Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Directie & ICT Manager oneens over ICT-verantwoordelijkheden

Datum nieuwsfeit: 14-11-2001
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten

DIRECTIE EN ICT MANAGER ONEENS OVER

ICT-VERANTWOORDELIJKHEDEN

Opmerkelijke meningsverschillen tussen directeuren en ICT-managers over ICT-strategie, uitbesteding van ICT en tevredenheid over de ICT-afdeling

MAARSSEN, 14 november 2001 --- Ernst & Young ICT Leadership maakt vandaag de resultaten openbaar van een aanvullende studie over de onderzoeksresultaten van Trends in ICT 2001. Uit deze verdiepende studie blijkt dat directie en ICT-management verschil van mening hebben over veel belangrijke ICT-vraagstukken. Opvallend is dat zowel de directeur als de IT-managervindt dat hij zelf de eindverantwoordelijkheid heeft over ICT-beslissingen. Over de prestaties van de eigen ICT-afdeling zijn de meningen helemaal tegengesteld. Ook zijn er geen eenduidige rapportage- en communicatieafspraken gemaakt en worden op twee verschillende niveaus, onafhankelijk van elkaar, besluiten genomen.

Jacob Verschuur, directeur van Ernst & Young ICT leadership en initiator van het onderzoek Trends in ICT 2001: "Op basis van deze vervolgstudie constateren wij een enorme perceptiekloof tussen directie en ICT-Management als het gaat om de organisatie van en de verantwoordelijkheden over ICT in het Nederlandse bedrijfsleven. Deze kloof kan naar onze mening op drie dingen wijzen: slechte interne communicatie tussen directie en ICT-management, een zwakke of zelfs ontbrekende rapportagestructuur of zelfs ordinaire machtsstrijd. Afstemming en een duidelijker en sterker leiderschap zouden in dit geval geen overbodige luxe zijn".

Hoe goed is de afstemming tussen bedrijfsstrategie en ICT- strategie? Tweederde (65,8%) van de onderzochte bedrijven zegt aan de afstemming van de bedrijfsstrategie en de ICT-strategie in enige of zelfs voldoende mate aandacht te geven. Eenderde deel (33,0 %) geeft toe dat er geen of te weinig explicite aandacht is voor deze afstemming. Dat lijkt een bevredigende score,ware het niet dat de directie en de ICT-manager nogal van mening verschillen. Maar liefst 36,6% van de directeuren geeft aan dat er op alle niveaus voldoende aandacht wordt geschonken aan de afstemming tussen bedrijfs- en ICT-strategie, terwijl maar 19,8% van de ICT-managers het hiermee eens is.

Uitbesteden of zelf doen? Wie denkt wat?
Het verschil in perceptie tussen de ICT-manager en de algemeen directeur komt sterk naar voren in antwoord op de vraag of specifieke ICT-taken worden uitbesteed of dat deze binnenshuis worden gehouden. Als het gaat om het ontwerp van nieuwe softwaresystemen meent 47,5% van de directies dat dit wordt uitbesteed, terwijl slechts 30,2% van de ICT-managers deze mening deelt. Ook hier is dus een groot gat te bespeuren in de perceptie van de directie ten opzichte van de ICT-afdeling.

Bij de onderhoudstaken van bestaande softwaresystemen is 36% van de directeuren ervan overtuigd dat deze activiteit wordt uitbesteed. De ICT-managers zeggen dat maar 25% van deze taken wordt uitbesteed en dat er meer in eigen beheer wordt gedaan aan het onderhoud van bestaande softwaresystemen.

Als het gaat om het beheer van de ICT-infrastructuur is de kloof tussen directie en ICT-afdeling ook duidelijk. Terwijl ruim 20% van de directie zegt dit volledig uit te besteden, komt het ICT-management net aan een magere 11%.

Tevredenheid directie en ICT-management over eigen ICT-afdeling In het in juni van dit jaar gepresenteerde rapport Trends in ICT 2001 gaf Ernst & Young al aan dat de tevredenheid van de bedrijven over hun externe ICT-dienstverleners veel te wensen overlaat. Met de tevredenheid over de eigen ICT-afdeling is het al niet veel beter. Na verdiepend onderzoek blijkt dat er ook nog eens een groot verschil bestaat tussen de ICT-manager en de directie in de beoordeling van de prestaties van de eigen ICT-afdeling. Ruim 56% van de ICT-manager geeft aan voldoende tevreden te zijn over de eigen ICT-organisatie. Slechts een kleine 35% van de directie is tevreden over de eigen ICT-organisatie.

#####

Over Trends in ICT 2001
Voor het zesde achtereenvolgende jaar heeft Ernst & Young ICT Leadership het onderzoek Trends in ICT in relatie tot management en organisatie gehouden. De enquête die voor het eerst ook via de website kon worden beantwoord, werd door ruim 650 functionarissen ingevuld. Dit is een toename van 73% ten opzichte van 2000. Het onderzoek, gehouden in februari en maart 2001, vond plaats in een hectische periode voor de gehele technologiesector. Niet alleen een terughoudend investeringsgedrag bij de gebruikers, maar ook een algehele malaise ten aanzien van de waardering door beleggers van de ICT-sector, trof op dat moment de markt. In tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin doorgaans terughoudend werd gereageerd op concrete, vaak voor het bedrijf privacy-gevoelige vragen, ondervond Ernst & Young dit jaar een verregaande spontaniteit in de beantwoording van de meeste vragen. Dit maakt de analyses en uitkomsten dit jaar animerend en leerzaam. Bij het samenstellen van de vragen voor de enquête hebben de onderzoekers zich geconcentreerd op de ontwikkeling van ICT en de bedrijfsvoering. Er is gekeken naar de ontwikkeling van de business en de aansluiting van ICT daarop. Ook is bij die ontwikkeling nadrukkelijk de rol onderzocht van de directies van ICT-gebruikende ondernemingen, hun interne ICT-afdelingen en ook van de externe ICT-dienstverleners.

Het jaarboek Trends in ICT 2001 is uitgegeven door Ernst & Young ICT Leadership, onderdeel van de sectorgroep Technology Communications and Entertainment/TCE.

www.trends-in-ict.nl

Over Ernst & Young
Met ruim vijfduizend professionals in Nederland, biedt Ernst & Young ondersteuning en oplossingen in accountancy, belastingadvies, juridische dienstverlening en corporate finance. Daarnaast worden creativiteit en professionaliteit ingebracht in vraagstukken en uitdagingen op het vlak van interim management, corporate finance, informatietechnologie, human resource management, EDP Audit, ICT business law en logistiek. In de multi-disciplinaire marktgroep Technology, Communications & Entertainment (TCE), met specifieke kennis van en affiniteit met ICT in brede zin, prikkelt Ernst & Young de ICT-industrie en het Nederlandse bedrijfsleven tot een betere performance op het gebied van cost of ownershiop van ICT. De specialisten van TCE maken zich sterk voor nieuwe, creatieve concepten waarmee aanbieders zich kunnen onderscheiden op basis van hun eigen krachtige propositie, in de optiek van Ernst & Young een belangrijke vereiste om marktposities veilig te stellen en uit te bouwen.

Ernst & Young ICT Leadership, onderdeel van Ernst & Young Executive Temporary Management BVen verbonden aan de sectorgroep richt zich op het leveren van ICT interimmanagement, van CIO, CTO, ICT-director tot programma-manager. ICT Leadership heeft een samenwerkingsverband met de Erasmus Universiteit, genaamd The Institute for ICT leadership, waar opleidingen voor CIO's worden verzorgd. Daarnaast organiseert ICT Leadership Future Vectory's voor CEO's , commissarissen CIO's van bedrijven uit verschillende branches om met hen en onze interim managers een toekomstvisie op ICT te ontwikkelen. Ook het jaarlijkse onderzoek Trends in ICT en counseling van ICT opdrachtgevers is één van de activiteiten van Ernst & Young ICT Leadership.www.ernst-young.nl


Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie