Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Groningen ruim miljoen voor consultatiebureaus

Datum nieuwsfeit: 13-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Groningen


Gemeente Groningen krijgt ruim een miljoen voor consultatiebureaus 13-11-2001

De gemeente Groningen heeft namens de gemeenten in de provincie f
1.084.600,35/ 492.170,18 ontvangen van de f 35 miljoen die het Kabinet beschikbaar heeft gesteld voor de Tijdelijke Regeling Vroegsignalering (TRV). Met dit geld wordt een aantal extra taken van consultatiebureaus in het kader van een sluitende aanpak 0-6 jarigen gefinancierd. De gemeenten willen zo een extra impuls geven aan het vroegtijdig signaleren van gezondheidsproblemen, maar ook van leer- en opvoedingsproblemen bij kinderen van 0 tot 6 jaar. De gemeente Groningen is voor deze tijdelijke regeling de coördinerende gemeente in de GGD-regio Groningen en zal thuiszorgorganisaties (waaronder de consultatiebureaus vallen) subsidiëren voor het uitvoeren van activiteiten. In Groningen zijn dit Thuiszorg Groningen en Icare. De Hulpverleningsdienst Groningen is de coördinerende dienst.

Tijdige ondersteuning
De overheid vindt het belangrijk dat kinderen en ouders vroegtijdig ondersteund worden bij vraagstukken rondom opvoeding en ontwikkeling. Waar nodig moet de overheid ingrijpen om te voorkomen dat kinderen later in de problemen komen of aansluiting missen in de maatschappij. Daartoe hebben Rijk, provincies en gemeenten in 1999 een gezamenlijke visie op het jeugdbeleid vastgesteld. Het uitgangspunt van deze visie is het realiseren van een samenhangend aanbod in het brede jeugdbeleid voor de groep kinderen van 0 tot 6 jaar, de zogenaamde sluitende aanpak.

De gemeenten hebben hierbij de regierol toebedeeld gekregen. Een knelpunt in de sluitende aanpak ligt onder meer op het gebied van de consultatiebureaus. Er zijn vele soorten risicos te onderkennen bij kinderen waarbij te verwachten is dat kinderen op latere leeftijd problemen gaan krijgen. Door in een zo vroeg mogelijk stadium dergelijke risicos te signaleren en hier adequaat mee om te gaan, vermindert de kans op problemen aanzienlijk.

Knelpunten oplossen
De nu toegekende financiële middelen zijn primair bedoeld voor het oplossen van geconstateerde knelpunten en voor het uitwerken van extra taken van consultatiebureaus, zoals onder meer het vergroten van het bereik van consultatiebureaus, het verwijzen en begeleiden van jonge kinderen met een taalontwikkelingsachterstand naar voorschoolse- en vroegschoolse voorzieningen en het ondersteunen en begeleiden van ouders of verzorgers met jonge kinderen. Het verbeteren van de samenwerking op lokaal niveau van consultatiebureaus met voorschoolse voorzieningen, basisscholen, gemeentelijke gezondheidsdiensten en voorzieningen voor jeugd is een andere doelstelling.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie