Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kraskaart voor bezoekers parkeerschijfzone Leeuwarden

Datum nieuwsfeit: 15-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Leeuwarden
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leeuwarden

Kraskaart voor bezoekers parkeerschijfzone Antiracisme prijs van de gemeente Leeuwarden Eerste Kanaalsbrug langer open voor personenautos Groeimodel voor Historisch Centrum Leeuwarden Nieuwe impuls voor het agri-nutri profiel Visie stadsgewestelijk openbaar vervoer in ontwikkeling Turbo-minirotonde Newtonweg/Algraweg Blitsaerd nieuwe naam voor Tusken Moark en Ie Aanleg van Cityring Kraskaart voor bezoekers parkeerschijfzone

Het college stelt de raad voor om het bewoners in een parkeerschijfzone mogelijk te maken `kraskaarten' te kopen voor bezoekers. Dit omdat het nu voor onverwacht bezoek lastig is snel een ontheffing te halen. De kosten van een `kraskaart' zullen f. 1,00 ( 0,50) bedragen.

Het parkeren in de wijken met blauwe zone (parkeerschijfzone) kan met behulp van een parkeerschijf voor maximaal 2 uren. Bewoners kunnen een ontheffing krijgen van de plicht de schijf te voeren. Tot dusverre konden automobilisten die op bezoek gaan bij de bewoners en langer blijven dan twee uren een ontheffing kopen voor f. 2,50. Op initiatief van de CDA-fractie wordt nu de `kraskaart' geintroduceerd. Door een setje `kraskaarten' te kopen behoeven bewoners minder vaak naar de parkeerpolitie. Verwacht wordt dat deze service aansluit bij de wensen van de bewoners.

Besluit: 14 november 2001

Antiracisme prijs van de gemeente Leeuwarden

De organisatie rondom de Antiracisme prijs van de gemeente Leeuwarden wordt met ingang van 2002 ondergebracht bij het Centrum voor Internationale Samenwerking (COS) in Leeuwarden. De Antiracisme prijs is in 1994 op initiatief van de fractie van PAL/Groen Links in het leven geroepen. Het is n van de middelen om het racisme in de gemeente Leeuwarden tegen te gaan. De prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan personen, bedrijven of instellingen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt in de strijd tegen racisme. Omdat gebleken is dat het voor de gemeente lastig is om een goede invulling te geven aan de voorbereidingen voor de prijsuitreiking heeft het college van B & W besloten om de organisatie voortaan in handen te geven van het COS. Voor de voorbereidingen en de organisatiekosten wordt een bedrag van fl. 9.000 ( 4.084) beschikbaar gesteld.

Besluit: 14 november 2001

Eerste Kanaalsbrug langer open voor personenautos

Het college van B & W heeft besloten om de openstelling van de 1e Kanaalsbrug te verlengen. In ieder geval tot medio 2002 wanneer de raad een besluit neemt over het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan. Het gaat om de richting zuid-noord voor het personenautoverkeer. Deze route via de 1e Kanaalsbrug geeft een snelle, directe verbinding naar het oostelijk deel van de binnenstad. Tijdens de verkeersdebatten is vooral het ingestelde eenrichtingsverkeer noord-zuid op de Wirdumerpoortsdwinger (Beursplein) als ongewenst genoemd. Het voorstel om de brug open te houden voor minimaal anderhalf jaar (mede gezien het uitvoeren van genomen besluiten) is met belanghebbenden besproken. Globaal willen de bewoners de brug dicht en de ondernemers de brug open. De raadscommissie Stadsontwikkeling zal op 27 november een oordeel geven.

Besluit: 14 november 2001

Groeimodel voor Historisch Centrum Leeuwarden

In het afgelopen jaar is het Gemeentearchief omgevormd tot het Historisch Centrum Leeuwarden. Op basis van een zgn. Veranderplan was er extra geld beschikbaar om achterstanden weg te werken, vooral op het terrein van restauratie en inventarisatie. Bij ongewijzigd beleid zouden deze extra financiele middelen in 2002 wegvallen en zou het Historisch Centrum Leeuwarden terugvallen op het niveau van 1997. Gelet op de ambities en doelstellingen van het Historisch Centrum Leeuwarden en met het oog op de samenwerkingspretenties met de Provinciale Bibliotheek, het Rijksargyf en het FLMD - welke instellingen in 2002 zullen fuseren - stelt het college aan de raad voor om de extra gelden vooralsnog te handhaven tot 2006. Dat betekent dat het Historisch Centrum Leeuwarden in 2003 een extra budget claimt van ruim 251.000. De voorstellen worden behandeld door de commissie Bestuur en Middelen en doen in 2002 mee in de afweging van het totale gemeentelijk nieuw beleid voor 2003 en verdere jaren.

Besluit: 14 november 2001

Nieuwe impuls voor het agri-nutri profiel

Het college van B & W heeft besloten de raadsadviescommissie Bestuur en Middelen voor te stellen in te stemmen met de financiering van het projectplan `Life sciences in Agro- en Foodtoepassingen'. Hiermee is een bedrag van fl. 23.000 ( 10.350) gemoeid. Life sciences is de wetenschap die zich beweegt op het grensvlak van de moleculaire biologie, de biochemie en de procestechnologie. Samen met het bedrijfsleven, het Van Hall Instituut en de Adviesraad voor de Agrarische Sector zal nu een businessplan worden opgesteld voor een facilitair centrum met specialistische apparatuur waarvan publieke kennisinstellingen, het bedrijfsleven en starters gebruik kunnen maken.

Besluit: 14 november 2001

Visie stadsgewestelijk openbaar vervoer in ontwikkeling

De gemeente Leeuwarden en de provincie Frysln geven opdracht voor een onderzoek naar het stadsgewestelijk openbaar vervoer in Leeuwarden. De doelstelling van de studie is: het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op stadsgewestelijk openbaar vervoer. De visie dient als kader om op korte termijn concrete acties te ondernemen en op de langere termijn ontwikkelings-richtingen uit te zetten. Deze beleidsvisie gaat uit van de huidige situatie en verder wordt rekening gehouden met het verkeer- en vervoerbeleid van de gemeente en de provincie. Verder zal worden ingespeeld op enkele toekomstige ontwikkelingen zoals de introductie van het nieuwe Stadsvervoer in Leeuwarden per begin 2002, de woningbouw in Leeuwarden-Zuid, een Haak om Leeuwarden en een eventuele Zuiderzeelijn. Ook projecten als een eventuele proef met gereduceerd reizen op Leeuwarden-Stiens en de FEC-city-proef moeten in dit onderzoek een plaats krijgen. Naar verwachting is de visie in februari 2002 gereed.

Besluit: 14 november 2001

Turbo-minirotonde Newtonweg/Algraweg

Begin 2000 is besloten tot de aanleg en uitvoering van een Turborotonde op de Newtonweg/Algraweg. De aanleg van de zgn. vierde poot op de rotonde - met de daaraan verbonden brug en wegdeel in zuidelijke richting - is tot dusverre nog niet gerealiseerd. Het college van B & W heeft nu ingestemd met de uitvoering van het gehele project. Met het project wordt de bereikbaarheid voor de Proefboerderij Bosmazathe opgelost. Bovendien kan - met de ontwikkeling van Newtonpark 4 - direct gebruik gemaakt worden van de aansluiting. Ook speelt de weg een rol in het verder optimaliseren van de plaatselijke wegenstructuur zoals het deels overnemen van de functie van de Boksumerdijk zodat deze een meer recreatief karakter krijgt.

Besluit: 14 november 2001

Blitsaerd nieuwe naam voor Tusken Moark en Ie

Het college van b. en w. heeft besloten om aan het nieuwbouwproject Tusken Moark en Ie de wijknaam Blitsaerd te geven. Blitsaerd was oorspronkelijk een terp, gelegen nabij de Lekkumerwei. Later werd de buurtschap Blitsaerd aangeduid als het gebied tussen de grenssloot De Bonke en de huidige Miedwei.

Besluit: 7 november 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie