Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meer gezondheidsachterstand in grote steden

Datum nieuwsfeit: 13-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Zoek soortgelijke berichten
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Bilthoven, 13 november 2001

Meer gezondheidsachterstand in grote steden

PB27

Bewoners van de grote steden zijn gemiddeld minder gezond dan de rest van Nederland. Zo is er sprake van een slechtere ervaren gezondheid, meer psychiatrische problemen en een 11% hogere sterfte. Dit komt doordat de gezondheidstoestand van bewoners van achterstandswijken achterblijft. In deze wijken wonen veel mensen met een lage sociaal-economische status en allochtonen. Deze groepen hebben een minder goede gezondheid. De kans om voor het 65e jaar te overlijden is in een achterstandswijk 50% hoger dan in een welgestelde wijk. Daarbovenop is wonen in een achterstandswijk een extra risico voor de gezondheid. Hiermee is de wijk niet alleen vindplaats maar ook oorzaak van gezondheidsachterstand.

Bij ongewijzigd beleid blijven deze problemen voortbestaan. Mogelijk worden ze in de toekomst zelfs groter, doordat achterstandsgroepen zich sterker concentreren in bepaalde wijken.

Om de gezondheidsachterstand te verbeteren is een brede inspanning nodig. De volksgezondheidssector kan dat niet alleen. Veel mogelijkheden liggen binnen de invloedssfeer van andere beleidssectoren, zoals BZK, SZW, OCenW en VROM. Vooral het grotestedenbeleid kan veel bijdragen, maar dan moet bevordering van de gezondheid daar een expliciet onderdeel van worden. Een lokale aanpak is hierbij noodzakelijk. Het beleid moet zich vooral richten op het verbeteren van leefomstandigheden, bevorderen van gezond gedrag, versterken van intersectorale samenwerking en het beter benutten van bestaande kennis.

Dit zijn de voornaamste resultaten van het onderzoeksrapport: "Gezondheid in de grote steden, achterstanden en kansen", dat het RIVM vandaag heeft uitgebracht. Het onderzoek is verricht op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport m.m.v. het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Op dinsdagmiddag 27 november zal het onderzoek uitgebreid worden toegelicht op een wetenschappelijke vergadering van het RIVM over "Gezondheid en leefbaarheid in de grote steden".

Noten voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling: Voorlichting en PR van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Postbus 1 (Antonie van Leeuwenhoeklaan 9)
3720 BA Bilthoven
Telefoon 030-274 2560/4288
Fax 030-274 4471
E-mail: (info@rivm.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie