Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Benoemingen aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 14-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Vrije Universiteit Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Vrije Universiteit Amsterdam

Informatie voor de pers. Vrije Universiteit Amsterdam. 13/11/2001

Benoemingen aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Per 1 november zijn de volgende hoogleraren benoemd:

Dr. A.R.J. Girbes is bij het VU medisch centrum benoemd tot hoogleraar Intensive Care Geneeskunde. Armand Girbes (1959) promoveerde in 1991 aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift ´Clinical Studies with new dopamine agonists´. Van 1991 tot 1998 was hij staflid Internist-Intensivist Onderafdeling Intensive Care in het AZG en was hij ook verbonden als staflid aan de afdeling Cardiologie. In 1998 werd Girbes Medisch Hoofd Intensive Care snijdende specialismen in het VU medisch centrum en sinds begin 2001 is hij Medisch Hoofd afdeling Intensive Care. Intensive Care Geneeskunde richt zich op de diagnostiek en de behandeling van patiënten met een ernstige ziekte waarbij de vitale functies zijn bedreigd of uitgevallen.

Dr. A.A.M.S. van Dongen is bij het VU medisch centrum benoemd tot hoogleraar Experimentele diagnostiek en behandeling van hoofd-halskanker. Guus van Dongen (1957) promoveerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht, afdeling Moleculaire Celbiologie, op het proefschrift "Effect of hyperthermia on mammalian cells". Hij werkte na zijn promotie als post-doc bij de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde van het AZVU. In 1989 werd hij hoofd van de sectie Tumorbiologie van die afdeling. Sinds 1998 was van Dongen UHD bij de afdeling KNO. Binnen zijn leerstoelgebied zal van Dongen zich richten op het ontwikkelen van immunologische en moleculair biologische technieken voor detectie van kleine tumorhaarden die na operatie van hoofd-halskankerpatiënten kunnen achterblijven.

Dr. F. Barkhof is bij het VU medisch centrum benoemd tot hoogleraar Neuroradiologie. Frederik Barkhof (1962) promoveerde in 1992 aan de VU op het proefschrift "Gadolinium-enhanced magnetic resonance imaging in multiple sclerosis". Na zijn onderzoekstijd volgde hij de opleiding tot radioloog. Barkhof is medeoprichter van het MS-MR onderzoekscentrum, dat inmiddels meer dan vijf jaar bestaat. Hij is daarnaast sterk betrokken bij het onderzoek naar dementie (onder andere binnen het Alzheimer Centrum), functionele MRI (geheugenprocessen) en congenitale witte stofziekten. Barkhof geeft leiding aan het Image Analysis Centre (IAC) waar grote hoeveelheden scans uit het buitenland beoordeeld worden in het kader van geneesmiddelen-studies.

Mevrouw dr. D.J.H. Deeg is bij het VU medisch centrum benoemd tot hoogleraar Epidemiologie van de veroudering. Het betreft een strategisch hoogleraarschap, mogelijk gemaakt door de Bavo-Stichting te Haarlem. Dorly Deeg (1950) promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift "The feasibility of predicting longevity in the elderly: conceptual and empirical aspects". Ze is sinds 1991 als UHD werkzaam bij de afdeling Psychiatrie van het Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek (EMGO) van de Vrije Universiteit. Deeg is van oorsprong wiskundige en ze heeft voor-namelijk gewerkt op het terrein van de epidemiologie en gerontologie, zowel in verschillende instituten in Nederland (Erasmus Universiteit Rotterdam, Katholieke Universiteit Nijmegen) als in het buitenland (U.S. National Institute on Aging, Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology). Ze is sinds 1991 wetenschappelijk directeur van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA), een langlopend, interdisciplinair onderzoek naar de zelfstandigheid en het welbevinden van ouderen in Nederland.

Dr. F.J.A. van der Velden is bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid benoemd tot bijzonder hoogleraar Personen- en familierecht van minderheden in Nederland. Frans van der Velden (1941) promoveerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht op het proefschrift "Het Weens Koopverdrag 1980 en zijn rechtsmiddelen". Hij was van 1969 tot 1991 verbonden aan de Juridische Faculteit te Utrecht, tot 1986 als docent-onderzoeker en vanaf 1986 als decaan. Van 1984 tot 1999 verzorgde hij tevens het onderwijs in het Islamitisch personen- en familierecht. In 1991 trad hij als raadadviseur in dienst van het Ministerie van Justitie, directie Wetgeving, met als aandachtsgebied de wetgeving op het gebied van het internationaal privaatrecht en het nationaliteitsrecht. Hij vertegenwoordigt het ministerie bij gesprekken met andere (islamitische) landen over personen- en familierechtelijke vraagstukken. Aan de VU zal het onderwijs en onderzoek van Van der Velden zich in het bijzonder richten op nationale rechtsstelsels die een islamitische achtergrond hebben.

Mevrouw dr. G.T.M. Stegge is aan de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek benoemd tot bijzonder hoogleraar
Ontwikkelingspsychopathologie. Hedy Stegge (1962) promoveerde in 1995 aan de VU op het proefschrift "Mood dependent social judgements in children". Ze werkt sinds 1989 bij de afdeling
Ontwikkelingspsychologie van de VU - sinds 2000 als UHD - en is tevens programmaleider bij PI Research te Duivendrecht. Ze onderzoekt de normale en deviante ontwik-keling van morele emoties als schuld en schaamte, de ontwikkeling van emotionele competentie en van emotie-regulatie. De beschikbare wetenschappelijke kennis op dit terrein wil zij beschikbaar maken voor de praktijk van de jeugdhulpverlening (diagnostiek en behandeling), en ook in bredere zin
- voor degenen die betrokken zijn bij de opvoeding van kinderen (ouders, leer-krachten).

Prof.dr. E.J. Ruitenberg is aan de Faculteit der Biologie benoemd tot bijzonder hoogleraar Internationale Volksgezondheid. Joost Ruitenberg (1937) studeerde Diergeneeskunde en promoveerde in 1970 aan de Rijksuniversiteit Utrecht op het proefschrift "Anisakiasis: pathogenesis, serodiagnosis and prevention" (Anisakiasis is de haringwormziekte). Hij was van 1962 tot 1989 werkzaam bij het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te Bilthoven, vanaf 1970 als hoofd van het Laboratorium voor Pathologie, vanaf 1980 als directeur verantwoor-delijk voor vaccinbereiding, -controle en
-onderzoek en vanaf 1986 als plaatsvervangend directeur-generaal. Van 1989 tot 2001 was Ruitenberg algemeen en wetenschappelijk directeur van het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis (sinds 1998 CLB-Sanquin). Sinds 1984 is hij hoogleraar Veterinaire Immunologie aan de faculteit Diergenees-kunde, Universiteit Utrecht en vanaf 1985 lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW). De leerstoel Internationale Volksgezondheid richt zich op onderwijs en onderzoek binnen het veld van Wetenschap, Technologie en Samenleving (Science, Technology and Society). Hierbij gaat het om de relatie tussen biomedische wetenschappen en de samenleving, in het bijzonder de strategieën die worden gehanteerd bij de beheersing van infectieziekten in ontwikkelingslanden.
2001-11-13 / pb 1.077.0 / as/

References


1. www.vumc.nl/

2. www.vumc.nl/

3. www.vumc.nl/

4. www.vumc.nl/

5. www.vumc.nl/

6. www.rechten.vu.nl/

7. www.psy.vu.nl/

Voor meer informatie over promoties, oraties en alle overige activiteiten die vermeld staan in dit e-mailbericht, kunt u terecht bij Voorlichting en Externe Betrekkingen,
e-mail: (veb@dienst.vu.nl), www.vu.nl of tel. (020) 444 5666.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie