Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tekst interview met Wim Kok op Radio 1, 23.07 uur

Datum nieuwsfeit: 16-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Algemene Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Algemene Zaken


1red10225
16-11-2001, NOS, Met het oog op morgen, Radio 1, 23.07 uur

MINISTER-PRESIDENT KOK NA AFLOOP VAN DE WEKELIJKSE

MINISTERRAAD OVER HET NAJAARSOVERLEG, EN OVER DE
INTERNATIONALE COALITIE TEGEN HET TERRORISME

NAJAARSOVERLEG

GREYN:
Ik aarzel of ik er over moet beginnen want gisteren bij het najaarsoverleg bleken de werknemersbonden ineens erg voor loonmatiging te zijn. Ik vroeg me af of het kabinet daar eigenlijk een rol bij heeft gespeeld?

KOK:
Nou, niet persé in die zin dat we ze tot dat standpunt hebben gebracht, want de werknemersorganisaties hebben hun eigen verantwoordelijkheid. We hebben natuurlijk wel nog eens heel goed de sociaal-economische situatie, besproken, de vooruitzichten internationaal en ook aantal nationale componenten daarbinnen. En dan is de conclusie geen andere dan dat we zonder in paniek te geraken dat we natuurlijk heel bezorgd zijn over waar we nu staan. Bezorgd met name ook over de verdere ontwikkeling van de werkgelegenheid. We hebben jarenlang nu hoogconjunctuur gehad, zelfs een overspannen arbeidsmarkt. Maar je ziet nu toch alleen al van dit jaar op volgend jaar een stijging van de werkloosheid van zo'n 55.000 of daaromtrent. En de onderliggende trend die wijzen in de richting van een verdere erosie van het draagvlak onder duurzame werkgelegenheid.

GREYN:
Nou heeft De Waal van het FNV gisteren ruiterlijk erkent dat de lonen echt matig moeten zijn. Maar toch kwam u na afloop ineens bij de persconferentie, terwijl dat toch niet echt gebruikelijk is, nog eens uitleggen wat u zelf vindt. Was u er niet helemaal gerust op?

KOK:
Het ging helemaal niet in het bijzonder naar de heer De Waal. Het gaat eigenlijk naar alle betrokkenen toe want ook werkgevers moeten natuurlijk begrijpen dat ze hun verantwoordelijkheid hier hebben. En bovendien moeten we wel weten dat het hele beeld gedifferentieerd is. Er zijn natuurlijk CAO's voor bedrijven die nog goed doen. In andere sectoren is het een beetje kwakkelen geblazen. En de reden waarom ik daar samen met minister Vermeend ben meegekomen naar de afsluitende persconferentie had vooral betrekking op het feit dat het toch goed is op een belangrijk moment vanuit het kabinet, ook vanuit de hoofdverantwoordelijkheid binnen het kabinet, ook een beetje richting te geven en een klein beetje sturing met elkaar. Dat werd ook op prijs gesteld. Dat is ook nodig, het is echt nodig, zonder dat we nu de schrik zodanig in de benen krijgen dat we in paniek raken. Maar dat we wel beseffen in Nederland dat we datgene wat zorgvuldig is opgebouwd in achterliggende jaren beter in stand kunnen houden, meer daarvan kunnen bewaren de komende jaren als we echt zorgen voor een beheerste en verantwoorde kostenontwikkeling. Zonder daarbij met één maat te meten, zonder te zeggen dat het dus voor iedere bedrijfstak hetzelfde is. Dat ligt divers. Als we nu demoed niet hebben om die keuze te maken, dan zullen we daar morgen en overmorgen onnodig te veel spijt van hebben.

INTERNATIONALE COALITIE TEGEN HET TERRORISME

GREYN:
Nou was u daar wel prominent aanwezig, bij het kamerdebat gisteren over de Nederlandse inzet eventueel in Afghanistan niet. Waarom was dat nou eigenlijk, want daar waren wat vraagtekens bij?

KOK:
Nou de Kamer had besloten om dit debat vanuit de kamercommissies voor Defensie en Buitenlandse Zaken met de beide ondertekenaars van de brief te doen: de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken. Het is niet gebruikelijk dat een minister-president komt als hij niet wordt gevraagd.

GREYN:
U weet wat ik ga zeggen, want bij meneer Blair hield u er zich ook niet echt aan want toen bent u ook gewoon gegaan.

KOK:
Daar was natuurlijk sprake van een hinderlijke afwezigheid van Nederland. Er dreigde daar een bijeenkomst plaats te vinden waar gewoon de stoel van Nederland niet zou zijn bezet omdat men even niet aan ons leek te hebben gedacht. Hier in het parlement gisteren was de stoel van de regering wel bezet. Wat heet, er waren twee stoelen bezet: zowel De Grave als Van Aartsen waren daar om namens het kabinet de Kamer te woord te staan. Dus Nederland was op regeringsniveau gisteren goed aanwezig.

GREYN:
Ik heb het een beetje vergeleken met Kosovo. Toen wij daaraan mee gingen doen, toen was u wel aanwezig in de Kamer. Gisteren ging het toch om de belangrijke vraag: "Gaat Nederland nou meedoen en vindt de Kamer dat goed?"

KOK:
Ik heb de afgelopen maanden op een groot aantal gelegenheden ook in plenaire debatten in de Kamer een nadrukkelijke rol gespeeld. Denkt u niet alleen aan de Algemene Beschouwingen maar ook enkele weken erna, 9 oktober, een groot plenair debat. Het besluit van vorige week was belangrijk. Ook zoals dat gisteren in de Kamer werd besproken. Het betekent natuurlijk niet dat dat besluit onmiddellijk tot een militaire aanwezigheid daar leidt. Maar de Amerikanen kunnen gebruik maken van ons `ja' op hun verzoek. Het zou me dus niets verbaasd hebben als de Kamer mij had uitgenodigd, maar nu men dat niet deed, vond ik het ook een beetje overdone om te zeggen: "Sorry, mijn beide collega-ministers kunnen niet komen zonder dat ik daar bij ben." Dat is een beetje overdadig vanuit de regering gezien.

GREYN:
Nou kreeg u gisteren een ruime meerderheid in de Kamer. Uw collega in Duitsland heeft het vandaag met een wel erg krappe meerderheid gedaan.KOK:
Dat is niet waar. De meerderheid van Schröder bestrijkt bijna het hele parlement. Alleen zijn probleem is dat hij een rood-groene coalitie leidt die als combinatie maar een hele kleine meerderheid binnen de Bondsdag heeft. En hij wilde dus nu echt boter bij de vis, hij wilde zekerheid hebben dat ook binnen die krappe meerderheid van rood-groen er toch nog een onvermijdelijke krappe meerderheid ook als regeringsfracties zijn voorstel tot militaire bijstand steunde.

GREYN:
Hij heeft er zelf een hele politieke move van gemaakt. Uiteindelijk had hij maar drie stemmen over. Want de andere partijen, die eigenlijk voor waren, die stemden om die reden tegen omdat Schröder er juist een zaak van maakte van: `Als jullie niet meedoen dan stop ik ermee.'

KOK:
Maar ik geloof dat u nou twee dingen met elkaar verward. De steun voor de militaire bijstand vanuit Duitsland die is, net als in Nederland, in de Duitse Bondsdag bijna kamerbreed. De CDU/CSU en FDP geven voluit steun aan het uitzenden van militairen door de Duitse Bondsrepubliek naar Afghanistan.

GREYN:
Zeker, maar hij had hard kunnen vallen vandaag.

KOK:
Maar op het moment dat de vertrouwensvraag wordt gesteld, dat is als de Bondskanselier in dit geval naar zijn Bondsdag, parlement gaat en zegt: "Nu stel ik de vertrouwensvraag," dan haken op die vertrouwensvraag natuurlijk die oppositiepartijen af. Dus dan moet hij het van zijn eigen combinatie hebben.

GREYN:
Ik wil maar zeggen, het had ook helemaal mis kunnen gaan. Dan had u met een partner gezeten die helemaal vleugellam was. Ik neem aan dat dat voor de internationale coalitie tegen het terrorisme ook buitengewoon vervelend was geweest qua signaal.

KOK:
Ik denk dat Schröder in dat eventuele geval, wat dus nu zich niet heeft voorgedaan, dat hij dan zou hebben gezegd: "Ik heb nog steeds een brede steun voor militaire deelname. De steun van de meerderheid binnen de rood-groene coalitie is mij ontvallen. Ik moet nu nieuwe verkiezingen uitschrijven." En dan zou er inderdaad een spannende verkiezingen in februari zijn geweest in de Duitse Bondsrepubliek.

GREYN:
Kortom, u heeft zich er niet echt zorgen om gemaakt of dat wel goed zou komen?

KOK:
Nou, het is een pikant moment. Hij heeft echt natuurlijk een grote gok genomen en heeft gewonnen. Hij heeft de zaak erg onder druk gezet om goede redenen op zichzelf. Maar dat zijn afwegingen uiteraard in de politiek constellatie...GREYN:
Hoog spel.

KOK:
Hoog spel inderdaad. Maar het was ook nodig omdat hij zegt: "Als ik Bondskanselier ben en ik moet handelingsbekwaamheid hebben op het buitenlandse politieke terrein, in dit geval via het ter beschikking stellen van militairen aan Amerikaanse acties" ­ wat uniek is natuurlijk sinds de Tweede Wereldoorlog ook gezien het Nazi-verleden enzovoorts ­ "dan moet ik niet alleen van de oppositie afhankelijk zijn, maar moet ik het ook binnen mijn eigen coalitie in voldoende mate kunnen redden." Dat begon te wankelen. Dat heeft hij doorgezet en gewonnen. Dat betekent dat zijn coalitie overleeft en dat ook tegelijkertijd ook de Duitse rol in de coalitie onveranderd krachtig en constructief blijft, wat goed is ook voor Nederland.

GREYN:
Gaat u hem ook bellen of niet?

KOK:
Niet persé nu bellen maar als ik hem binnenkort zie zal ik hem natuurlijk daarbij feliciteren en ook weer eens over terug praten.
(Letterlijke tekst, ongecorrigeerd, GB)reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie