Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ingekomen aanvragen vergunningen gemeente Oegstgeest

Datum nieuwsfeit: 15-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oegstgeest

Vergunningen

Ingekomen aanvragen kapvergunningen /meldingen Van de gemeente Oegstgeest voor drie populieren op de Haarlemmertrekvaart 20 ten behoeve van de nieuwe ontsluiting van Poelgeest. Op deze plaats moet de Lange Voortsebrug worden aangelegd.

Inritvergunning

· Rijnsburgerweg voor huisnummer 46a en 52 (naast koffiehuis de Valk)
· Geversstraat 36
· Emmaplein 12
Voor de inritten Emmaplein zal gelden dat ter plaatse van de inrit niet meer geparkeerd mag worden na realisatie hiervan. Verleende en aangevraagde inritvergunningen liggen ter inzage op werkdagen van 8.30 uur-12.30 uur op de afdeling VROM, Rhijngeesterstraatweg nr. 13. Voor meer informatie: dhr. E.F. Vergunst, tel. 071-51 91-854.

Gehandicaptenparkeerplaats is gereserveerd voor: de heer M.W. Kalff, voor de ingang van de flat aan de Lijtweg te Oegstgeest en voor de heer J. Baines, in de Anthon van der Horstlaan ter hoogte van Eduard van Beinumlaan 22 te Oegstgeest. De aanvraag en de verleende aanwijzing liggen ter inzage bij de heer F. van Rijn van de afdeling Burgerzaken, tel. (071) 51 91 785. De aanvraag en de verleende aanwijzing liggen ter inzage bij de heer F. van Rijn van de afdeling Burgerzaken, tel. (071) 51 91 785.

Standplaatsvergunning
Een standplaatsvergunning is verleend aan Automark Röst te Nieuwveen, voor het graveren van kentekens in autoruiten en/of het repareren van ruiten op het parkeerterrein aan de Lijtweg. De aanvraag en de verleende vergunning liggen ter inzage bij de heer F. van Rijn van de afdeling Burgerzaken, tel. (071) 51 91 785.

Ontheffing sluitingsuur
Een ontheffing sluitingsuur en geluidsvoorschriften is verleend aan de Leidsche en Oegstgeester Hockey Club op 25 november. De aanvraag en de verleende ontheffing liggen ter inzage bij de heer F. van Rijn van de afdeling Burgerzaken, tel. (071) 51 91 785.

Winkelopenstelling
Vrijstelling is verleend aan de Kunst- & Antiekboerderij Almondehoeve, Almondeweg 2 om de winkel geopend te mogen hebben op:
· 25 november 2001 : (koopzondag);
· 2, 9, 16, 23 en 30 december 2001 : (koopzondagen);
· 26 december 2001 : (2e kerstdag). De aanvraag en de verleende vrijstelling liggen ter inzage bij de heer F. van Rijn van de afdeling Burgerzaken, tel. (071) 51 91 785. Op grond van de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken. Uw bezwaarschrift kunt u binnen 6 weken na publicatie zenden aan College van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest.

Ingekomen bouwaanvragen en meldingen Bij de gemeente zijn de volgende aanvragen om bouwvergunning/meldingen inzake het voornemen te gaan bouwen ingekomen:
· Endegeesterstraatweg 5 - wijzigen gevels diverse gebouwen
· Simon Vestdijklaan 40 - veranderen en uitbreiden woonhuis
· Clematislaan 55 - plaatsen dakkapel
Verleende bouwvergunning/geaccepteerde meldingen
· Prinses Beatrixlaan 22 - uitbreiden woonhuis
· Van Cuycklaan 5 - uitbreiden woonhuis
Geweigerde bouwvergunningen/niet-geaccepteerde meldingen
· Willem Pijperlaan 10 - plaatsen berging
Alle hierboven genoemde bouwvergunningen/meldingen, aanvragen en bouwplannen liggen van 15 t/m 28 november 2001 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur ter inzage bij de Centrale Balie in het gemeentehuis op het adres Rhijngeesterstraatweg 13. Tegen een besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie schriftelijk en gemotiveerd bezwaren indienen het College van Burgemeester en Wethouders van Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest.

Als u informatie wilt over het aanvragen van een bouwvergunning of een bestemmingsplan wilt inzien, kunt u een afspraak maken met de afdeling Bouwen en Wonen, Rhijngeesterstraatweg 13, telefoon (071) 51 91 761.

Vrijstellingen.
Voorgenomen vrijstellingen van het bestemmingsplan artikelen 15 en 17 van de WRO.
Het college van Burgemeester en Wethouders is van plan om met toepassing van artikel 15 en 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen voor het volgende plan:
· Rijnsburgerweg 65A - bouw bedrijfswoning De hierboven genoemde bouwaanvraag waarbij het college van Burgemeester en Wethouders van plan is om vrijstelling te verlenen ligt van 15 t/m 28 november 2001 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur ter inzage bij de Centrale Balie in het gemeentehuis op het adres Rhijngeesterstraatweg 13.

Voorgenomen vrijstellingen van het bestemmingsplan artikel 19 van de WRO.
Ter voorbereiding op de besluitvorming om met toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen voor het volgende plan:
· Pieter de Hoochlaan 2 - verbouwen en uitbreiden schoolgebouw De hierboven genoemde bouwaanvraag ligt van 15 november tot en met 12 december 2001 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur ter inzage bij de Centrale Balie in het gemeentehuis op het adres Rhijngeesterstraatweg 13.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie