Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Corio verhoogt winstverwachting

Datum nieuwsfeit: 16-11-2001
Bron: VIB
Zoek soortgelijke berichten
VIB P E R S B E R I C H T

Corio verhoogt winstverwachting

Utrecht, 16 november 2001

Het directe beleggingsresultaat per aandeel van Corio over de eerste negen maanden van 2001 steeg met 4% tot § 1,69 ten opzichte van § 1,63 in de eerste negen maanden van 2000. Op grond van deze resultaten en de recente acquisitie van de 'Trema' portefeuille heeft de directie de verwachting voor het directe beleggingsresultaat per aandeel over geheel 2001 naar boven bijgesteld tot § 2,28.

Acquisitie van de 'Trema' portefeuille
Corio heeft op 9 november 2001 bekend gemaakt dat zij overeenstemming heeft bereikt over de aankoop van de 'Trema' portefeuille, inclusief lokaal management, voor een bedrag van § 595 miljoen. Deze acquisitie is een belangrijke strategische stap voor Corio. De strategie richt zich op expansie in Europa met focus op retail. De portefeuille bestaat uit hoogwaardige winkelcentra in Frankrijk, Spanje en ItaliŽ. Hierdoor is het aandeel retail gestegen van 59% (ultimo september 2001) naar 65%, het aandeel investeringen buiten Nederland is gestegen van 29% naar 42%. Deze acquisitie is gefinancierd met bankleningen.

Resultaten
Het directe beleggingsresultaat nam in de eerste negen maanden met § 44,1 miljoen toe van § 65,8 tot § 109,9 miljoen. Deze stijging van 67% is voor het grootste deel het gevolg van de fusie met Winkel Beleggingen Nederland ('WBN'). Naast het effect van de fusie namen de huuropbrengsten toe door huurverhogingen bij een bezettingsgraad van 97,3% (negen maanden 2000: 97,8%) en uitbreiding van de portefeuille. Het indirecte beleggingsresultaat bedroeg § 78,7 miljoen en bestaat voor § 85,8 miljoen (2000: § 65,8 miljoen) uit opwaardering van het vastgoed en voor § 7,1 miljoen negatief (2000: § 0,8 miljoen positief) uit koersverschillen (§ 0,1 miljoen positief), toegerekende beheerskosten (§ 3,3 miljoen negatief) en toevoeging aan de voorziening latente belastingverplichtingen (§ 3,9 miljoen negatief).

Portefeuille
De waarde van de vastgoedportefeuille nam in de eerste negen maanden toe met § 196 miljoen tot § 2.901 miljoen per 30 september 2001. De investeringen bedroegen in totaal § 256 miljoen. In Nederland werden een deel van Villa ArenA en winkelcentra in Dordrecht, Hoofddorp en Vlissingen aangekocht. In Frankrijk werden winkelcentra in Bordeaux, Cherbourg en Dijon en een portefeuille bestaande uit voornamelijk winkelpanden gekocht. Daarnaast werd in de bestaande portefeuille geÔnvesteerd. In totaal werd voor § 148 miljoen verkocht. Dit betreft twee kantoorgebouwen, een winkelcentrum en enkele woningcomplexen in Nederland en twee kantoorgebouwen in de Verenigde Staten. In overeenstemming met haar strategie heeft Corio haar portefeuille in de VS geheel afgebouwd. Met de gerealiseerde aan- en verkopen is het aandeel van retail verder toegenomen van 53% ultimo 2000 naar 59% ultimo september 2001. In de eerste negen maanden werd de vastgoedportefeuille in met name Nederland en Frankrijk opgewaardeerd voor een totaalbedrag van § 86 miljoen. Dit betekent een opwaardering van ongeveer 5% op jaarbasis.

Vermogen
Het eigen vermogen steeg in de eerste negen maanden met § 238 miljoen tot § 1.883 miljoen en bedroeg op 30 september 2001 63% van het balanstotaal (ultimo 2000: 59%). Houders van 54% van de aandelen hebben bij de dividenduitkering over 2000 voor stockdividend gekozen. Hierdoor werden 2,9 miljoen aandelen uitgegeven. Er zijn 1,0 miljoen eigen aandelen ingekocht. Per saldo nam het eigen vermogen hierdoor toe met § 49,3 miljoen. De intrinsieke waarde per aandeel op 30 september 2001 kwam uit op § 28,60 (ultimo 2000: § 25,74).

Vooruitzichten
Op grond van de positieve ontwikkelingen in de eerste negen maanden en de recente acquisitie van de 'Trema' portefeuille heeft de directie de verwachting voor het directe beleggingsresultaat per aandeel over geheel 2001 naar boven bijgesteld tot § 2,28 (2000: § 2,16)

FinanciŽle agenda
Voor de financiŽle agenda verwijzen wij naar onze website www.corio-eu.com.

Profiel van Corio
Corio is een onafhankelijke beursgenoteerde beleggingsmaatschappij in Europees commercieel vastgoed met een primaire focus op retail. Het in een boekjaar behaalde directe beleggingsresultaat wordt in zijn geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd waardoor het aandeel Corio al jarenlang een hoog dividendrendement behaalt. Corio heeft de status van een fiscale beleggingsinstelling. Met haar beleggingen streeft Corio een zo hoog mogelijk rendement na bij een beperkt risico. De omvang van de portefeuille bedraagt § 3,5 miljard en bestaat voornamelijk uit hoogwaardige winkelcentra en in mindere mate kantoren en bedrijfsruimten. Vanuit de lokale organisaties in Nederland, Frankrijk, ItaliŽ en Spanje wordt actief management van winkelcentra geÔmplementeerd op basis van een eigen centermanagement concept. Corio heeft zich ten doel gesteld verder te groeien in Europa met focus op retail, waarbij er naar gestreefd wordt dat tenminste 50% van de totale portefeuille buiten Nederland is belegd. Met de acquisitie van de 'Trema' portefeuille is het aandeel retail gestegen naar 65% en het aandeel investeringen buiten Nederland naar 42%.

Eind vorig jaar is VIB N.V. gefuseerd met WBN. Vanaf 26 april 2001 opereert de combinatie onder een nieuwe naam: Corio N.V. De resultaten van WBN worden vanaf 1 oktober 2000 in de cijfers meegeconsolideerd.

Voor meer informatie:
Thom Wernink, voorzitter directie
telefoonnummer 030-2829371
info@corio-eu.com
www.corio-eu.com

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie