaties. Bovendien is de afstand tussen gemiddelde prestaties en de best practice behoorlijk groot.

Inhoud:
Deze training beantwoordt de vraag waarom het verbeteren van marketingprestaties nodig is en op welke manier de gewenste verbeteringen bereikt kunnen worden. De marketingplanning cyclus meten-plannen-uitvoeren is daarbij het vertrekpunt.

Ondanks vrijwel aanhoudende groei van financiële resultaten en de toegenomen inspanningen op marketinggebied, zijn financiële dienstverleners niet tevreden over hun marketingprestaties. Nader onderzoek leerde dat er grote verschillen bestaan in de commerciële prestaties van financiële dienstverleners. De algehele conclusie uit het onderzoek luidt dat banken en verzekeraars hun commerciële prestaties aanzienlijk kunnen verbeteren. De 'best practice' op het gebied van marketing prestaties vormt daarvoor een bruikbare, praktische benchmark.

Deze 'best practices' richten hun strategie, marketingactiviteiten, organisatie en besturing in op de commerciële werkelijkheid, waarin zij de klant als uniek individu benaderen. Zij beperken zich niet tot de grenzen van de bestaande business, maar kijken daaroverheen naar de ervaringswereld van de klant.

Bij het opstellen van de managementagenda betrekken de 'best practices' de effectiviteit van acties en sturen zij op commerciële prestaties. Vergroten van de commerciële effectiviteit begint dan bij de definitie en monitoring van de gewenste prestaties. Meten is de eerste stap, planning de tweede stap. In deze training wordt de samenhang in de cyclus van meten, plannen en uitvoeren benadrukt, ofwel het managen op basis van marketing prestaties: Marketing Performance Management.

Marketing Performance Management is een specifieke toepassing van Performance Management binnen het commerciële domein. Marketing Performance Management is het proces van richten, inrichten en bekrachtigen teneinde de uitvoering mogelijk te maken en het faciliteren van effectmetingen van marketing en verkoop op een evenwichtige en samenhangende wijze. Professioneel marketing performance management geeft het management grip op commerciële prestaties.

Aan het eind van deze training bent u in staat:
* te onderkennen welke verbetermogelijkheden voor commerciële prestaties in uw organisatie aanwezig zijn

* de juiste stuurvariabelen voor uw organisatie te selecteren
* met behulp van deze stuurvariabelen richting te geven aan uw commerciële acties

* te definiëren op welke wijze u meer grip krijgt op de commerciële prestaties van uw organisatie

Doelgroepen (in de financiële sector):

* Marketingmanagers & -controllers

* Marketingservices medewerkers

* Business Unit managers & Operations managers
* (Interne) Adviseurs strategie en commercie
---

Programma Dag 1
9.30 Ontvangst deelnemers
10.00

* Kennismaken

* Programma uitleg

* Introductie op meten: beschrijving van mogelijke meetinstrumenten, uitleg over selectie van, en eisen aan meetinstrumenten
* Game, waarin de deelnemer op interactieve wijze ervaart hoe belangrijk en lastig het is te sturen en keuzes te maken met beperkte informatie in het marketingproces

12.30 Lunch
13.30

* Vervolg game

* Evaluatie game: koppeling van ervaringen uit het game naar de dagelijkse praktijk

* Leerdoelstellingen

17.00 Snackbreak
17.45 Uitleg modellen en methodieken. Introductie op Marketing Performance Management. Hoe kan grip worden verkregen op commerciële prestaties? Tevens beschrijving van de samenhang tussen Marketing Performance Management en marketingtrends als CRM, klantwaarde en e-commerce.
19.15 Afsluiting dag 1

Programma Dag 2
9.30 Ontvangst deelnemers
10.00 Toetsing en integratie theorie en praktijk. Uitdiepen van verschillende aspecten van MPM (richten, uitvoeren en meten). Welke acties worden in de praktijk ondernomen, wat is de samenhang met de gekozen richting (vastgelegd in de strategie) en hoe worden marketingprestaties door goed presterende ondernemingen bestuurd? 12.30 Lunch
13.30 Toepassen van het geleerde in de eigen situatie, met als eindresultaat de formulering van een opdracht die de deelnemers meenemen naar de eigen werksituatie.
16.30 Afsluiting en evaluatie

---

Datum en plaats
13 en 14 november 2001, Meeting Plaza Maarssen.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden door het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier in te vullen en te e-mailen. Twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een bewijs van inschrijving en een routebeschrijving. Heeft u vijf werkdagen voor aanvang van de cursus nog niets van ons ontvangen, neemt u dan even contact met ons op (040
- 212 94 99).

Kosten
De kosten voor deelname aan deze cursus bedragen EUR. 1295,-/ Hfl. 2853,80 (excl. BTW) per persoon. Bij deze prijs zijn koffie/thee, lunch en uitgebreide congresdocumentatie inbegrepen.

Verhinderd?
Indien u verhinderd bent, kunt u in uw plaats een collega deel laten nemen, mits deze in het bezit is van uw inschrijving. Indien u uw inschrijving wilt annuleren dient u rekening te houden met de volgende regelingen. U kunt tot 12 weken voor de datum van plaatsvinden c.q. aanvang van de cursus annuleren. Annulering dient per aangetekend schrijven te geschieden Bij annulering tot 2 weken voor de datum van plaatsvinden c.q. aanvang van de cursus, berekenen wij u euro 50/ f 110,20 (excl. BTW) aan administratiekosten. Bij latere annulering bent u echter het volledige cursusgeld verschuldigd. De documentatie wordt u dan automatisch toegezonden.

Voor meer informatie:
Centrum voor Kennis Communicatie
Drs. Stefan Kuipers
Postbus 984
5600 AZ Eindhoven
Telefoon 040 - 212 94 99
Fax 040 - 212 94 07
E-mail stefan@ckc-seminars.nl
Internet www.ckc-seminars.nl

---

info@ckc-seminars.nl
| index | profiel | agenda | adresgegevens | | aanmeldingsformulier | informatieformulier |

www.ckc-seminars.nl

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie