Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging Besluit gebruik dierlijke meststoffen 1998

Datum nieuwsfeit: 15-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
TRCJZ/2001/15374
datum
15-11-2001

onderwerp
Wijziging Bgdm
TRC 2001/11478 doorkiesnummer

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

Overeenkomstig artikel 92, tweede lid, van de Wet bodembescherming en artikel 33a, derde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren doe ik u bijgaand, mede namens mijn ambtgenoot van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, ter kennisneming toekomen het Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik dierlijke meststoffen 1998, van het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen en van het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij.

Ingevolge bovengenoemde bepalingen wordt een algemene maatregel van bestuur, nadat hij is vastgesteld, toegezonden aan beide Kamers der Staten-Generaal en treedt hij niet eerder in werking dan vier weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst.

Een voordracht voor een koninklijk besluit, strekkende tot inwerkingtreding van het onderhavige besluit met ingang van 1 januari 2002, zal begin december aan H.M. de Koningin worden toegezonden.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

Bijlage:
Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik dierlijke meststoffen 1998, van het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen en van het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij. (Niet in elektronische vorm beschikbaar)


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie