Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

College Breda gesterkt in voornemen nieuw programma wonen

Datum nieuwsfeit: 15-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

15-11-2001

College gesterkt in voornemen nieuw programma wonen

Gemeente Breda

Het college van burgemeester en wethouders voelt zich door reacties van deskundigen, bewoners, corporaties en ontwikkelaars gesterkt in haar voornemen om het huidig nieuwbouwprogramma te vervangen door een nieuw programma wonen. Het college verwoordt zijn voornemen in de beleidsnotitie Maatwerk in programmering; op zoek naar beschikbare, bereikbare en betere woningen.

(Foto: Wessel Keizer)

Nieuw aan het programma wonen is dat deze sneller dan het huidig programma kan inspelen op de ontwikkelingen op de woningmarkt. Om deze ontwikkelingen te kunnen volgen is een woningmarktmonitor ontwikkeld. Het programma biedt daarnaast de mogelijkheid om maatwerk op locatie te leveren. Ook nieuw is dat naast nieuwbouw ook ingrepen in de bestaande voorraad in het programma zijn opgenomen. Maatwerk in programmering wordt op 21 november besproken in de raadcommissie Ruimtelijke Ordening en staat voor 29 november op de agenda van de gemeenteraad.

In Maatwerk in programmering legt het college de nadruk op de betekenis die de bestaande voorraad heeft om te voorzien in de toenemende vraag naar woningen. Door ingrepen als groot onderhoud, verbetering en verkoop van woningen, kan deze betekenis volgens het college sterk worden vergroot. Daarnaast zet B&W in op 13.000 nieuwbouwwoningen in de komende 10 jaar.

Over de precieze samenstelling van het nieuwbouwprogramma doet B&W geen uitspraken. Per nieuwbouwlocatie gaat het college bekijken voor welke huishoudens op die plek in die buurt op dat moment het beste gebouwd kan worden. B&W spreekt van een flexibele wijze van programmeren. Het college wenst ingrepen in de bestaande voorraad uitdrukkelijk bij deze nieuwe wijze van programmeren te betrekken. Hiermee kan sneller ingespeeld worden op veranderingen in de vraag dan met alleen nieuwbouw.

Maatwerk in programmering is op 4 oktober besproken in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening. Eerder was door drie extern deskundigen een positief oordeel geveld over het nieuwe programma en was het voor consultatie verzonden naar bewonersorganisaties, corporaties, makelaars en ontwikkelaars. Zowel de commissie als de geconsulteerde partijen reageerden instemmend op het collegevoorstel. De zorg voor beschikbare, bereikbare en betere woningen heeft een breed politiek en maatschappelijk draagvlak.

Het huidige programma voor Breda voorziet in de nieuwbouw van 11.500 woningen. Uit een recent woningmarktonderzoek door het onderzoeksbureau ABF, de Woningmarktanalyse Breda 2001, kwam naar voren dat het huidig programma te weinig aansluit op de ontwikkeling van de vraag naar woningen in Breda. Het biedt daarnaast te weinig ruimte voor vervangende nieuwbouw in herstructureringswijken en het leveren van maatwerk in de programmering voor de verschillende nieuwbouwlocaties.

Om maatwerk in programmering te kunnen leveren heeft B&W actuele woningmarktinformatie nodig. Hiervoor heeft de gemeente Breda een woningmarktmonitor ontwikkeld die jaarlijks de veranderingen op de woningmarkt aangeeft. De monitor bundelt de resultaten van de burgerenquête, het onderzoek naar de inschrijvingen van woningzoekenden en het verhuisonderzoek met gegevens over de voorraad. Naast de monitor zijn consultatiegesprekken met de verschillende partijen op de woningmarkt een bron van informatie over de woningmarkt. B&W heeft het voornemen om jaarlijks deze gesprekken te voeren met onder meer bewonersgroepen, corporaties en ontwikkelaars.

Breda, 15 november 2001

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie