Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Baggerwerkzaamheden Victoria Vesta vijver gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 14-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Baggerwerkzaamheden Victoria Vesta vijver

In de maanden november en december wordt de Victoria Vesta vijver aan de Veenderweg in de wijk Veldhuizen uitgebaggerd. Deze vijver is als eerste aan de beurt in een reeks van baggerwerkzaamheden in alle vijvers binnen de gemeente Ede. Aan de daadwerkelijke baggerwerkzaamheden is al de nodige voorbereiding vooraf gegaan. De Victoria Vesta vijver - ook wel Proosdijvijver genoemd - wordt gebruikt als visvijver.

Aanleiding/voorbereidingen

Momenteel wordt voor de gehele gemeente Ede - dus inclusief de buitengebieden - een waterplan opgesteld, met daarin zowel een visie als de bijbehorende concrete maatregelen om tot uitvoering van de visie te komen. Binnen dit omvangrijke project werken de gemeente Ede, het waterschap Vallei en Eem, de provincie Gelderland en het drinkwaterbedrijf nauw samen. Zo halverwege het voorjaar van 2002 is het waterplan gereed. Hierin staat voor de eerstkomende vijf jaar een gedetailleerd uitvoeringsprogramma.

Een baggerplan voor de vijvers binnen de gemeentegrenzen maakt deel uit van het waterplan. Voorafgaand aan het baggeren zelf wordt voor elke vijver een inventarisatie gemaakt van de hoeveelheid en de kwaliteit van het aanwezige slib. Deze werkzaamheden worden ook in de komende periode uitgevoerd. Op basis van die gegevens wordt een concreet baggerplan opgesteld, in welke volgorde de vijvers uitgebaggerd gaan worden en wat er met het uitgebaggerde slib gaat gebeuren. De mate van verontreiniging is hiervoor de maatstaf. Indien mogelijk zal het slib zoveel mogelijk worden hergebruikt als een zogenaamde secundaire bouwstof.

Victoria Vesta (vis)vijver

Voor de Victoria Vesta vijver zijn alle gegevens over het slib inmiddels bekend. De verontreinigingsgraad van het aanwezige slib blijkt dusdanig gering te zijn dat hergebruik van dit slib mogelijk is. Op grond van dit gegeven is een plan van aanpak uitgewerkt voor het baggeren van de Victoria Vesta vijver. Het plan van aanpak is dusdanig van opzet dat naast de uitvoering van het baggerwerk ook een nadere evaluatie van het werk plaats vindt. Dit in combinatie met het bijhouden en controleren van de effecten voor het milieu (visstand, zuurstofgehalte) ter plaatse. De resultaten en bevindingen van en de ervaringen met dit baggerwerk worden vervolgens weer meegenomen in het op te stellen baggerplan voor de resterende vijvers.

Zoals al eerder vermeld gaat het hier om het uitbaggeren van een visvijver. De Stichting Georganiseerde Hengelsport Ede pacht de vijver van de gemeente. De hengelsportvereniging zet zich in voor een gezonde vissenpopulatie in de vijver. Uiteraard heeft ook met de hengelsportvereniging overleg plaatsgevonden om te bekijken hoe de vissen tijdens de baggerperiode het beste kunnen 'overleven'. De te hanteren baggertechniek vraagt geen extra maatregelen aan de vijver voor de visstand in de vijver. Bij het teruglozen van water wordt het zuurstofgehalte in de vijver bijgehouden. Als het zuurstofgehalte door de werkzaamheden te sterk daalt, dan kan door middel van een zogenaamde cascade (beluchtingsapparaat) extra zuurstof worden toegevoegd aan de vijver.

Voor algemene informatie over het waterplan kunt u contact opnemen met de heer R. de Ridder, tel. (0318) 68 03 17. Voor informatie over de werkzaamheden bij de Victoria Vesta vijver kunt u terecht bij de heer R. Brand van de gemeente Ede, tel. (06) 53 90 54 36.
---

Ede, 14 november 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie