Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kabinetsstandpunt accountantswetgeving naar Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 13-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Economische Zaken
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Economische Zaken


www.minez.nl

MIN EZ:kabinetsstandpunt evaluatie accountantswetgeving

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 152
Datum: 13-11-2001

KABINETSSTANDPUNT EVALUATIE ACCOUNTANTSWETGEVING NAAR TWEEDE KAMER

Minister Jorritsma van Economische Zaken heeft mede namens minister Zalm van Financiën en minister Korthals van Justitie een notitie naar de Tweede Kamer gestuurd over de uitkomsten van de evaluatie van de accountantswetgeving. In de notitie kondigt zij de maatregelen aan die het kabinet wil nemen om de publieke rol van de accountant van een steviger fundament te voorzien. Door deze maatregelen wordt een evenwichtige balans tussen zelfregulering en overheidstoezicht tot stand gebracht.

Actuele ontwikkelingen in het accountantsberoep, zoals de opkomst van de forensische accountants en de discussie over de onafhankelijkheid van accountants, vragen volgens het kabinet om heldere regels en effectief toezicht op certificeringsbevoegde accountants. Om dit te bereiken neemt het kabinet de volgende maatregelen:


- De beroepsregels waaraan certificeringsbevoegde accountants dienen te voldoen worden voortaan door de Minister van Economische Zaken vastgesteld;

- De certificeringsbevoegde accountants komen onder toezicht van een nieuwe onafhankelijke toezichthouder.

Met deze maatregelen beoogt het kabinet de maatschappelijke inbedding en transparantie van de beroepsregels te vergroten. Het vertrouwen van de gebruikers van accountantsverklaringen in de effectiviteit van deze regels zal daardoor toenemen. De onafhankelijke toezichthouder zal bovendien een actief handhavingsbeleid gaan voeren. De toezichthouder zal daarbij prioriteit geven aan de handhaving van de onafhankelijkheidsregels voor de certificeringsbevoegde accountants.

De publieke taken van de beroepsorganisaties NIVRA en NOvAA zullen door de onafhankelijke toezichthouder worden overgenomen. De toezichthouder zal de status van zelfstandig bestuursorgaan krijgen. NIVRA en NOvAA zullen zich op de behartiging van de private taken kunnen gaan richten. Accountants die de certificeringsbevoegdheid willen verwerven dienen zich in te schrijven in een register dat door de toezichthouder zal worden beheerd. Het kabinet zal hiervoor geen nieuwe opleidings- of ervaringseisen stellen zodat de toegankelijkheid van de certificerende functie voor alle huidige accountants verzekerd blijft.

Minister Jorritsma gaat daarnaast in de notitie in op het plan om de accountancy opleidingen beter te laten aansluiten op internationale ontwikkelingen op het gebied van onderwijs zoals de invoering van de bachelor-masterstructuur en het accreditatiestelsel. Het toezicht op de opleidingen zal hierdoor in lijn worden gebracht met het reguliere onderwijstoezicht.

Tenslotte gaat Minister Jorritsma in op de initiatieven van de Europese Commissie om de beroepsregels voor onafhankelijkheid te harmoniseren. In navolging van de Europese Commissie ziet het kabinet af van een volledige scheiding van controle- en advieswerkzaamheden. Belangrijke overweging daarbij is dat het kabinet wil voorkomen dat de kosten voor met name het MKB onnodig zouden stijgen. In plaats daarvan stelt het kabinet voor om in de wet op te nemen dat een accountant opdrachten bij een controlecliënt van het eigen kantoor mag aanvaarden mits hij door middel van een 'onafhankelijkheidstoets' kan aantonen dat zijn onafhankelijkheid daardoor niet in gevaar wordt gebracht. Als uitzondering hierop worden in de wet twee specifieke combinaties van dienstverlening verboden: zowel het opmaken van de jaarrekening als het verzorgen van de financiële administratie van een controlecliënt van het eigen accountantskantoor worden niet meer toegestaan. Deze specifieke verbodsbepalingen zijn alleen van toepassing bij de door de overheid verplichte jaarrekeningcontroles.

Noot van de redactie: inlichtingen bij Jan van Diepen, tel: (070) 379 60 73

13 nov 01 15:12

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie