Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uniek samenwerken Rotterdam tussen rechtbank en universiteit

Datum nieuwsfeit: 15-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Actueel

Unieke samenwerking in Rotterdam tussen rechtbank en universiteit
Bron: Rechtbank Rotterdam

Datum actualiteit: 8-11-2001

De Faculteit der rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de rechtbank Rotterdam hebben besloten tot een duurzame en structurele samenwerking. Doel van deze unieke samenwerkingsrelatie is het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van maatschappij en wetenschap. De beide partners concretiseren dit voornemen in diverse activiteiten, gericht op een weloverwogen afstemming tussen onderwijs en rechtspraktijk.
Op donderdag 15 november leggen beide partners hun intenties vast door de ondertekening van een samenwerkingsstatuut. Na deze officiële handeling vindt het seminar `Juridische samenwerking aan de Maas' plaats.

Het is voor het eerst in Nederland dat een rechtbank en een universiteit hun intenties vastleggen in een dergelijk samenwerkingsstatuut. In deze unieke samenwerkingsrelatie snijdt het mes aan twee kanten. Zo biedt het de medewerkers van de rechtbank mogelijkheden voor permanente educatie en verdieping van kennis. Bovendien biedt het de rechtbank de mogelijkheid voor het aantrekken van gekwalificeerde en gespecialiseerde rechters en medewerkers.

De universiteit is gebaat bij de mogelijkheden tot verdieping van studie en kennis door studenten en docenten in aanraking te brengen met de rechtspraktijk, terwijl de opgedane ervaringen met de rechtspraktijk het wetenschappelijk onderzoek bevordert. Concrete voorgenomen activiteiten zijn onder meer de organisatie van in-house actualiteitencursussen, oefenrechtbank, studentstages bij de rechtbank, faciliteren van promotie-onderzoek, duaal leertraject in het kader van de juridische masterstudie, etc.
Ook het seminar 'Juridische samenwerking aan de Maas' is een uitwerking van de beoogde kennisdeling. Tijdens dit seminar, dat van 14.00 tot 18.00 plaatsvindt in de Forumzaal van de Erasmus Universiteit, geven deskundigen uit de wetenschap en de rechtspraktijk duopresentaties over actuele juridische thema's.

Deelname aan dit seminar staat open voor belangstellenden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel dient men zich van tevoren aan te melden bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, mw. drs. P.J.H. Frings, tel. 010 - 408 15 71 of e-mail: (frings@frg.eur.nl).

De integrale tekst van het samenwerkingsstatuut treft u hier aan.

SAMENWERKINGSSTATUUT van

de Arrondissementsrechtbank Rotterdam en
de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Preambule

Zowel de Arrondissementsrechtbank Rotterdam (verder: de Rechtbank) als de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam (verder: de Faculteit) streven ieder voor zich naar kwaliteitsverbetering om op hoog-waardige wij-ze te kunnen voldoen aan de steeds veranderende behoefte aan recht en rechtskennis binnen de samenleving.

De besturen van beide organisaties zijn daarbij van oordeel dat dit streven wordt ge-diend door structurele samenwer-king, zodat zij ieder vanuit de eigen taakstelling beter kun-nen bijdragen aan de ontwik-keling van de maatschappij en de vooruitgang der wetenschap.

De Rechtbank beoogt met deze samenwerking:
het verbeteren van de mogelijkheden voor haar medewerkers voor perma-nente educatie en verdieping van kennis,
gebruik te maken van de bij de Facul-teit ontwikkelde kennis en innovaties voor de uit-spra-ken in en behandeling van rechts-geschillen en de inrichting van de organisatie het aantrekken van gekwalificeerde en gespecialiseerde medewerkers en rechters.
en

de Faculteit:
haar studenten en docenten met de rechtspraktijk in aanraking te brengen ter verdieping van de studie en kennis; de competenties die de betrokkenen hierdoor verwerven kunnen zij benut-ten als (toekomstig) professional, maar ook als burger of als consument. het verkrijgen van meer ervaring met de rechtspraktijk ter bevordering van het weten-schappelijk onderzoek.
het overdragen van wetenschappelijke kennis aan medewerkers van de Rechtbank.

Genoemde besturen zijn daartoe het volgende over-een-gekomen:

Partijen gaan vanaf heden een duurzaam samenwerkingsverband aan met inacht-neming van het onafhankelijke en professionele karakter van ieder van hen.
Om de beoogde kwaliteitsverbetering te bereiken wordt de medewerkers van beide orga-nisaties kansen geboden hun kennis verder te ontwikkelen met gebruikmaking van weder-zijdse faciliteiten. Er worden mogelijkheden geschapen om meer structureel van elkaars kennis en com-pe-tenties gebruik te maken.
Zowel de medewerkers, als ook de studenten wordt de vrijheid geboden onderwijs- en on-derzoeksactiviteiten te ontplooien, waarbij niet alleen ken-nisontplooiing, maar ook ken-nis-toepassing doel is. In hun contacten met elkaar en met betrokkenen zullen partijen het perspectief van verdie-ping, actualisering en verbreding van kennis naar voren brengen.
In onderlinge afstemming zullen partijen een specifieker beleid voeren gericht op het bieden van een behoorlijk opleidings- en loopbaan-perspectief aan mede-werkers en studenten. Samenwerking met andere instanties op basis van wederzijds voordeel wordt op langere termijn niet uitgesloten.

Uitvoering

Om deze samenwerking gestalte te geven is de Stuurgroep Samenwerking ingesteld, bestaande uit medewerkers van de Rechtbank en medewerkers van de Faculteit

De president van de Rechtbank en de decaan van de Faculteit worden door middel van toe-zending van de agenda's met bijlagen en de verslagen op de hoogte gehouden van de werk-zaamheden van de Stuurgroep. Daarnaast wonen de president en de decaan op gezette tijden vergaderingen van de Stuurgroep bij.

De uitvoering van de gemaakte afspraken wordt gecoördineerd door de Stuurgroep. Daarnaast ontplooit deze stuurgroep ook initiatieven om het bereiken van de doelstel-lingen van de samen-werking te bevorderen en adviseert zij de besturen van de Recht-bank en de Faculteit omtrent samenwerkingsvraagstukken. De stuurgroep rapporteert periodiek over haar bevindingen en activiteiten aan de besturen van partijen.

Voor de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van het project wordt het Secretariaat Wetenschappelijke Samenwerking (SWS) ingericht. Vooralsnog stellen beide organisaties een medewerker ter beschikking in een nader te bepalen verhouding.

Voor de langere termijn kan worden gedacht aan verbreding van de samenwerking door de instelling van een intermediaire organisatie die het kennisverkeer tussen de partners organiseert, het secretariaat verzorgt en waar mogelijk en wenselijk de verbreding van de samenwerking nastreeft.

De aan de projecten en aan de samenwerkingsorganisatie verbonden kosten worden op advies van de stuurgroep door beide partijen gedragen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met ieders voordeel.

Rotterdam, 15 november 2001

de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, de Faculteit Rechtsgeleerdheid Erasmus Universiteit Rotterdam,

mr. F.W.H. van den Emster prof. mr. J.W. de Zwaan president decaan

B IJ L A G E

Concrete activiteiten die in het kader van de samenwerking kunnen worden ontplooid, zijn:


1. In house cursussen

2. De oefenrechtbank

3. Faciliteren van promotie-onderzoek

4. Begeleiding bij het schrijven van artikelen
5. Studentstages bij de rechtbank

6. Duaal leertraject in het kader van de juridische masterstudie

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...