Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Statencommissie voor Welzijnszaken Friesland

Datum nieuwsfeit: 14-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland


14 november 2001 17.00 uur Statencommissie voor Welzijnszaken

U kunt de stukken bekijken in het Stateninformatiesysteem. Wilt u van ons bericht, als er nieuwe stukken beschikbaar zijn op internet? Geef uw e-mailadres dan even door via (provincie@fryslan.nl) Plaats: Provinsjehûs, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden
Secretaris : G. Kraak, tel. 058 - 292 56 18, e-mail: (g.kraak@sis.fryslan.nl) Najaarsnota 2001Rapport ECE aangaande toepassing van het Europees Handvest voor regionale en minderheidstalenEindrapportage Simmer 2000 en Frysk Festival Verdeelplan 2002 Budget Taal en Cultuur Verdeelplan 2002 Budget Minderheden Steun Molukse gemeenschap Najaarsnota 2001 In de Najaarsnota 2001 zijn voorstellen opgenomen die voor besluitvorming niet kunnen wachten op de aankomende Voorjaarsnota. De voorstellen kunnen als begrotingsvoorstellen gezien worden. In de commissie voor Welzijnszaken worden de voorstellen op het gebied van zorg, cultuur en welzijn behandeld.Terug Rapport ECE aangaande toepassing van het Europees Handvest voor regionale en minderheidstalen Op verzoek van de FNP statenfractie staat het rapport van het European Committee of Experts (ECE) aangaande de toepassing van het Europees Handvest voor regionale en minderheidstalen in Nederland ter bespreking op de agenda van de commissie. Terug Eindrapportage Simmer 2000 en Frysk Festival
Vorig jaar zijn Simmer 2000 en het Frysk Festival met groot succes georganiseerd. Beide organisaties hebben na afloop een evaluatie en een financieel overzicht opgesteld. Op basis daarvan wordt nu voorgesteld het batig saldo van beide festivals te bestemmen voor het volgende Frysk Festival. Daarnaast wordt voorgesteld om nog een bedrag beschikbaar te stellen voor het Frysk Keunstners Inisjatyf. De commissie wordt gevraagd hiermee in te stemmen.Terug Verdeelplan 2002 Budget Taal en Cultuur
Volgens de verordening "Budzjet Taal en Kultuer" wordt elk jaar de verdeling van het budget over de daaronder vallende specifieke regelingen vastgesteld door Gedeputeerde Staten, gehoord de functionele statencommissie. Het verdeelplan 2002 ligt nu voor advies voor aan de commissie.Terug Verdeelplan 2002 Budget Minderheden Elk jaar wordt een verdeelplan vastgesteld voor het Budget Minderheden en Samenlevingsopbouw Fryslân. Het verdeelplan ligt nu voor advies voor aan de commissie.Terug Steun Molukse gemeenschap In de discussie over de Minderhedennotitie, die op 23 mei jl. is vastgesteld door Provinciale Staten, is de vraag gesteld op welke wijze de Molukse gemeenschap gesteund moet worden. Voor ligt nu een voorstel van Gedeputeerde Staten om de subsidie aan Instituut Maluku di Drenthe te beëindigen en het betreffende subsidiebedrag beschikbaar te stellen voor concrete activiteiten die de Molukse gemeenschap steunen. De commissie wordt gevraagd in te stemmen met dit voorstelTerug

Laatste wijziging: 6-11-2001 , Webmaster.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie