Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Eemnes

Datum nieuwsfeit: 13-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Eemnes
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes

wethouders van Eemnes d.d. 13 november 2001
Bevordering en vaste aanstelling brandweer personeel 2001. Een aantal vrijwilligers dient bevorderd / aangesteld te worden in vaste dienst per 16 november 2001.

Besluiten tot bevordering c.q. in vaste dienst aanstellen van genoemde personen.

Verkiezingen.
Benoeming voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, leden en plaatsvervangende leden voor het hoofd- en centraal stembureau.

Benoeming leden hoofd- en centraal stembureau.

Integrale veiligheid.
Verslag vergadering werkgroep integrale veiligheid d.d. 29 oktober 2001.

V.k.a.

Uitwerking beslispunt 1, Brandweernota 2001 - 2006. Op 28 mei 2001 heeft de gemeenteraad de brandweernota, inclusief de beslispunten vastgesteld. Het moment is aangebroken invulling te geven aan beslispunt 1; uitbreiding van de huidige formatie van 1,4 fte, naar 4,5 fte.
Instemmen met:

1. Uitbreiden uren commandant van 16 naar 36 uur.
2. Uitbreiden uren medewerker technische dienst naar 36 uur per 1 januari 2002.

3. Het openstellen van de functie medewerker preparatie voor 36 uur per week.

4. Invulling functie medewerker preventie, zo mogelijk in samenwerking met de gemeente Soest.

5. 0,4 fte administratie invoegen in functies technische dienst en preparatie.

6. 0,5 fte overig, vooralsnog aan rampenbestrijding en projectmatige inzet besteden. En deze uitwerking ter kennis brengen van commissie I. Principe verzoek voor woonruimte op perceel sectie I nr. 497. Verzocht wordt om toestemming voor een bouwvlak van ca. 150 m² te bestemmen ten behoeve van woonruimte op perceel sectie I nr. 497 (Eembrugge).

Principe verzoek afwijzen.

Vergadering commissie bezwaar- en beroepschriften. Uitnodiging / stukken voor de vergadering van 8 november 2001.


- Een gemachtigde afvaardigen naar de hoorzitting.
- Overigens v.k.a.

Op weg naar een nieuw streekplan.
Korte ambtelijke reactie op de opzet van de discussienota ten behoeve van de verdere dialoog.
Voorstel:

1. Instemmen met reactie en deze gebruiken als basis voor verder overleg.

2. Ter kennisneming aanbieden aan commissie II. Korte ambtelijke reactie met verwijzing naar toekomstvisie. Niet nu naar commissie.
Kwartaalrapportage maatwerk garantieproduct.
Ieder kwartaal ontvangen wij een rapportage van het Maatwerk Garantie product, waarmee wij gegarandeerd beleggen.

V.k.a. en t.k.n. commissie III.

Meerjarenplanning woningbouw 2002-2008.
De gemeente moet de jaarlijkse planninglijsten woningbouw insturen naar de provincie.
Voorstel:

1. Opgave doen aan de provincie conform bijgevoegde meerjarenplanning.


2. Planning achteraf op agenda van commissie III plaatsen en voorstellen deze voor kennisgeving aan te nemen. Conform.
Bestuurlijk overleg SCW gemeente Eemnes.
Verslag van overleg.

1. verslag voor kennisgeving aannemen.

2. Ter kennisneming aanbieden aan commissie III.

Conform.

Aanpassing Legestabel 2001: tarief Gehandicaptenparkeerkaart. Per 1 oktober jl. is het "hoge" tarief van f.91,55 voor de Gehandicaptenparkeerkaart vastgesteld. Echter voor het jaar 2002 heeft de raad dit tarief bepaald op f. 25,00 ( 11,30). Het ligt voor de hand dit verlaagde tarief nu ook voor 2001 toe te passen. Het raadsvoorstel tot wijziging en het daarbij behorende raadsbesluit doorleiden naar de raadsvergadering van 26 november 2001.
Voorstel: 1. Het tarief voor de Gehandicaptenparkeerkaart wijzigen in f. 25,00.
2. Drie personen het verschil in prijs terugbetalen. Het bijgevoegde raadsvoorstel en -raadsbesluit doorleiden naar de raadsvergadering van 26 november 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie