Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beleid voor vergunningen schelpenwinning herzien

Datum nieuwsfeit: 13-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Verkeer en Waterstaat


www.minvenw.nl

MIN VenW: Beleid voor vergunningen schelpenwinning herzien

Beleid voor vergunningen schelpenwinning herzien

Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat heeft het beleid voor het verlenen van vergunningen voor schelpenwinning in rijkswateren gedeeltelijk herzien. Hiertoe heeft zij de partiële herziening Landelijke Beleidsnota Schelpenwinning vastgesteld. Aanleiding voor de herziening zijn de resultaten van onderzoek naar schelpenwinning in de Waddenzee en de verdeling van de beschikbare vergunningen tussen de betrokken schelpenwinbedrijven.

Om te komen tot een betere spreiding van de schelpenwinning in het Waddengebied, worden in de nota nadere quota per deelgebied vastgesteld. Verder zal een beperkt deel van de oostelijke Waddenzee weer opengesteld worden voor schelpenwinning. Het betreft alleen delen waar geen natuurwaarden in het geding zijn. In de Noordzeekustzone ten noorden van de Waddeneilanden mogen geen schelpen gewonnen worden, met uitzondering van de buitendelta.s.

Voor de verdeling van vergunningen onder de schelpenwinbedrijven, zal toegewerkt worden naar een aangepast systeem. De bedoeling is de vastgestelde schelpenwinmogelijkheden deels te verdelen via een systeem van openbare inschrijving en deels direct toe te wijzen aan de schelpenwinbedrijven die op dat moment schelpen winnen. Zo ontstaat een evenwicht tussen marktwerking en continuïteit van de op dat moment werkzame schelpenwinbedrijven. Deze systematiek heeft zowel betrekking op het Waddengebied als op de Zeeuwse wateren.

De partiële herziening van de Schelpennota vormt het kader voor het verlenen van vergunningen voor schelpenwinning in rijkswateren voor de periode tot 2010. De ontwerp-nota heeft in de maanden juli tot september de inspraakprocedure doorlopen, waarbij ook advies is uitgebracht door de Commissie voor de Milieueffectrapportage en de Waddenadviesraad. De resultaten van advies en inspraak zijn in de nota verwerkt.

Voor meer informatie:

Monica van Adrichem, 070-3517570

13 nov 01 14:56

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie