Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wateroverlast West-Nederland

Datum nieuwsfeit: 15-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DL. 2001/4749
datum
14-11-2001

onderwerp
Wateroverlast West-Nederland
TRC 2001/10361 doorkiesnummer

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

In uw bovengenoemde brief vraagt u om een reactie op de brieven van het Hoogheemraadschap van Delfland d.d. 24 september jl. en van de WLTO d.d. 1 oktober jl. Mede namens de staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en van Verkeer en Waterstaat deel ik u het volgende mee.

Over de wateroverlast in West-Nederland zijn eerder vragen aan mij gesteld door mevrouw Van Ardenne-van der Hoeven en de heer Atsma. In mijn brief van 22 oktober jl. aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ben ik uitgebreid op de vragen over de wateroverlast ingegaan. Kortheidshalve wil ik daarom verwijzen naar deze brief, die ik als bijlage heb bijgevoegd. Bij de beantwoording van de vragen is de informatie van de WLTO, zoals verwoord in hun brief van 1 oktober jl., meegenomen. Ook waren toen op hoofdlijnen de activiteiten van het Hoogheemraadschap van Delfland bekend. De provincie Zuid-Holland heeft inmiddels, als toezichthouder van de waterschappen, een onderzoek gestart naar de wijze waarop het Hoogheemraadschap van Delfland in de betreffende periode heeft gehandeld.

Ik vertrouw erop u voldoende geïnformeerd te hebben.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

Bijlage:
Brief van 22 oktober jl.


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie