Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Forse reductie hartinfarcten door cholesterolverlager

Datum nieuwsfeit: 14-11-2001
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht


FORSE REDUCTIE HARTINFARCTEN DOOR CHOLESTEROLVERLAGER

Haarlem, 14 november 2001

Maandelijks kan worden voorkomen dat in ons land circa 2000 mensen met een hoog risicoprofiel1 met een hartinfarct in het ziekenhuis worden opgenomen. Daarnaast kan het aantal opnames als gevolg van cerebrovasculaire (CVA) accidenten (o.a. hersenbloedingen, beroertes) met ongeveer 600 per maand worden gereduceerd. Anders geformuleerd: een vierde van alle hartinfarcten en CVA en bij personen die bekend zijn met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten kan worden vermeden. Dit is het directe gevolg van een therapie met het cholesterolverlagend geneesmiddel Zocor, waarvan ook de veiligheid overtuigend is bewezen, aldus professor R.J. Heine, hoogleraar diabetologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Deze gegevens uit de zogeheten Heart Protection Studie zijn gepresenteerd tijdens de jaarlijkse vergadering van de American Heart Association in Anaheim (VS). De Heart Protection Studie is uitgevoerd onder ruim 20.000 patiënten door de Universiteit van Oxford en de Britse Hartstichting. In deze studie participeerden gedurende vijfenhalf jaar 69 Britse ziekenhuizen.

In de studie wordt voor het eerst aangetoond dat vrouwen in gelijke mate als mannen profiteren van cholesterolverlaging bij de behandeling van hartziekten. Hetzelfde geldt voor ouderen (>70 jaar), patiënten met cerebrovasculair en perifeer vaatlijden en hypertensiepatiënten. De gunstige resultaten gelden voor alle patiënten met een verhoogd risico ongeacht hun cholesterolwaarden en dat is groot nieuws, aldus cardioloog dr. H.W. Vliegen van het Leids Universitair Medisch Centrum, tevens hoofdredacteur van het Nederlands Hartbulletin.

Jaarlijks worden er in Nederland circa 30.000 mensen met een CVA in het ziekenhuis opgenomen en 90.000 met een hartinfarct. In totaal hebben circa 35.000 mensen een CVA en 200.000 een hartinfarct doorgemaakt2.

In de Heart Protection Studie participeerden meer dan 6000 personen met diabetes. Vandaag op Wereld Diabetesdag is voor het eerst overtuigend aangetoond dat diabetespatiënten (type 1 en 2) ook baat hebben bij bovengenoemde cholesterolverlagende therapie. Ook voor deze populatie geldt dat een vierde van alle CVA en en hartinfarcten kan worden voorkomen. Het aantal diabetespatiënten stijgt wereldwijd. In ons land zijn naar schatting 450.000 diabetespatiënten, waarvan het merendeel (90%) type 2 of insuline onafhankelijke diabetes en 40.000 type 1 (insuline afhankelijke diabetes). Voor de komende tien jaar wordt een toename van het aantal diabetespatiënten met 30 tot 35% verwacht. Recent onderzoek in Hoorn heeft aangetoond dat in Nederland jaarlijks bij 60.000 patiënten diabetes ontstaat.

Vooral bij type 2-diabetespatiënten neemt het risico van hart- en vaatziekten sterk toe. Met name coronaire hartziekten (vetafzetting in de binnenwand van de kransslagader) zijn voor de helft van de gevallen verantwoordelijk voor het overlijden.

Cholesterol is een belangrijke risicofactor van coronaire hartziekten. Diabetespatiënten profiteren minstens even goed van cholesterolverlaging als niet-diabeten. Het sterfterisico bij mannen met diabetes type 2 is twee tot vier keer hoger dan bij personen zonder diabetes. Bij vrouwen met diabetes type 2 is er zelfs sprake van een vier tot zes maal hoger risico. Het risico van amputaties ligt 15 tot 40 maal hoger. Prof. Heine: Van de patiënten opgenomen op de afdelingen cardio- en vaatchirurgie in ons ziekenhuis heeft maar liefst 30% diabetes.

MSD:

Drs. Th.J. van Dijk, telefoon: (023)5153625
1 Hoge bloeddruk, diabetes, perifeer vaatlijden, CVA e.d.
2 Uit: Consensus cholesterol van het CBO

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie