Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 15-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

donderdag 15 november 2001
KAMERVERGADERING (via draadomroep)
De vergadering van de Tweede Kamer begint om 10.15 uur. Na enkele hamerstukken debatteert de Kamer over de wijziging van een aantal belastingwetten in verband met dividendstripping en het verlenen van optierechten aan werknemers. Dividendstripping houdt in dat een aandeelhouder de dividendbelasting niet ontvangt door het recht op dividend over te dragen aan een persoon die een gunstiger recht heeft op verrekening, teruggaaf of vermindering van dividendbelasting, of aan een rechtspersoon bij wie inhouding van dividendbelasting achterwege mag blijven. De wijziging beoogt dat verrekening of teruggaaf van dividendbelasting niet wordt gedaan aan degene die het dividend heeft ontvangen en om verrekening of teruggaaf verzoekt. Tevens bevat de wijziging maatregelen tot het afdekken van optieverplichtingen aan werknemers.

Vervolgens spreekt de Kamer in eerste termijn over regels voor het voorkomen van stankhinder tussen de betrokken veehouderij en stankgevoelige objecten in de omgeving en over regels voor de beoordeling van de gevolgen van ammoniakuitstoot van veehouderijen bij verlening van milieuvergunningen (de wet stankuitstoot van veehouderijen in landbouwontwikkelings-gebieden en de wet ammoniak en veehouderij).
Ten slotte debatteert de Kamer over de eventuele Nederlandse militaire ondersteuning in Afghanistan.
· Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en hebben stemmingen plaats. OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 10.15 tot ca. 11.15 uur
Agenda: gesprek met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Barneveld over de gevolgen van de mond- en klauwzeer crisis.
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 13.00 tot ca. 14.00 uur
Agenda: gesprek met een delegatie van de Vereniging van Onafhankelijke Televisie Producenten. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie: 13.30 tot ca. 16.30 uur - Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) en Korthals (Justitie) over de integratie van etnische minderheden en over kostscholen en internaten voor jongeren van etnische minderheden.
Financiën en Buitenlandse Zaken: 15.00 tot ca. 18.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Zalm (Financiën) en Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over het verslag van de voorjaarsvergadering en de agenda voor de najaarsvergadering van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank.

Europese Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 15.30 tot ca. 16.30 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en staatssecretaris Benschop (Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Landbouw van de lidstaten van de Europese Unie.
Europese Zaken en Economische Zaken: 16.00 tot ca. 17.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) over vergaderingen van de ministers van Economische Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.

Jusititie: 16.45 tot ca. 18.15 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Korthals (Justitie) over de registratie van discriminatiezaken. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.30 uur Van Someren-Downerzaal
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 12.30 tot ca. 13.15 uur
Agenda: gesprek met vertegenwoordigers van de Raad voor het Openbaar Bestuur over het werkprogramma van de Raad voor 2002.

Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 15.00 tot ca. 16.00 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: presentatie door Shell Nederland over diverse plannen die worden ontwikkeld door de Koninklijke Shell Groep. Leden van de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wonen vanaf 13.00 uur een workshop bij verzorgd door vertegenwoordigers van het Conservatorium van Amsterdam over de noodzaak van het vak muziek, met name in het speciaal onderwijs (Kappeyne van de Coppellozaal).

Leden van de vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ontvangen vanaf 14.30 uur een delegatie van de Initiatiefgroep Woonwagenbewoners uit Utrecht (Wttewaall van Stoetwegenzaal).
ontmoeting met Nederlandse correspondenten in Moskou.De volgende leden nemen deel aan het bezoek: Valk (PvdA), Zijlstra (PvdA), Van den Doel (VVD), Verhagen (CDA), Van t Riet (D66) en Harrewijn (GroenLinks).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie