Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Nota van Wijziging Belastingplan 2002 deel III

Datum nieuwsfeit: 13-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500EA DEN HAAG

Datum Uw brief Ons kenmerk (Kenmerk)

12 november WV 2001-00646 M 2001

Onderwerp

Tweede nota van wijziging op voorstel van wet houdende wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002-III Natuur, milieu en vervoer (28014)

Hierbij bied ik u de tweede nota van wijziging aan inzake het voorstel van Wet houdende wijziging van belastingwetten c.a.
(Belastingplan 2002-III Natuur, milieu en vervoer (28 014).

De Staatssecretaris van Financiën,

28 014 Wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002-III Natuur, milieu en vervoer)

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel III, onderdeel L, eerste lid, wordt "In het negende lid" vervangen door: In artikel 36l, negende lid.

II

In artikel X worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A. In het zesde lid wordt "J, tweede en derde lid," telkens vervangen door: J, derde en vierde lid,.

B. In het zevende lid wordt "J, eerste lid," telkens vervangen door: J, tweede lid,.

Toelichting

Wijziging artikel III, onderdeel L inzake artikel 36l van de Wet belastingen op
milieugrondslag

Bij de nota van wijziging is in artikel III, onderdeel L, een nieuw eerste lid ingevoegd. Daarbij is niet aangegeven dat de wijziging betrekking heeft op artikel 36l van de Wet belastingen op milieugrondslag. Dat is thans wel het geval.

Wijziging in artikel X, zesde en zevende lid, inzake artikel III, onderdeel J .

De wijzigingen in artikel X houden verband met de toevoeging bij de nota van wijziging van een nieuw eerste lid in onderdeel J van het voorstel van wet. De inwerkingtredingsbepaling wordt thans daaraan aangepast.

De Staatssecretaris van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie