Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Cijfers kankerincidentie in Nijmegen-west en Weurt bekend

Datum nieuwsfeit: 16-11-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Nijmegen

Cijfers kankerincidentie in nijmegen-west en weurt bekend

De gemeente Nijmegen en de gemeente Beuningen hebben samen een (statistische) analyse laten maken van het aantal gevallen van kanker in Weurt en Nijmegen-West in vergelijking met een groter gebied (Gelderland en Overijssel). Aanleiding van dit onderzoek was de ongerustheid die in 1994 in Weurt was ontstaan over het aantal mensen met kanker en een mogelijke relatie met de omliggende industrie. Het onderzoeksrapport van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud "Kankerincidentie in Weurt, Beuningen en Nijmegen-West van 1989 tot en met 1997" en het Integraal Kankercentrum Oost is gisteren inclusief de aanbevelingen door beide colleges vastgesteld.

Het onderzoek is oorspronkelijk gestart door de GGD in samenwerking met het Integraal Kankercentrum Oost. De milieu- en bewonersgroepen die zitting hebben in het zogenaamde Vivaldi-overleg hebben dit onderzoek gevolgd. Toen er in 1999 onduidelijkheid bleek te zijn over de analyse van de kankerincidentiecijfers over de periode 1989-1994 is door beide gemeentes aan het Universitair Medisch Centrum St.Radboud (UMC) gevraagd om de gevonden cijfers tegen het licht te houden. Daarbij zijn ook de gegevens over de jaren tot en met 1997 meegenomen. De resultaten hiervan staan beschreven in het rapport "Kankerincidentie in Weurt, Beuningen en Nijmegen-West van 1989 tot en met 1997.

Resultaten
Uit de cijfers blijkt dat voor alle kankersoorten samen over de periode 1989-1997 sprake is van een lichte verhoging voor Weurt, Beuningen en Nijmegen-West ten opzichte van de gehele regio (Gelderland en Overijssel). Maar er zijn ook kankersoorten die minder voorkomen. Wel is er een verhoging te zien van het aantal mensen met longkanker.
In de periode 1989-1997 worden in Weurt (postcodegebied 6551) 26 mannen met longkanker waargenomen op een bevolking van ongeveer 1230 mannen. Dit zijn er 12 meer dan te verwachten is op basis van het aantal longkankers onder mannen in Gelderland en Overijssel. In Nijmegen-West (postcodegebieden 6541 tot en met 6545) waar ongeveer 16.700 vrouwen wonen, zijn er juist meer vrouwen die deze ziekte gekregen hebben: 61. Dat zijn er 25 meer dan verwacht. De wetenschappers van het UMC denken dat de verhoging voor longkanker niet met het milieu te maken heeft. De verklaring voor de gevonden afwijkingen moet volgens hen vooral gezocht worden in toeval.

De colleges hebben de volgende aanbevelingen overgenomen: Het is niet zinvol om door te gaan met jaarlijkse onderzoeken naar de aantallen kankers zoals dat nu gebeurt omdat er geen betrouwbare vergelijking te maken is. De aantallen binnen één jaar zijn daarvoor te klein. Daarom zijn de wetenschappers in hun rapportage uitgegaan van de cijfers over de gehele periode 1989 tot 1997.

Het voorstel wordt overgenomen om een afsluitend onderzoek te laten plaatsvinden wanneer de cijfers van 1998 tot en met 2000 bekend zijn (eind 2002). De reden hiervoor is dat er inmiddels een meer verfijnde onderzoeksmethode is ontwikkeld. Met deze methode kunnen met grotere nauwkeurigheid uitspraken worden gedaan over een trendmatige verhoging of verlaging van verschillende soorten kankers in een bepaald gebied. Aan de hand van de resultaten, kan door de colleges worden besloten om verder onderzoek te doen

De verhoging van longkanker heeft volgens de wetenschappers geen oorzaken vanuit het milieu. De colleges willen graag weten wat dan wel de oorzaak is voor die verhoging. Daarom nemen ze de aanbeveling over om een onderzoek te laten verrichten onder de 26 mannen in Weurt die in de genoemde periode met longkanker geconfronteerd zijn. In dit onderzoek wordt met name gekeken naar het beroep dat deze mannen hebben uitgeoefend. Door de colleges wordt tevens aan de UMC gevraagd te bekijken of een onderzoek onder de vrouwen in Nijmegen-West die in die periode longkanker kregen, ook inzicht kan geven in mogelijke oorzaken. Op basis van die gegevens zullen de colleges in overweging nemen om ook een onderzoek te laten plaatsvinden onder deze vrouwen. De milieu- en bewonersorganisaties worden nauw betrokken bij genoemde onderzoeken. De bewoners van het gebied krijgen deze week een brief met de informatie over het onderzoek.

Het rapport "Kankerincidentie in Weurt, Beuningen en Nijmegen-West van 1989 tot en met 1997" is voor de pers te verkrijgen bij de afdelingen voorlichting van de gemeenten Nijmegen en Beuningen, zie onderstaande telefoonnummers.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie