Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Publicatie CBS 'Allochtonen in Nederland 2001'

Datum nieuwsfeit: 14-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

Mededeling
PB01-258
14 november 2001
10.00 uur Allochtonen in Nederland 2001 Ons land telt momenteel anderhalf miljoen niet-westerse allochtonen. Hun aantal neemt in de Nederlandse bevolking sneller toe dan het aantal autochtonen. Dit blijkt uit gegevens van het CBS in de vandaag verschenen publicatie Allochtonen in Nederland 2001. Ook de niet-westerse allochtonen hebben voordeel gehad van de gunstige economische ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Toch hebben zij nog steeds een achterstand op autochtonen op het gebied van arbeid en inkomen. Wat betreft het gemiddeld kindertal is het verschil tussen niet-westerse allochtonen en autochtonen kleiner geworden.

Sterke groei aantal niet-westerse allochtonen Vanaf 1995 is het aantal niet-westerse allochtonen gegroeid met 0,4 miljoen tot anderhalf miljoen in 2001. Hun aandeel neemt hiermee toe van 7 tot 9 procent. In 2010 zullen er naar verwachting 2 miljoen niet- westerse allochtonen zijn, een aandeel van 12 procent. In Nederland geboren niet-westerse allochtonen (de tweede generatie) zijn gemiddeld jong. In 2001 was 80 procent van hen jonger dan 20 jaar. Van de eerste generatie niet-westerse allochtonen was daarentegen slechts 15 procent jonger dan 20 jaar.

Concentratie in de grote steden De toename van het aantal niet-westerse allochtonen heeft niet geleid tot een grotere spreiding binnen Nederland. In de vier grote steden woont circa 40 procent van de niet-westerse allochtonen tegenover 13 procent van de totale bevolking. Ook wonen de niet-westerse CBS-Persdienst allochtonen in de grote steden in 2000 meer geconcentreerd dan in Postbus 4000 1998. Rotterdam vormt hierop een uitzondering. 2270 JM Voorburg
tel. (070) 337 58 16
fax (070) 337 59 71
E-mail: Positie op de arbeidsmarkt verbeterd (persdienst@cbs.nl) Niet-westerse allochtonen hebben, net als autochtonen, geprofiteerd van de gunstige ontwikkeling van de economie. De verschillen in arbeidsdeelname zijn tussen 1995 en 2000 iets kleiner geworden. De Het CBS
is een dienst van werkloosheid onder niet-westerse allochtonen is gedaald van 26 het Ministerie van procent in 1995 tot 11 procent in 2000. De werkloosheid onder niet- Economische Zaken

CBS Persbericht PB01-258 pagina 1 van 3westerse allochtonen is echter nog steeds vier keer zo hoog als die onder autochtonen.
Niet-westerse allochtonen hebben relatief vaak een uitkering. Vooral onder ontvangers van een bijstandsuitkering zijn zij sterk oververtegenwoordigd. Door deze minder gunstige positie op de arbeidsmarkt hebben relatief veel huishoudens met een niet-westerse kostwinner een laag inkomen.

Presteren in het onderwijs voor allochtonen belangrijk Hoewel de cijfers op de Citotoets laten zien dat allochtonen minder goed presteren dan autochtonen, geven zowel de niet-westerse brugklasleerlingen als hun ouders te kennen gespitst te zijn op goede schoolprestaties. Zo willen niet-westerse brugklassers vaker de beste van de klas zijn.
De relatief kleine groep niet-westerse scholieren die slagen voor havo en vwo, kiest vaker voor een hogere vervolgopleiding dan de vergelijkbare groep autochtonen.

Tussenstap allochtone jongeren bij familie
Allochtone jongeren gaan vaak al op jonge leeftijd het huis uit. Terwijl pas op 23-jarige leeftijd de helft van de autochtone jongeren uit huis is, heeft op 19-jarige leeftijd de helft van de Turken en Marokkanen het ouderlijk huis al verlaten. Veelal wonen ze dan enige tijd met broer, zus of andere familie samen, alvorens zelfstandig te gaan wonen. Ondanks deze tussenstap beginnen zij eerder aan een zelfstandig bestaan met kinderen dan autochtone jongeren.

Afnemend kindertal
Het gemiddelde kindertal van niet-westerse vrouwen neemt af. De sterkste afname van het kindertal vond plaats bij Marokkaanse vrouwen. Kreeg de generatie geboren in 1945 gemiddeld nog bijna zes kinderen, de generatie geboren in 1960 kreeg iets minder dan vier kinderen.

Technische toelichting
Tot de allochtonen wordt iedereen gerekend die in de gemeentelijke basis administratie is opgenomen en van wie ten minste één van de ouders in het buitenland is geboren. Is iemand zelf ook in het buitenland geboren, dan behoort hij of zij tot de eerste generatie allochtonen. Is men zelf in Nederland geboren, dan behoort men tot de tweede generatie.
Onder niet-westerse herkomst wordt verstaan, afkomstig uit: Afrika, Azië (exclusief Japan en het voormalig Nederlands Indië of Indonesië), Latijns-Amerika en Turkije.

CBS Persbericht PB01-258 pagina 2 van 3Onder westers wordt verstaan: Europa (exclusief Turkije), Noord- Amerika, voormalig Nederlands Indië/Indonesië, Japan en Oceanië. Vandaag verschijnt ook in het webmagazine van het CBS een artikel over allochtonen
(www.cbs.nl/nl/nieuws/artikelen/2001/0869k.htm).

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie