Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Debat over koppeling cultuurhistorie en ruimtelijke planning

Datum nieuwsfeit: 16-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 12 oktober 2001 Persbericht nr. 203

Debat + tentoonstelling Belvedere "Over het verleden van de toekomst"

Cultuurhistorie als inspiratie voor ruimtelijke planning in de provincie Groningen

Dinsdagavond 16 november a.s vindt in het Provinciehuis het debat Belvedere "Over het verleden van de toekomst" plaats. Tijdens deze avond debatteert de Provincie Groningen met genodigden (belangenorganisaties, lokale en provinciale politici, kunstenaars, architecten etc.) over hoe cultuurhistorie en ruimtelijke planning beter en creatiever aan elkaar zijn te koppelen. De deelnemers aan het debat worden door de presentatoren (CvdK Hans Alders en Kees Hermanides Debatcentrum WAAG) geconfronteerd met praktische dilemma's over behouden of vernieuwen? De Provincie wil met dit debat een verandering in denken en handelen stimuleren bij o.a. bestuurders, planologen, cultuurhistorici, burgers.

Voorbeelden van dilemma's zijn: gebruik je bestaande structuren of creëer je iets nieuws, moet de schaal van de bebouwing zich aanpassen aan en voegen naar het bestaande of mag je een nieuw eigenzinnig ontwerp toevoegen, wie betaalt de extra bouwkosten bij passende ontwerpen, hoe zou de landbouw in de toekomst moeten omgaan met de cultuurhistorische en landschappelijke waarden, wanneer komt er passende regelgeving?

Over Belvedere

Belvedere is een gedachte waarbij niet de confrontatie tussen 'oud' en 'nieuw' de boventoon voert, maar juist de kansen om het cultuurhistorisch erfgoed als vruchtbare bron te benutten. Ordenen, inrichten en bebouwen van de ruimte leidt tot nieuwe culturele kwaliteiten, maar is ook de grootste bedreiging voor het oude. Als er geen bewust cultuurhistorisch geïnspireerd beleid wordt gevoerd, wordt de unieke in vele eeuwen opgebouwde kwaliteit overschaduwd door de herinrichting van de ruimte. Met als gevolg dat ruimten of plekken in alle delen van het land op elkaar gaan lijken. Er ligt een

opgave voor gemeenten, provincies, rijk, markt en particuliere organisaties om er voor te zorgen dat behoud en ontwikkeling zoveel mogelijk samengaan en daarmee de band tussen verleden, heden en toekomst wordt versterkt. Nederland staat namelijk voor grote ruimtelijke veranderingen. Tegelijkertijd staat de culturele identiteit van de leefomgeving meer dan ooit op de politieke en maatschappelijke agenda. Dit alles is van betekenis voor onder meer de (stede) bouw, natuur en landschap, landbouw en waterbeheer.

Uit de debattenreeks met de inwoners van de provincie over het Provinciaal Omgevingsplan (POP), bleek dat bij de Groningers de Belvedere-gedachte erg leeft. De rode draad van het POP is dan ook koersen op karakter geworden. Na het debat in het Provinciehuis zal daarom de discussie over Belvedere worden meegenomen in de vervolgbijeenkomsten van het POP bedoeld voor de inwoners van de provincie Groningen (data worden later bekend gemaakt).

Belvedere-tentoonstelling

Het Groninger wierdengebied van Middag-Humsterland is een voorbeeld van de Belvedere-gedachte. Hier gaan aangenaam wonen, moderne agrarische bedrijfsvoering en kleinschalige recreatie samen in een landschap met een rijke cultuurhistorie. Zo zijn er in Nederland nog veel meer gebieden en steden met cultuurhistorische waarden. "Voorbeeldige" initiatieven werden in 2000 door het rijk gesubsidieerd. De Groningse gesubsidieerde projecten zijn te zien op de tentoonstelling "Over het verleden van de Toekomst" in de vide van het Provinciehuis vanaf 17 okt. t/m 30 nov. 2001 (zie bijlage).

Programma Debat "Over het Verleden van de Toekomst" :

18.00 - 19.15 uur - Het Belvedere-buffet en inhoudelijke aftrap debat 19.15 - 19.45 uur - Opening tentoonstelling + bezichtiging 19.45 - 20.00 uur - Inleiding door Margreeth de Boer, oud minister VROM + Tweede Kamerlid
20.00 - 20.45 uur - Debat met "gasten aan tafel" (politici, een breed palet experts, kunstenaars)
20.45 - 21.15 uur - Optreden Ygdrassil en pauze 21.15 - 21.30 uur - De mening van gedeputeerden Mirjam de Meijer en Marc Calon
21.30 - 22.30 uur - Breed gesprek met alle aanwezigen over Belvedere 22.30 - 23.00 uur - Het Belvedere-café: informele afsluiting met muziek en borrel

U bent als pers van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
---

Tentoonstelling Belvedere "Over het verleden van de Toekomst"

woensdag 17 oktober - vrijdag 30 november 2001
Provinciehuis, St. Jansstraat 4, Groningen
Openingstijden: iedere werkdag van 9.00 - 17.00 uur

Over de tentoonstelling:

De tentoonstelling Belvedere "Over het verleden van de Toekomst" is een initiatief van de Provincie Groningen. De tentoonstelling geeft op een interactieve manier een beeld over cultuurhistorie in de provincie en de ontwikkeling van het landschap.
Met de tentoonstelling wil de Provincie Groningen laten zien, hoe cultuurhistorische waarden (zoals wierden, dijken, beekdalen, houtwallen) benut kunnen worden bij huidige en toekomstige ruimtelijk plannen.
De tentoonstelling is interactief. De bezoeker kan zelf ingrijpen in het landschap en kan zo het verleden, heden en toekomst met elkaar verbinden. Het tentoonstellingsontwerp komt van kunstenares Lisa Sportel. De tentoonstelling is opgebouwd uit dozen: muziekdozen, klimdozen (een uitzichttoren), kijkdozen en nog meer tot de verbeelding sprekende dozen. De thema's: mensen maken het landschap, gelaagdheid, verandering, identiteit en verbinding lopen als een rode draad door de tentoonstelling. Vijf door het rijk met subsidie gehonoreerde Groningse projecten zijn op de tentoonstelling te zien:
* Wonen aan de Winsumer Vecht (Reitdiepgebied),
* Groningen-Zernikegebied: inrichting bedrijvenpark en buitengebied,
* Via Dorkwerd (kunstzinnige cultuurhistorie),
* Een lijn door de ruimte van wierde tot wad (Noord-Groningen),
* Dijken en wierden in Middag Humsterland
---

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen Agnes Delstra, afdeling Bestuurscontacten, 050 - 3164324.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie