Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wetenschap stelt gedragsnormen vast

Datum nieuwsfeit: 15-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: VSNU
Zoek soortgelijke berichten
VSNU

14 november 2001

Wetenschap stelt gedragsnormen vast

persbericht NWO, VSNU en KNAW

Vandaag verschijnt een notitie over Wetenschappelijke Integriteit, een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). In deze notitie stellen VSNU, NWO en KNAW dat de verantwoordelijkheid voor de preventie en signalering van wetenschappelijk wangedrag primair bij onderzoekers en onderzoeksinstellingen zelf ligt. Zij vinden het gewenst dat elke universiteit, KNAW en NWO één of meer vertrouwenspersonen aanstelt bij wie klagers over vermeend wetenschappelijk wangedrag of degenen die daarvan verdacht worden terecht kunnen.

Onder wetenschappelijk wangedrag wordt onder andere verstaan: het vervalsen of onvolledig weergeven van onderzoeksresultaten, andere vormen van misleiding (verkeerde methoden of analyses) en diefstal van intellectueel eigendom, zoals plagiaat. De vertrouwenspersoon rapporteert aan het College van Bestuur of het bestuur van KNAW of NWO over zijn bevindingen. Dat bestuur bepaalt vervolgens of er sprake is van laakbaar gedrag, dan wel nader onderzoek noodzakelijk is. Het bestuur beslist ook of er sancties moeten worden opgelegd.

Nieuw is het voornemen om een Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) in te stellen, dat zal worden ondergebracht bij de KNAW. Het LOWI zal een rol spelen `in tweede instantie' door op verzoek van klager of beklaagde een oordeel te vellen over de wijze waarop een instelling een klacht heeft behandeld. Indien het LOWI tot het oordeel komt dat de instelling de klacht niet correct heeft afgehandeld, zal het de instelling tot hernieuwde behandeling adviseren. Indien er op de zorgvuldigheid niets valt aan te merken, kunnen nieuwe feiten of argumenten aanleiding geven tot een hernieuwd inhoudelijk onderzoek. De uitspraak die het LOWI aan de hand van een dergelijk onderzoek doet, heeft de status van een advies aan het bestuur van de betreffende universiteit, respectievelijk KNAW of NWO.

De Notitie Wetenschappelijke Integriteit is vooral bedoeld voor wetenschappelijk medewerkers van universiteiten en onderzoeksinstituten en vormt een nadere uitwerking en actualisering van de notitie Wetenschappelijk wangedrag (KNAW/NWO/VSNU, 1995). Vorig jaar verscheen de brochure Wetenschappelijk onderzoek: dilemma's en verleidingen (KNAW/NWO/VSNU, 2000), bedoeld om onderzoekers bewust te maken van wat goed en fout is bij het verrichten van wetenschappelijk werk.

De Notitie Wetenschappelijke Integriteit. Over normen van wetenschappelijk onderzoek en een Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) is gratis op te vragen bij Edita-KNAW, tel. 020-5510780, e-mail (edita@bureau.knaw.nl). De volledige tekst is ook te vinden op www.knaw.nl, www.vsnu.nl en www.nwo.nl.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdelingen voorlichting en communicatie van KNAW 020-5510733/769, VSNU 030-2363853 of NWO 070-3440731

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie